Różne

kard. Stefan Wyszyński:

Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.

Źle czyni człowiek, jeśli poprzestaje na zadowoleniu z siebie i łatwo przyjmuje pochwałę ludzką. Ale również źle czyni, jeśli boi się krytyki i nagany.

Platon:

Bezmyślność to choroba duszy. Występuje w dwóch postaciach: manii i niewiedzy.

Bezprawie panuje wtedy, gdy prawa są złe albo gdy się ich nie słucha, albo gdy ich w ogóle nie ma.

Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.

Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.

Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.

Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo.

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.

Antoine de Saint-Exupéry:

Czy nie lepiej by było, zamiast tępić zło, szerzyć dobro?

Drogi prowadzą zawsze do ludzi.

Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty.

Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić.

Kto poniża, sam jest niski.

Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.

Stefan Kisielewski:

Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie.

Najtrudniej zbić argumenty kogoś mówiącego nie na temat.

Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście.

Seneka Młodszy:

Aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać.

Biednym jest nie ten, kto ma mało, ale ten, kto tęskni za tym, by mieć więcej.

Błądzić jest rzeczą ludzką (Mylić się jest rzeczą ludzką).

Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe.

Wybrane

Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć więcej.

Seneka Starszy

W czasie wojny mamy wrogów. Ale w normalnym codziennym zwykłym życiu, czy my sami sobie nie tworzymy nieprzyjaciół przez tysiące naszych wad, jak urazy, zazdrości, pycha…

ks. Jan Twardowski

Łzy nie są oznaką naszej słabości, ale dowodem na to, że nasze serce nie wyschło i nie stało się pustynią

Maria Konopnicka

Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.

Demokryt

Pewnie nie ma dobrze w głowie, kto gadule sekret powie.

przysłowie polskie

Myśl niezapisana musi się rodzić wielokrotnie; zapisana żyje od razu i natychmiast się rozmnaża.

autor nieznany