Pryma

 

 

Łączmy się z głosem Kościoła, odmawiając jako nasze modlitwy poranne część godziny kanonicznej zwanej Prymą.

 

 

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

Od Siedemdziesiątnicy do Wielkanocy zamiast Alleluja mówi się:

Chwała Tobie Panie, Królu wiecznej chwały.

 

Hymn św. Ambrożego

 

Gdy wzeszła gwiazda słońca,

Wznośmy do Pana modły,

By nas wśród dnia czynności

Chronił od szkody podłej.

Niech język nasz powściąga,

By nie brzmiał wady złością;

Niechaj nasz wzrok łaskawie

Osłania przed marnością.

Chowajmy czystość w sercach,

Z dala od zmysłów szału;

Trzeźwość i sprawiedliwość

Niech wydrze pychę ciału.

Byśmy, gdy po dnia końcu

Noc przyjdzie losem dana,

Powściągliwością czyści

Śpiewali chwałę Pana.

Więc chwalmy Boga Ojca

I Syna Jedynego,

Z Duchem Pocieszycielem,

Na wieki dnia każdego.

Amen.

 

Psalmy

 

Psalmy niedzielne

Psalmy poniedziałkowe

Psalmy wtorkowe

Psalmy środowe

Psalmy czwartkowe

Psalmy piątkowe

Psalmy sobotnie

 

Kapitulum (1 Tm 1,17)

   Królowi wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.

R. Bogu niech będą dzięki.

 

Responsorium (Mt 16,16)

V. Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

R. Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

V. Który siedzisz po prawicy Ojca.

R. Zmiłuj się nad nami.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

V. Powstań, o Chryste, wesprzyj nas.

R. I wyzwól nas dla imienia Twego.

 

Prośba o uświęcenie dnia

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

 

Odmawiając prywatnie zamiast Dominus vobiscum mówi:

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Panie, Boże, wszechmogący, któryś dozwolił nam doczekać początku dnia tego, ochraniaj nas tak Swą mocą, abyśmy się nie skłonili do żadnego grzechu, ale słowa swoje, myśli i uczynki zwracali stale do spełnienia Twej woli. Przez Pana naszego Jezus Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu niech będą dzięki.

 

Martyrologium

   W katedrach i klasztorach czyta się w tym miejscu martyrologium, w miejsce tego można tu wspomnieć o święcie danego dnia. Potem mówi się w dalszym ciągu:

V. Drogą jest w obliczu Pańskim.

R. Śmierć jego świętych.

V. Najświętsza Maryja i wszyscy Święci niech się wstawiają za nami do Pana, abyśmy zasłużyli sobie na Jego pomoc i zbawienie, który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

Modlitwy o łaskę w pracy

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.

powtarza się trzykrotnie i potem dodaje:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

V. Kyrie elejson.

R. Christe elejson.

V. Kyrie elejson.

Ojcze nasz… (po cichu).

V. I nie wódź nas na pokuszenie.

R. Ale nas zbaw ode złego.

V. Wejrzyj Panie, na sługi Twoje i na dzieła Twoje i prowadź syny ich.

R. I niech będzie jasność Pana, Boga naszego nad nami, i dziełom rąk naszych sprzyjaj nad nami, tak, dziełom rąk naszych sprzyjaj.

Módlmy się. Panie, Boże królu nieba i ziemi, racz dzisiaj kierować, uświęcać, rządzić i prowadzić dusze i ciała nasze, uczucia, słowa i czyny nasze według prawa Twojego i zasad przykazań Twoich, abyśmy tutaj i w wieczności zasłużyli sobie na zbawienie i wyzwolenie, z pomocą Twą, Zbawco Świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

Błogosławieństwo

   Racz Panie pobłogosławić.

Niech Pan wszechmogący rozrządza w pokoju swym dniem i pracą naszą.

R. Amen.

 

Lekcja podczas roku (2 Tes 3,5)

   A Pan niech zwraca serca i ciała nasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.

R. Bogu niech będą dzięki.

___________________________________________________________

 

W czasie Adwentu (Iz 33,2)

   Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy Cię czekali, bądź ramieniem naszym z rana, a zbawieniem naszym czasu utrapienia. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.

 

W czasie Wielkiego Postu (Iz 55,6)

   Szukajcie Pana, póki znalezion być może, wzywajcie Go, póki jest blisko. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.

 

W tygodniu Męki Pańskiej (Iz 50,6)

   Twarzy mojej nie odwróciłem od łających i plujących na mnie. Pan Bóg wspomożyciel mój, przetom się nie zawstydził. Ty zaś, Panie zmiłuj się nad nami.

 

W czasie wielkanocnym (Kol 3,1)

   Przeto, jeśliście wespół powstali z Chrystusem, tego co w górze jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący; co w górze jest miłujcie, nie co na ziemi. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.

 

___________________________________________________________

 

Błogosławieństwo i modlitwa za zmarłych

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

V. Błogosław nam.

R. Boże.

Błogosławieństwo. Niech Pan nam błogosławi + i chroni od wszelkiego zła i do żywota wiecznego nas doprowadzi; a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.