Ojczyzna

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.

Roman Dmowski

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

Roman Dmowski

Naród szczerze, istotnie katolicki musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia.

Roman Dmowski

Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego narodu.

Roman Dmowski

Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne.

Roman Dmowski

Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!

Henryk Sienkiewicz

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.

ks. Piotr Skarga

Naród istnieje, dopóki istnieje jego kultura.

(napis nad wejściem do afgańskiego Muzeum Narodowego)

Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie.

autor nieznany

Wielką cywilizację można pokonać od zewnątrz, dopiero gdy ulega rozkładowi od wewnątrz

William James Durant

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.

kard. Stefan Wyszyński

Naród, który traci pamięć, traci sumienie.

Zbigniew Herbert

Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!

kard. Stefan Wyszyński

Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy.

Cyprian Kamil Norwid

Naród wybacza naruszenie jego interesów, nie wybacza zaś obrazy jego honoru.

Max Weber

Ojczyzna to przede wszystkim naród, a potem państwo: bez narodu nie ma państwa.

Roman Dmowski

Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności.

Richard Aldington

Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich; zbyt często zaś polega na nienawiści obcych.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie wcale.

kard. Stefan Wyszyński

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego że własna.

Seneka Młodszy

Kto kocha swój naród, nie pragnie krzywdy żadnego.

Wincenty Lutosławski