Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus

 

 

Przed zaczęciem Różańca.

Jezu, słodki nasz Zbawicielu, świata wszego Odkupicielu,

Przez Matki Twej przyczynę, daj nam, co Imię Jezus znamy,

Niech je w ustach, w sercu mamy, dziś i w śmierci godzinę.

 

Antyfona

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi. Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiony! Do Ciebie wołamy wygnane Adama potomstwo, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym padole łez. Tedy więc Opiekunie nasz! one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a zasługi męki Twej przenajdroższej, które są błogosławionym owocem życia Twego na świecie, po tem wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawy! o litościwy! o słodki Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

 

Potem czyta się intenyą jak następuje:

Na większą cześć i chwałę Pana Boga wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego, na wysławienie Najświętszego Imienia Jezus, na podwyższenie Kościoła świętego, wykorzenienie herezyi, zgodę panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za więźniów, niewolników, za chorych w tej chwili konających, za dusze w czyśćcu zostające i na odpuszczenie grzechów naszych, ofiarować będziemy część 1 (2 lub 3) Różańca świętego o Najświętszem Imieniu Jezus, rozpamiętywając tajemnice zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Boskie, na ród ludzki i Kościół święty hojnie wylane.

W szczególności ofiarować będziemy za: np.

1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyjących, jako i umarłych.

2. Za braci i siostry Różańca świętego tak żyjących, jako i umarłych.

3. Za rodziców, braci i krewnych tak żyjących jak i umarłych.

4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.

5. Za chorych i konających.

6. Za dusze wiernych zmarłych.

Prośmy też tegoż Pana Zbawiciela i Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, żeby nam zawsze był na pomocy i we wszystkich potrzebach naszych, łaską Swoją przenajświętszą dopomagać nam raczył.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

WESOŁA

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

R. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen*.

 

*) Jeśli Różaniec odprawia się za umarłych, to wszędzie zamiast wiersza: «Chwała Ojcu» śpiewa się:

V. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

 

Hymn św. Bernarda

(Na melodyę: «Jezusowi pokłon dajmy»).

 

Jezusa słodkie wspomnienie daje sercu pocieszenie,

Lecz nad miód i wszystko słodsza Jego obecność najsłodsza.

Nic się śpiewać wdzięczniejszego, nic słyszeć może milszego,

Nic w myśl nie wchodzi lepszego, niż Jezus, Syn Boga mego.

Nadziejo pokutujących, Jezu, ucieczko proszących,

Jakoś dobry szukającym, a cóż Ciebie znajdującym?

Jezu serdeczna słodkości, źródło żywe dusz jasności,

Przewyższasz wszelkie radości, wszelkie żądze i lubości.

Ani język to wymówić, ni pismo może wysłowić,

Ten powie, co mógł spróbować, co jest Jezusa miłować,

Jezu, Królu dziwnej chwały i zwycięzco okazały,

Słodkości niewymówiona, Miłości nienasycona.

Zostań Jezu, mieszkaj z nami, świeć nam Twymi promieniami,

Oddaliwszy dusz ciemności, nie oddalaj Swej słodkości.

 

TAJEMNICA PIERWSZA

Wcielenie Syna Bożego

(Ta sama melodya jak wyżej).

 

Jezus przedwieczna mądrości,

Pannie przedziwnej czystości

Przez Gabryela zjawiony,

Dla nas stał się Bóg wcielony.

 

 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo a potem 10 razy:

Jezusie Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Józefie, synu Dawidów, nie bój się wziąć, sobie Maryę

za małżonkę, bo co się w Niej poczęło, z Ducha Świętego jest;

porodzi bowiem Syna i nazwiesz Imię Jego Jezus.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz któryś nie z potrzeby Twojej, ale z użalenia człowieka straconego w żywot panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowiedzianej jedności wiecznie przyjął, prosimy Cię, wstąp w niegodne serca nasze, a złącz je tak mocno z Sobą, żeby się od Ciebie nigdy nie odłączały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

 

TAJEMNICA DRUGA

Nawiedzenie świętej Elżbiety

 

Jezus, dobro nieskończone,

Z Panną czystą w górną stronę

W dom Elżbiety, gdy się spieszy,

Jana przyjściem Swojem cieszy.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Synu Dawidów, itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Błogosławioną Mnie nazywać będą wszystkie narody,

albowiem uczynił Mi Pan wielkie rzeczy, Ten który możny jest i święte Imię Jego.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Dobrotliwy Panie, Jezu Chryste, któryś jeszcze w żywocie Matki Swojej zamkniony, mocą Bóstwa Twego zaczął sprawować zbawienie nasze, wejrzyj na nas w ciemnościach grzechu zamknionych, a przez nieograniczoną moc Swoją jako drugiego Jana nawiedź nas, oświeć i wzbudź, abyśmy Cię znali i radowali się na przyjście Twoje. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA

Narodzenie Syna Bożego

 

Jezus, słodki Bóg wcielony,

Z czystej Panny narodzony,

Zaczyna krwawe ofiary,

Trzech Królów przyjmuje dary.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Synu Dawidów, itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Gdy się spełniło dni ośm po narodzeniu, aby obrzezano

Dzieciątko, nazwane jest Imię Jego Jezus.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas grzesznych w podłej stajni między bydlętami narodzony, ósmego dnia przy obrzezaniu krew Swoją wylać raczył, prosimy Cię: obmyj serca nasze tą Krwią Przenajdroższą i oczyść od wszelkich grzechów, abyśmy mogli Tobie czystem sercem służyć i Przenajświętsze Imię Twoje wielbić. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA

Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele

 

Jezus czystych serc wesele,

Stał się ofiarą w kościele,

Matce o Nim prorokuje

Symeon, gdy Go piastuje.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Synu Dawidów, itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus do kościoła,

aby za nie ofiarę uczynili wedle zwyczaju zakonnego, Symeon

też wziął Je na ręce swoje i błogosławił Pana.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas, śmierci wiecznej godnych, chciał być Bogu Ojcu za wdzięczną i żywą ofiarę stawiony racz też serca nasze tak oczyścić i przygotować, aby Tobie, Panu Bogu naszemu, ofiarą miłą i przyjemną być mogły. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA

Znalezienie Pana Jezusa w kościele

 

Jezus między doktorami,

Słodkiemi gdy ich ustami

Uczy; przez trzy dni zgubiony,

Z radością jest znaleziony.

Bądź chwała Tobie Jezu miłościwy,

Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy;

Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,

Z ust naszych płynie.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Synu Dawidów, itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Poszedł Pan Jezus z Panną Maryą i z Józefem do Nazaret i był im posłuszny i pomnażał się mądrością, wzrostem, łaską u Boga i u ludzi.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś w Jeruzalem pozostawszy, dopuścił, aby Cię Matka Twoja najmilsza przez trzy dni tęskliwie szukała i z wielką radością w kościele między doktorami uczącego znalazła, pokornie prosimy, niech my Ciebie przez grzechy nasze nie utrącamy; a jeżeli byśmy kiedy utracili, daj nam się prędko przez skruchę i prawdziwą pokutę znaleźć. Który żyjesz i królujesz itd.

 

Antyfona

(na zakończenie części pierwszej)

Chwalcie Imię Jego, bo jest wdzięczny Pan; na wieki miłosierdzie Jego, a od rodzaju do rodzaju prawda Jego.

 

V. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje.

R. Albowiem nie opuszczasz szukających Ciebie Panie.

 

Módlmy się.

Świętego Imienia Twego Panie Jezu Chryste, bojaźń pospołu i miłość niech mamy wiekuistą; ponieważ Twojem rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmiennem umiłowaniu Twojem postanawiasz. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

 

Wierzę w Boga OjcaLitania do Najświętszego Imienia Jezus.

 

CZĘŚĆ DRUGA.

BOLESNA.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

R. Boże wejrzyj ku wspomożeniu itd. (jak w I. Części)

 

Hymn św. Bernarda

(Na melodye: «O duszo wszelka»)

Jezusowa miłość słodka, wdzięczna, trwała a nie krótka,

Jest wdzięczniejsza tysiąc razy, niźli język czyj wyrazi.

Męka Jego pokazuje, toż wylana Krew wskazuje,

Przez co nam Bóg odkupienie Swoje daje i zbawienie.

Jezusa wszyscy poznajmy, miłości Jego żądajmy,

Jezusa chciwie szukajmy, szukając nie ustawajmy.

Miłującego miłujmy, miłość miłością wetujmy,

Za tą miłością biegajmy, a chęć chęcią oddawajmy.

Jezu, sprawco łaskawości, nadziejo wszelkiej radości.

Źródło łaski i pociechy, prawdziwo serca uciechy.

Jezu dobry, niech uczuję, jak Twa miłość obfituje,

Daj mi kiedyś w obfitości zażyć chwały Twej radości.

Zostań Jezu, mieszkaj z nami, świeć nam Twemi promieniami.

Oddaliwszy dusz ciemności, nie oddalaj Swej słodkości.

 

TAJEMNICA PIERWSZA

Pojmanie Pana Jezusa w ogrójcu

 

Jezus krwawym potem zlany,

Od zdrajcy na śmierć wydany,

Bóg związany od stworzenia,

Srogie cierpi obelżenia.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, a potem 10 razy:

Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Zdrajca Judasz dał Żydom ten znak, mówiąc: kogo ja pocałuję, ten jest, imajcie Go.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

O najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś przez pocałowanie Judasza zdradliwie na śmierć był wydany i od najmilszych uczniów Swoich opuszczony, nie opuszczaj nas słodki Panie i w ręce tych, którzy czyhają na zgubę duszy naszej nas nie podawaj. Który żyjesz i królujesz itd.

 

TAJEMNICA DRUGA

Biczowanie Pana Jezusa

 

Jezus z szat Swych obnażony,

Gdy był u słupa sieczony;

Ciało szarpią, rwą sztukami.

Krew się leje strumieniami.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Nazareński itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Gdy tłuszcza żydowska następowała na Piłata, tedy Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował Go.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Jezu najcierpliwszy, któryś dla zbawienia naszego o synów zatracenia jako niewinny Baranek był związany, naśmiewany, zelżony, upoliczkowany, a na ostatek u słupa sromotnie i niemiłosiernie ubiczowany i skatowany, racz nam od puścić grzechy i zmiłować się nad nami. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA

Koronowanie Pana Jezusa

 

Jezus zelżywej korony

Cierniem okrutnie zraniony;

Król nad królmi jest wyśmiany,

W podłą purpurę przybrany.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Nazareński itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Wyszedł tedy Pan Jezus od Piłata, niosąc na głowie Swojej cierniową koronę a szkarłatną szatę na Sobie.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Jezu najpokorniejszy, Królu wszystkich królów, któryś na większą wzgardę zamiast szaty i laski królewskiej, w suknię szkarłatną obleczony, w ręku trzcinę trzymał, a zamiast drogiej korony, ostrą, cierniową na głowie nosił; odpuść nam grzechy a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA

Jezus niesie krzyż na górę Kalwaryi

 

Jezus Baranek prawdziwy,

Przez dekret niesprawiedliwy

Idzie na śmierć osądzony,

Niosąc krzyż, pada zemdlony.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Nazareński itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Wydał tedy Piłat Pana Jezusa, aby był ukrzyżowany, i wzięli Go i wyprowadzili z krzyżem na górę Kalwaryę.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego niż łotr Barabasz był rozumiany i niesprawiedliwym dekretem na śmierć osądzony, a srogiemi mękami, ranami i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim, krzyż Sobie na śmierć niosąc: odpuść nam grzechy i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA

Ukrzyżowanie Pana Jezusa

 

Jezus na krzyżu rozpięty,

Podjąwszy ból niepojęty,

Gdy umiera śmiercią srogą,

Dla nas kładzie duszę drogą.

Bądź chwała Tobie, Jezu miłościwy,

Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy

Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,

Z ust naszych płynie.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie Nazareński itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

A gdy przyszli z Panem Jezusem na miejsce, które zwano Kalwaryą, tam Go ukrzyżowali i łotrów dwóch, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś jako złoczyńca obnażon między dwoma łotrami wisiał, a wszelakie urągania, naśmiewiska i boleści niezmierne cierpiąc, ocleni i żółcią był pojon i wielkim głosem zawoławszy, za nas na krzyżu umarł, racz się zmiłować nad nami grzesznymi. Który żyjesz itd.

 

Antyfona

(na zakończenie części drugiej)

Upokorzył samego Siebie Pan Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej; przeto też Go Bóg wywyższył i darował Mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.

 

V. Kłaniamyć się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez święty Krzyż Twój świat odkupić raczył.

 

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż męk krzyż i śmierć Twoją między sądem Twoim a duszami naszem teraz i w godzinę śmierci naszej, a racz nam darować łaskę i miłosierdzie, żywym i umarłym grzechów odpuszczenie, Kościołowi Twojemu pokój i zgodę, a nam grzesznym żywot i chwałę wieczną. Który żyjesz i królujesz itd.

 

Wierzę w Boga OjcaLitania do Najświętszego Imienia Jezus.

 

CZĘŚĆ TRZECIA.

CHWALEBNA.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

R. Boże wejrzyj ku wspomożeniu itd. (jak w I. Części)

 

Hymn św. Bernarda

Jezu nad słońce jaśniejszy i nad balsam przyjemniejszy,

Słodszy nad wszystkie słodkości, milszy nad wszystkie miłości.

Tyś mej duszy jest kochanie, Tyś miłości wykonanie,

Tyś ma chwała, Tyś me mienie, o Jezu! Światło, zbawienie.

Z Tobą chcę być, gdzie Ty będziesz, nigdy Jezu mnie nie zbędziesz,

Kiedyś już wziął serce moje, weź i mnie, ostatki Twoje.

Jezu, Królu cnót i chwały, Królu zwycięstwem wspaniały,

Jezu, wszech odpustów Sprawco i niebieskiej chwały Dawco.

Tyś źródło wszelkiej litości, Tyś jasność wiecznej światłości,

Odpędź obłoki ciemności, daj chwałę duszy w jasności.

Jezus w pokoju króluje, który nad wszystko celuje,

Tego dusza moja żąda, Jego pokoju wygląda.

Jezus do Ojca wrócony, Panem niebieskiej korony.

Mnie też serce odbieżało, za Jezusem się udało.

Idźmy za Nim wszyscy z chwałą i z modlitwą doskonałą,

Prosząc, by nas wziął do Siebie i dał nam żyć z Sobą w niebie.

 

TAJEMNICA PIERWSZA

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Jezus od zmarłych powstawszy,

Śmierć i piekło zwojowawszy,

Pokazał się pożądanym,

Matce i uczniom kochanym.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo a potem 10 razy:

Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

 

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona

Anioł Pański pokazał się Maryom, mówiąc: Jezusa ukrzyżowanego szukacie, już zmartwychwstał jako powiedział. (Alleluja).

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).

R. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś mocą Bóstwa Swego więźnie z otchłani wywiódł i śmierć zwyciężywszy, trzeciego dnia zmartwychpowstał; racz też wzbudzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego dusze nasze, abyśmy w prawej wolności żyjąc, Tobie samemu służyli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

 

TAJEMNICA DRUGA

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

Jezus w niebo gdy wstępuje,

Łaskę Swoją obiecuje,

Przy Boskiej siadłszy prawicy,

Tron wiecznej chwały dziedziczy.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie, Synu itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

A Pan Jezus potem, jako mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożej. (Alleluja).

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).

R. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Bądź pochwalony wiecznie Panie Jezu Chryste, któryś w nieśmiertelność i chwałę przybrany z wielką mocą do nieba wstąpił i siadł na prawicy Ojcowskiej jako Król prawdziwy nieba i ziemi; prosimy, pociągnij nas tą mocą Twoją, aby się około omylnych rozkoszy świata tego nie błąkało serce nasze, ale za Tobą ustawicznie tęskniąc, przy Tobie się gorącem rozmyślaniem w niebie zawsze bawiło. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

 

Jezus uczniów serca czyste,

Przez łaski z nieba ogniste,

Darami Ducha Świętego,

Napełnił za przyjściem Jego.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie, Synu itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami wszelkie sprawy Boskie. (Alleluja).

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).

R. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś z Majestatu chwały Twojej Ducha Świętego Apostołom zesłał, który i onych i Kościół Twój udarował wielkimi z nieprzebranej skarbnicy Trójcy Przenajświętszej upominkami; spuść w oziębłe i ciemne serca nasze ten ogrzewający i oświecający ogień Ducha Świętego, aby nas grzesznych oświecił i tak rozpalił, żebyśmy z Tobą jednym w nierozerwanej miłości duchem zawsze byli. Który żyjesz i królujesz itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Jezus Matkę Swą kochaną

W ozdobę chwały przybraną,

Wziętą w niebo przez Anioły,

Przeniósł na tryumf wesoły.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie, Synu itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Wzięta jest Panna Marya do nieba, weselą się Anieli i wychwalając Ją błogosławią Pana. (Alleluja).

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).

R. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Bądź pochwalony Panie Jezu Chryste, żeś Najświętszą Matkę Twoją ku chwale zmartwychwstania wzbudził i do królestwa Twego przeniósł; daj nam się i tu i w niebie z chwały Jej weselić. Który żyjesz itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA

Koronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie

 

Jezus w niebieskim Syonie

I na wiecznej chwały tronie,

Matkę Swoją koronuje,

Gdzie z Nim na wieki króluje.

Bądź chwała Tobie Jezu miłościwy,

Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy,

Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,

Z ust naszych płynie.

 

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 Jezusie, Synu itd.

V. Chwała Ojcu itd.

 

Antyfona

Umiłował Ją Król więcej nad wszystkie niewiasty i włożył na głowę Jej koronę królestwa Swojego. (Alleluja).

 

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).

R. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały, któryś zasługi Najświętszej Matki Twojej koroną królestwa wiecznego nagrodził, racz nas też uczestnikami tej korony uczynić, którzyśmy się Tobie i Matce Twojej na służbę wieczną oddali, z którą niech Ci będzie cześć, chwała teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona

(na zakończenie trzeciej części)

Na Imię Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano, niebieskie, ziemskie, piekielne i wszelki język niech wyznawa, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. (Alleluja).

 

V. Wszystkie narody, któreśkolwiek stworzył, przyjdą i będą się przed Tobą kłaniały. (Alleluja).

R. I będą wielbiły Imię Twoje. (Alleluja).

 

Módlmy się.

Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego, sprawił wiernym Twoim z wielką słodkością ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe, daj nam to z łaski Twojej, aby wszyscy, którzy Je czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia słodkości w wieku niniejszym, a w przyszłym wesela i nieograniczonego błogosławieństwa dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Wierzę w Boga OjcaLitania do Najświętszego Imienia Jezus.

 

V. Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie. (Alleluja).

R. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja).

V. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja).

R. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

V. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnem i przedziwnem Imieniem Jezus najmilszego jedynego Syna Twego Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, abyśmy tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli z Nim w niebie szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

 

Polecenie siebie samych Panu Jezusowi

O Panie Jezu Chryste, polecamy się Twojej Najświętszej opiece, pokaż Twą litość nad nami. O najłaskawszy, o najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz, o nadziejo nasza, zbawienie nasze jedyne, o najdobrotliwszy Jezu, kochanku nasz najmilszy, o wszystka miłości nasza, słodkości serca naszego, żywocie duszy naszej, o najjaśniejsza światłości nasza, największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze najwyższe, dobroci nasza, doskonałości nasza, o raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz, przybądź nam na pomoc. Prosimy odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, prosimy ducha dobrego, prosimy łaski: napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas; dajże nam Najsłodszy Jezu, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych miłowali. Niech Ci będzie cześć i chwała, drogi nasz Odkupicielu, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

 

Za: Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodjami dla użytku młodzieży szkolnej, przez X. J. Siedleckiego zebrany a przez Wysoką Radę szkolną krajową uchwałą z dnia 14 lipca 1880 L. 556 dla szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych przeznaczony, wyd. XI, nakładem XX. Misjonarzy na Kleparzu, Kraków 1922, str. 391-421.