Wiara

Niebezpieczeństwo zawsze kryje się w tym, że żyjemy pobożnymi marzeniami, ponieważ nie pozwalamy, aby Boże wymagania zyskały konkretną postać. To pięknie marzyć o świętości i doskonałości, ale dopóki nie pojmiemy, do czego ona nas zobowiązuje w konkretnej rzeczywistości naszego życia, to jeszcze nic się w nas nie dokonało. Maryja konkretnie i trzeźwo pyta, jak ma się zachować wobec Józefa (…). Nikt nigdy nie otrzymał zadania trudniejszego niż Maryja (…). Ale też nikt tak wyraźnie, jak Maryja, nie doświadczył, że Bóg nie zawodzi człowieka.

Wilfried Stinissen

Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka.

ks. Jan Twardowski

Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać, bo trudno im się pogodzić z tym, że życie jest aktem wiary.

Paulo Coelho

Dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum.

Blaise Pascal

Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu, ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia. Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, choć ciało nadal funkcjonuje. Można wtedy powiedzieć: „W tym ciele żył kiedyś człowiek”.

Paulo Coelho

Nie wierz temu, kto ufa wszystkim.

Carlos Ruiz Zafón

Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara.

Paulo Coelho

,,Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych”.

List św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków (11,1-3)

Świadome poddanie wszystkich naturalnych władz duszy miłości nadprzyrodzonej – to wiara.

Simone Weil

Wiara wymaga odwagi, umiejętności podejmowania ryzyka, a nawet gotowości zaznania bólu i rozczarowania.

Erich Fromm

W pierwszych łzach skruchy wylanych za własne grzechy odnajdziesz utraconą wiarę.

bp Tihamer Toth

Nic tak nie kusi człowieka, jak wolność sumienia, ale nic też nie jest dlań tak bolesne.

Fiodor Dostojewski

Cierpienie jest naszym gorzkim chlebem, ale bez tego chleba zginęlibyśmy z głodu duchowego.

Albert Camus

Anioł nie upada nigdy. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje.

Fiodor Dostojewski