Prawda

W wojnie pomiędzy fałszem i prawdą, fałsz wygrywa pierwszą bitwę, a prawda ostatnią

Mujibur Rahman

 

Gdyby szubrawcy znali zalety życia cnotliwego, staliby się uczciwi

Benjamin Franklin

 

Być może pomoże ci dziewięćdziesiąt dziewięć kłamstw, ale setne cię zdradzi.

Hausa

 

Prawda zwycięża wszystko.

przysłowie łacińskie

 

Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego kto się boi Pana; kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; kto nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Psalm 15,4-5

 

Nie stosuj żadnych szkodliwych oszustw; myśl niewinnie a jeśli mówisz, mów podobnie.

Benjamin Franklin

 

Prawda i miłość to dwie największe potęgi w świecie; a kiedy się łączą, niełatwo im się przeciwstawić.

Ralph Cudworth

 

W unikanie prawdy wkłada się wiele wysiłku; ale gdy pozostawi się ją samej sobie, wdziera się jak przypływ.

Fay Weldon

 

Nie ma nic tak potężnego jak prawda.

Daniel Webster

 

Jeśli zamierzasz coś komuś powiedzieć, zawsze zadaj sobie trzy pytania: czy to jest prawda, czy to jest konieczne i czy to jest dobre?…

Eknath Easwaran

 

Być szczerym wobec samego siebie

 

Niezależnie od tego, w jaką grę ktoś gra z nami, nie możemy grać przed samym sobą, lecz w swym wnętrzu powinniśmy postępować uczciwie i zgodnie z prawdą.

Ralph Waldo Emerson

 

To nade wszystko: własnemu ,,ja” bądź wierny.

William Szekspir

 

Wszystko toczy się kołem. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. One powrócą.

Betty Laverdure

 

Kiedy zdradzasz kogoś innego, zdradzasz także samego siebie.

Isaac Bashevis Singer

 

Nie muszę wygrywać, ale muszę żyć w prawdzie. Nie muszę odnosić sukcesów, ale muszę żyć według danego mi światła, muszę stać po stronie każdego, kto ma słuszność: stać po jego stronie, kiedy ma rację, i rozstać się z nim kiedy się myli.

Abraham Lincoln

 

Daj mi moc… abym bardziej posługiwał się uczciwością, niż ulegał sile czy też oszukiwał, aby ją pozyskać; abym raczej wywierał wpływ na kogoś ze względu na sprawiedliwość, niż próbował imponować dla zysku.

Ted Loder

 

Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim.

Mądrość Syracha 20,24-26

 

Nieszczerość

 

Żaden człowiek nie potrafi przez dłuższy czas mieć jednej twarzy dla siebie, a innej dla tłumów, aby w końcu nie pogubił się, która z nich jest prawdziwa.

Nathaniel Hawthorne

 

Bycie nieszczerym to najbardziej wyczerpująca rzecz na świecie.

Anne Morrow Lindbergh

 

Twoje zdrowie na pewno na tym ucierpi, jeśli dzień w dzień mówisz co innego, niż czujesz, jeśli płaszczysz się przed tym czego nie cierpisz, i cieszysz się tym co przynosi ci jedynie nieszczęście.

Borys Pasternak

 

  

 

Prawda nigdy się nie waha ani nie zawodzi; to my zawodzimy brakiem wiary.

Mary Baker Eddy

 

Z prawdą nie ma negocjacji…

Ferdynand Lasalle

 

Prawda zawsze będzie triumfować; nie miej co do tego żadnych wątpliwości…

Popularne

 

Dobroć to jedyna inwestycja, która nigdy nie zawodzi.

Henry David Thoreau

 

Prawda, Życie i Miłość są potężne: czy są wyrażone w myślach, odczuciach, czy wypowiedziane, czy zapisane… One zwyciężają.

Mary Baker Eddy

 

Zaufanie

 

Widziałem jak na kamienistych miejscach wschodzą kwiaty, jak ludzie o brzydkich twarzach czynią dobro a na wyścigach złoty puchar zdobywa najgorszy koń. A więc ja też ufam.

John Masefield

 

Być dobrą istotą ludzką to mieć pewien rodzaj otwartości na świat, umiejętność ufania, choć coś jest niepewne i poza naszą kontrolą.

Martha Nussbaum

 

Osoba, której możemy całkowicie zaufać

 

Błogosławieństwem dla każdego mężczyzny i każdej kobiety jest posiadać przyjaciela, jedną ludzką duszę, której możemy całkowicie zaufać, która zna nas od najlepszej i najgorszej strony, i kocha nas mimo naszych wad; która będzie nam mówić szczerą prawdę, podczas gdy świat schlebia nam w oczy, a śmieje się z nas za naszymi plecami.

Charles Kingsley

 

Lepiej jest cierpieć z powodu zła, niż je czynić; szczęśliwiej czasami zostać oszukanym, niż nie ufać.

Samuel Johnson

 

Lepiej jest zostać oszukanym przez swoich przyjaciół, niż samemu ich oszukiwać.

Johann Wolfgang Goethe

 

Z jaką determinacją pragniemy ocalić nasze zaufanie do tych, których kochamy! Wobec wszystkiego próbujemy znaleźć argumenty za tym, by mimo wszystko ufać, gdyż strata naszego zaufania do nich jest dla nas gorsza niż to, gdybyśmy przestali ich kochać.

Sonia Johnson

 

To ciche wzajemne spojrzenie darzących siebie zaufaniem męża i żony jest jak pierwszy moment odpoczynku albo ucieczka od wielkiego znużenia czy też wielkiego niebezpieczeństwa.

George Eliot (Mary Ann Evans)

  

 

Mówienie prawdy nie wymaga wielu słów.

Popularne

 

Język prawdy nie jest niczym upiększany…

Marcellinus Ammianus

 

Prawda zawsze wyraża się z największą prostotą…

Pierre Schmidt

 

Próbując być prawdziwym

 

Moja dusza z natury wystrzega się kłamstwa i nienawidzi nawet myśli o nim. Czuję wewnętrzny wstyd i ostre wyrzuty sumienia, jeśli wymknie mi się coś nieprawdziwego – czasem tak się dzieje, gdy coś wydarza się nieoczekiwanie i bierze mnie z zaskoczenia.

Michel de Montaigne

 

Kłamstwo jest takie łatwe; prawda – taka trudna…

George Eliot (Mary Ann Evans)

Głos sumienia jest tak delikatny, że łatwo go stłumić; ale jest jednocześnie tak wyraźny, że niemożliwe jest, by się pomylić.

Mme de Stail

 

  

 

Prawda sprawia, że jaśnieje twarz osoby, która ją wypowiada i posiada…

Robert South

 

Prawość dźwięczy jak szlachetne szkło. Prawdziwie, czysto i uspokajająco

Pam Brown

 

Nigdy z nikogo nie rezygnuj.

Hubert Horatio Humphrey

 

Lepiej ufać wszystkim i być oszukanym, i opłakiwać to zaufanie oraz oszukanie, niż wątpić w jedno serce które gdyby mu wierzono, wniosłoby w czyjeś życie błogosławieństwo prawdziwej wiary.

Frances Anne Kemble

 

Nie każdy i nie w każdej chwili może przyjąć całą prawdę.

Popularne

 

Miej to na uwadze, że 99,44 % prawdy to akurat tyle, ile każdy może znieść Pozostałe 0,56 % to dawka śmiertelna. Oprzyj się pokusie, by ujawnić tę śmiertelną część informacji.

Nicholas V. Jupka

 

Prawdomówność tak często idzie w parze z bezwzględnością.

Dodie Smith

 

Jest niewiele nagości tak nieprzyjemnych jak naga prawda.

Agnes Repplier

 

Kiedy nie…

 

Mowa powinna być słodka, ale nie powinno się mówić tego co jest słodkie, jeśli jest fałszywe; to starodawne prawo…

Manu

 

Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku.

Mądrość Stracha 20,25

 

Zepsucie

 

Kiedy zysk przedkłada się nad prawość, społeczeństwo rozpada.

Pam Brown

 

Korupcja jest jak śnieżna kula – kiedy raz zacznie się toczyć, staje się coraz większa.

C. C. Colton

 

Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

Pierwszy list św. Piotra 3,17

 

Prawda się nie zmienia

 

Kiedy rząd traci uczciwość, czasy stają się niebezpieczne. Kiedy pospólstwo akceptuje tę stratę, sytuacja jest rozpaczliwa.

Pam Brown

 

Prawda się nie zmienia tylko dlatego, że w nią wierzy lub nie wierzy większość ludzi.

Giordano Bruno

 

Trucizna półprawdy

 

Kłamstwo nigdy nie odnosi tak wielkiego sukcesu, jak wtedy, gdy na swój haczyk zakłada przynętę prawdy. I żadne fałszywe opinie nie zwodzą nas tak, jak te które nie są całkowicie mylne…

C. C. Colton

 

To jest świat z drogami na skróty, wymijających odpowiedzi, łatwiejszych rozwiązań. Prawość musi chodzić na palcach, aby przetrwać.

Pam Brown

 

Bardziej niż jakiekolwiek zło świat cierpi obecnie na nieskończone i nieodpowiedzialne powtarzanie półprawd.

Gilbert Keith Chesterton

 

  

 

Dobre imię z powodu właściwego osądu, uczciwego postępowania, prawdy i rzetelności, jest samo w sobie fortuną.

Henry Ward Beecher

 

Prawość nie jest honorowana w społeczeństwie, w którym nigdy nie odkrywa się największych cnót.

Pam Brown

 

Dobre imię, dobre imię, dobre imię! O straciłem swe dobre imię! Utraciłem nieśmiertelną część siebie, a to co pozostało, jest zwierzęce.

Wiliam Szekspir

 

Z serca

 

Duchowa moc uwidacznia się w naszym życiu przez gotowość, by mówić prawdę samemu sobie, słuchać prawdy, kiedy ktoś ją nam mówi i ujawniać prawdę z tak wielką miłością, jak jest to możliwe, gdy czujemy przynaglenie, by mówić z serca.

Christina Baldwin

 

Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie; dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował.

Mądrość Syracha 29,2-3

 

Nie obawiam się pióra ani szubienicy, ani też miecza. Będę mówić prawdę, kiedykolwiek będę chciała.

Matka Jones

 

Trudno jest trwać w prawości w czasach terroru – jednak niektóre, waleczne serca wytrwały.

Pam Brown

 

Jeśli dla jakiegokolwiek powodu zasady moralne są wyraźnie łamane w jednej sferze, n.p. w polityce, to w konsekwencji, tak jak noc następuje po dniu, zasady te zaczną szwankować we wszystkich dziedzinach: w sporcie, rozrywce, edukacji, siłach zbrojnych, biznesie i rządzie.

Margaret Halsey

 

Fundamentem cywilizacji jest prawość umysłu, serca i działania.

Pam Brown

 

Hipokryzja!

 

Hipokryzja… jedyne zło, które kroczy niewidzialnie.

John Milton

 

Lepiej żyć jak hultaj i próżniak, zadawać się z tłumem leniwych pijaczków, niż owijać się płaszczem hipokryty.

Mahsati (XII w.)

 

Wielka zmowa milczenia

 

Najokrutniejsze kłamstwa są często wyrażane przez milczenie.

Robert Louis Stevenson

 

Kłamstwo zdąży obiec połowę świata, podczas gdy prawda dopiero zakłada buty.

Mark Twain

 

Prawda może być zbezczeszczona nie tylko przez kłamstwo; może być także pogwałcona przez milczenie.

Henri Frédéric Amiel

 

Wątpliwości są bardziej okrutne, niż najgorsza prawda.

Moliere

 

Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda?

Mądrość Stracha 34,4

 

Jaka samotność jest bardziej samotna niż nieufność?

George Eliot (Mary Ann Evans)

Kłamstwa, kłamstwa, okrutne kłamstwa

Wypowiedziane kłamstwo jest jak cięcie szabli; bo choć rana może się zabliźnić, pozostanie po nim blizna…

Saadi

 

Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

Apokalipsa św. Jana 22,15

 

  

 

Prawda jest jedynym bezpiecznym gruntem, na którym można stać.

Elizabeth Cady Stanton

 

Prawda jest czymś niezaprzeczalnym. Panika może się na nią oburzać; ignorancja może z niej drwić; złośliwość może ją zniekształcać; ale ona istnieje…

Winston Churchill

 

Prawda doszczętnie wypala błąd.

Powiedzenie

 

Jedyna prawdziwa satysfakcja, jaka istnieje, to wzrastać wewnętrznie przez cały czas, stając się coraz bardziej sprawiedliwym, prawdziwym, hojnym, prostym, ludzkim, dobrym, uczynnym.

James Freeman Clarke

 

Będę prawdziwy

 

Będę prawdziwy, bo są tacy którzy mnie kochają. Będę prawdziwy, bo są tacy, którym na mnie zależy…

Howard Arnold Walter

 

Mam dobre serce i tym razem nie chcę już popełnić błędu, lecz żyć, mając dobre serce, i mówić prawdę.

Kapitan Jack

 

Po prostu bądź tym, kim jesteś

 

Po prostu bądź tym, kim jesteś i mów prosto ze swego serca i wnętrza – to jest wszystko, co każdy ma.

Hubert Horatio Humphrey

 

Nie idź na kompromis, jeśli chodzi o ciebie samego. Jesteś wszystkim co masz.

Janis Joplin

 

Prawda jest jak trzcina cukrowa: nawet jeśli żujesz ją przez długi czas, pozostaje słodka.

Przysłowie

 

Do ideałów, które oświetlają moją drogę i wielokrotnie dawały mi nową odwagę, by z radością stawiać czoła życiu, należy dobroć, piękno i prawda…

Albert Einstein

 

Piękno jest prawdą, prawda jest pięknem – to jest wszystko, co wiemy na ziemi i wszystko, co powinniśmy wiedzieć.

John Keats

 

(opracowanie i wybór cytatów na podstawie: Niezbędna do życia PRAWDA , wybór tekstów: Helen Exley, Edycja Świętego Pawła)

 

Wybrane

Na ogół każdy myślący człowiek zadaje sobie pytania: co było zanim świat zaistniał?.., skąd się wzięło życie?.., jaka jest jego wartość?.., jaki jest sens ludzkiego życia?.., i co dzieje się po śmierci?

s. Michaela Pawlik OP

Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.

ś. o. Maksymilian Maria Kolbe

A szczyt niesprawiedliwości to: uchodzić za sprawiedliwego nie będąc nim.

Platon

Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.

Platon

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne.

Platon

Nic ludzi tak nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy.

Stefan Kisielewski

Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko nad tym, czy prawdą jest to, co mówisz, lecz czy ten, do kogo mówisz wytrzyma prawdę.

Seneka Młodszy

Lepiej być oszukanym niż samemu oszukiwać.