Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim

Ruchy charyzmatyczne

 

„Spotkanie modlitewne jest najczęstszym miejscem pierwszego kontaktu ludzi z ruchem charyzmatycznym. Co dzieje się na tych cotygodniowych spotkaniach? Trwają one przynajmniej 2 godziny. Nie ma żadnych obrzędów ani ceremonii. Przewodnik spotkania, świecki, nazywany katechetą czy pasterzem, otwiera seans. Według danego mu charyzmatu przewodnictwa kieruje wiernych na spotkanie z Duchem Świętym. W bardzo spontaniczny sposób ludzie podnoszą głos, modlą się, śpiewają, raz indywidualnie, raz wspólnie, od czasu do czasu ktoś czyta tekst z Pisma Świętego, inny daje świadectwo o tym jak czuje w sobie Ducha Św. Albo widzi przed sobą Chrystusa. To wszystko prowadzi uczestników do żywego doświadczenia obecności Ducha Św. Nagle ktoś mówi albo śpiewa w nieznanym języku (nazywają to «darem języków»)

Pewien metodysta, Charles Parham, sądził, że w Nowym Testamencie znalazł odpowiedź na kryzys odkrywając, że gorliwość i entuzjazm pierwszych chrześcijan pochodzi przede wszystkim od charyzmatów danych uczniom przez Ducha Świętego. Modlił się długo razem ze swoimi uczniami prosząc Pana Boga o łaskę takiego chrztu w Duchu Św. Wreszcie 31 grudnia 1899 roku po raz pierwszy ludzie z jego grupy mówili w «nieznanych językach». W ciągu kilku dni, kilkanaście osób poprosiło o chrzest w Duchu Św. W momencie, gdy Charles Parham nałożył im ręce na głowy, przeżyli – jak mówią – doświadczenie podobne do doświadczeń apostołów w dniu zesłania Ducha Świętego. Tak narodziła się nowa sekta protestancka: Kościół Ducha Świętego, Kościół Zielonoświątkowy (ang. Pentecostal Church, niem. Pfingstlertum)”.

 

Powyższy cytat pochodzi z okładki książki ks. Karla Stehlina pt. Ruch Charyzmatyczny, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym. Czy to jest katolickie?

 

Ruchy charyzmatyczne, występujące na świecie pod wieloma nazwami i formami działalności, cieszą się dużą popularnością wśród katolików i są powszechnie uważane za żywotnią siłę dającą nadzieję na wzrost działalności misyjnej Kościoła i lekarstwo na obecny w nim kryzys. Jest zjawiskiem stosunkowo nowym i mało zbadanym, nie znanym wcześniej w Kościele katolickim. Poznanie jego historii, zasad i celów w świetle niezmiennej Prawdy Katolickiej, jest naszym obowiązkiem. Jest szczególnie ważne z powodu ogromnego zamętu jaki panuje obecnie w Kościele, lawinowego wzrostu treści propagujących fałszywe szatańskie objawienia, działalności sekt i zjawisk opętań lub zniewoleń nawet wśród wiernych katolików.

Ten ostatni powód najbardziej skłonił mnie do zaprezentowania na tej stronie najlepszych, moim zdaniem, publikacji i nagrań poruszających temat ruchów charyzmatycznych. Otóż u coraz większej liczby znanych mi katolików, przypadkiem poznanych kolegów, a nawet niektórych przyjaciół, z przerażeniem zauważam pogorszenie się kondycji duchowej, uleganie protestanckiemu duchowi, porzucanie wiary katolickiej, zniechęcenie do modlitwy, zaburzenia osobowości, a czasem objawy schizofrenii. To bardzo smutne. Jest to zjawisko coraz bardziej powszechne, więc coraz mniej z nas to widzi, tyle że większość z tych osób o których wspomniałem, miało w przeszłości lub ma nadal, doświadczenia związane z tzw. ruchami charyzmatycznymi. Byli oni świadkami „mówienia językami”, przyjmowali specjalne namaszczenia, czuli dziwne zapachy, brali udział w tzw. „wylaniu Ducha” lub „spoczynku w Duchu Świętym”, itd. Czasami przy okazji odwiedzin pewnych pacjentów w szpitalu psychiatrycznym, zdarzało mi się poznawać wiele osób cierpiących na różne psychozy, które opowiadały o swoich doświadczeniach w tego typu spotkaniach. Nie muszę być teologiem, żeby dostrzec z autopsji, że sprawa jest niepokojąca i wymagająca gruntownego przebadania.

Zachęcam Was drodzy Czytelnicy mojej strony do uczciwego zapoznania się z proponowanymi przeze mnie materiałami, bez jakichkolwiek uprzedzeń i fobii. Nic nie jest takie proste jak się wydaje i nic nie musi być przesądzone. Nikogo o nic nie oskarżam, ani nie stawiam w złym świetle, tym bardziej, że znam wielu szczerych i zaangażowanych katolików, będących członkami tego rodzaju ruchów. Nie chodzi o to, żeby komuś się przypodobać, żeby kogoś poprzeć lub potępić. Chodzi tylko o Prawdę. Pan Bóg nie kieruje się względami ludzkimi, ale Miłością i gorliwością o nasze zbawienie. Proszę Was o danie szansy własnemu rozumowi, a przede wszystkim sumieniu, które cicho podpowiada konieczność sprawdzenia wszelkich niejasności i nieścisłości dotykających naszego życia duchowego.

Oto linki do tekstów i nagrań profesjonalistów:

 

WYKŁAD:

Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim (youtube.com)

Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim (plik mp3 do pobrania)

 

KSIĄŻKI:

Ruch Charyzmatyczny, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym. Czy to jest katolickie?

Psychologia jak religia, religia jak psychologia

 

ARTYKUŁY:

Objawienia. Czy pochodzą od Boga, czy od diabła? Zasady Kościoła katolickiego w sprawie rozeznawania zjawisk nadnaturalnych

Medjugorie antytezą Fatimy

William Branham – sługa Boży czy fałszywy prorok?

 

21.11.2014

Teofil