Krótki rachunek sumienia wieczorny

 

 

WZGLĘDEM BOGA: Miłość Boga nade wszystko — Opieszałość, albo opuszczenie się w obowiązkach religijnych — Zachowanie się w kościele — Święcenie niedzieli — Brak uszanowania dla osób i rzeczy Bogu poświęconych — Powątpiewanie w rzeczach wiary — Względy ludzkie — Bluźnierstwa — Szemrania — Brak ufności i poddania się — opieranie się łasce.

WZGLĘDEM BLIŹNIEGO: Miłość bliźniego ze względu na Boga — Niedbalstwo — Nieposłuszeństwo — Upór — Bezwzględność — Pogarda — Obojętność — Nienawiść — Zazdrość — Obelgi — Przebaczenie uraz — Drwiny — Oszczerstwa — Obmowy — Fałszywe świadectwo — Gwałt, kłamstwo, zły przykład — Pobudzanie do złego — Zgorszenie — Niesprawiedliwości — Szkodzenie na sławie lub na majątku — Długi — Kradzież — Obowiązki względem Ojczyzny — względem społeczeństwa.

WZGLĘDEM SIEBIE SAMEGO: Uświęcenie — Wykorzenianie wady głównej — Praktykowanie cnoty — Prostota — Szlachetność — Pycha — Próżność — Chciwość — Zmysłowość w pragnieniach — spojrzeniach, czytaniach, słowach, czynach — Nieumiarkowanie — Łakomstwo — Nieumartwienie — Gniew — Niecierpliwość — Lenistwo w wykonywaniu obowiązków stanu.

 

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski poprawiali ks. dr Stefan Świetlicki i ks. Henryk Nowacki, Opactwo Św. Andrzeja, Bruges 1931, str. 71.