Author Archive

Na zakończenie Roku Wiary…

 

Sobór otworzył drzwi

Ruch Narodowy

Ruch_NarodowyRuch Narodowy jest nową inicjatywą społeczno-polityczną powołaną przez największe organizacje narodowe w 2012 r. po Marszu Niepodległości. Kontynuując wcześniejsze pozytywne doświadczenia współpracy Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych rozwijamy ogólnopolską sieć środowisk i organizacji nawiązujących do patriotycznych tradycji. Wspólną pracą społeczną i bezkompromisową postawą ideową zmierzamy do przywrócenia obozowi narodowemu należnej roli w życiu publicznym.

>>czytaj całość

 

Muzyka w Kościele

 

Jan van Eyck - Ołtarz Gandawski -  Anioły   Oblicze Kościoła zmieniło się nie do poznania. To co kiedyś byłoby uznane za bluźnierstwo lub nadużycie liturgiczne, dzisiaj jest uznawane za postęp, tak jakby jakiekolwiek prawdy, normy moralne i wszelkie przepisy kościelne potwierdzane autorytetem wielu świętych były subiektywną abstrakcją którą zawsze można dopasować do swoich potrzeb. Tylko czy wtedy znajdzie się miejsce na Boga?

   Muzyka jest niewątpliwie bardzo ważną częścią Kościoła Katolickiego bez której trudno wyobrazić sobie Mszę świętą, nabożeństwa i procesje. Dzięki muzyce kościelnej dochodziło w ciągu wieków do licznych nawróceń, szczególnie wśród osób zdolnych do głębokich refleksji w muzyce. Co by powiedziała patronka muzyki kościelnej – św. Cecylia – gdyby zobaczyła zalew kiczowatych utworów na Mszy świętej.

>>czytaj całość

 

Polskie korzenie wielkiego papieża

Zagadka św. Piusa XPius X

Czy Jan Paweł II był dopiero drugim polskim papieżem? Według irlandzkiego księdza Malachi Martina – znawcy największych sekretów Watykanu – pierwszym Polakiem na tronie Piotrowym był zmarły w 1914 roku św. Pius X. Choć informacja ta znajduje potwierdzenie w kilku innych źródłach, wokół polskich korzeni wielkiego papieża panuje dziwne milczenie.

Ks. Malachi Martin zasłynął jako egzorcysta i autor kontrowersyjnych bestsellerów, zdradzających najbardziej strzeżone tajemnice Watykanu. W 1973 r. ujawnił on, że Paweł VI choruje ciężko na białaczkę, natomiast pięć lat później – w dziele „The Final Conclave” – przewidział, że w ciągu roku papież umrze, a na konklawe jego następcą wybrany zostanie Albino Luciani, czyli Jan Paweł I.

W roku 1990 ukazała się książka Martina „The Keys of This Blood”, w której znaleźć można sensacyjną wzmiankę o ukrywaniu przez Watykan polskich korzeni św. Piusa X. Według autora – ojciec świętego papieża był Polakiem, który do Włoch przybył z Wielkopolski na początku XIX wieku. Po kilkuletnich perypetiach Polak ów – Jan Krawiec – osiedlił się w podweneckim Riese, gdzie zmienił nazwisko na Sarto (co po włosku znaczy „krawiec”) i ożenił się z niejaką Margheritą Sanson. Drugim dzieckiem z tego małżeństwa był właśnie urodzony w 1835 r. Giuseppe Melchiore Sarto – przyszły Pius X.

>> czytaj całość

 

Chrystus Król

 

przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę, tylko żeby zapłonął? Mam też być chrztem ochrzczony; a jakże ściśniony jestem, póki się to nie dokona! Mniemacie, żem przyszedł pokój przynieść na ziemię? Nie, mówię wam, ale rozłączenie. Albowiem odtąd będzie w jednym domu pięcioro rozłączonych, troje przeciwko dwojgu, a dwoje przeciwko trojgu. Podzielą się ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu swemu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, świekra przeciw synowej swojej, a synowa przeciw świekrze swojej”

(Łk 12,49-53).

co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, a co na ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za miedziaka? I ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego? A wasze włosy wszystkie na głowie są policzone. Nie bójcie się tedy; lepsi jesteście wy niż wiele wróbli. Każdy więc, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim; który jest w niebiosach. Kto by zaś zaparł się mnie przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój zsyłać na ziemię. Nie przyszedłem zsyłać pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić człowieka od ojca swego i córkę od matki swojej i synową od świekry swojej. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien”

(Mt 10,27-38).

 

otom dał słowa moje w usta twoje; otom cię dziś postawił nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i burzył, i wytracał i rozwalał, i budował i sadził”

(Jer 1,9-10).

 

Deo Gratias