Raj duszny (fragmenty)

 

 

Ku bożej krwi

Zdrowa bądź prawa krwi Pana naszego Jesu Krysta, ktoraś z boku jego z wodą wypłynęła. Bądźże ty moją radą, moją pomocą, moją obroną i zaszczycienim ciała mego i dusze mojej w niniejszym żywocie a i w będącym przez nieskończone wieki wiekow. Amen.

Po podniesieniu ciała

Duszo Krystowa, poświęci mię, ciało Krystowe, zbaw mię, krwi Krystowa, upoj mię, wodo boku Krystowego, omyj mię, męko Krystowa, potwierdzi mię, pocie oblicza Krystowego uzdrow mię! O, dobry Jesu wysłuchaj mię a nie dopuszczaj, abych odłączon od ciebie. Od złościwego nieprzyjaciela obroń mię, w godzinę śmierci wzowi mię, podle siebie postawi mię, abych se wszytkimi anjoły chwalił cię, Pana zbawiciela mego, na wieki wiekow. Amen.

Pamiątka umarłych. Po bożym ciele pamiętaj rodzice, przyjaciele i dusze puste a mow tę modlitwę:

O s<t>udnio opłwita wiecznego miłosierdzia, udziel swej łaski opłwitej wszytkim wiernym duszam, ktore ty masz w twojej świętej woli, a zwłaszcza duszam ojca mego, matki mojej, braciej, siostr i wszytkich przyjacioł mojich. Daj jim odpoczynienie wieczne a ukaż jim łaskę swą i duszam onych, ktorzy mi niegdy co dobrego czynili, ktorymem modlitwę powinien, ktorych prace ninie pożywam. Miły Panie, seśli jim anjoła swego, ktory jich niechaj strzeże i przewiedzie do krolestwa niebieskiego. Amen.

Druga modlitwa, od ktorej tyle dni odpustu otrzymasz, ile ciał pogrzebionych tam, gdzie mowisz

Smiłuj się, miły Panie, nad duszami, ktore osobnych u ciebie nie mają pomocnikow ani w mękach mają ktorego pocieszenia, ani żadnej nadzieje, jedno iż na twoj obraz i na twe podobieństwo są stworzony, ktore albo dawnością, albo ubostwem, albo zamieszkanim i zapamiętanim przyjacioł są opuszczony, ktorych pamiątki nigdy nie wspominają. Przepuść jim, miły Panie, a racz bronić stworzenia twego, wybaw je od boleści a ścięgni jim prawicę swoję, a przewiedzi je na mieśce ochłodzenia i pokoja.
Pozdrawiam was, wszytki dusze wierne, ktorych ciała tu i wszędy odpoczywają w prochu. Krystus, ktory was odkupił swą nadroższą krwią, raczy was wybawić od mąk, przyłęczyć towarzystwu anjołow. Tamże więc na nas pamiętajcie a za nami się pilnie modlcie, iżbysmy wam byli przyłączeni a s wami w niebie obdarzeni. Amen.

 

Raj duszny to nastarszy znany modlitewnik wydrukowany w języku polskim. Ukazał się w Krakowie w roku 1513 u Floriana Unglera i Wolfganga Lerna. Do naszych czasów zachowało się z niego jedynie osiem kart. Wybór kilku modlitw podajemy w oparciu o wydanie: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995.

 

Za: http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/modlitwy/Raj.html