Triumf Kościoła po wielkim kryzysie

Bł. Elżbieta Canori MoraSto lat przed objawieniami w Fatimie, błogosławiona Elżbieta Canori Mora otrzymała wizje przypominające te dane przez Matkę Bożą trójce pastuszków w Portugalii w 1917 roku. Objawienia bł. Elżbiety były przestrogą przed zbliżającą się straszną karą i wezwaniem – jak w Fatimie – do modlitwy oraz pokuty. Szczególnie jednak zwracają uwagę na triumf Boga i odnowę Kościoła oraz nawrócenie całych narodów, dając nadzieję wątpiącym i prześladowanym z powodu wyznawanej wiary.

>>czytaj całość

Kochajmy naszą ziemską Ojczyznę

HarcerzeJak naucza nas i wychowuje Święta Matka Kościół, każdy katolik winien być patriotą. Wynika to zarówno z czwartego Przykazania Bożego, jak i z porządku miłości. Ojczyzna bowiem jest matką daną nam od Boga. W jej łonie nabiera człowiek właściwych sobie kształtów i dojrzewa. To ona uczy nas w sposób właściwy swoim dzieciom postrzegać i poznawać świat, artykułować treści w jedynej własnej mowie i wyrażać siebie.

>>czytaj całość

Problem własności intelektualnej?

ks. Jan Jenkins FSSPX

ks. Jan Jenkins FSSPX

P: Czy w doktrynie Kościoła katolickiego istnieje w ogóle problem własności intelektualnej?
Ks. Jan Jenkins FSPPX: „Pojęcie własności intelektualnej jest czymś całkowicie nowym w teologii moralnej; nawet stosunkowo współczesny Manuale Theologiae Moralis Prummera (1953) dotyka tego zagadnienia w skrócie na niecałych dwóch stronach. W Tradycji Kościoła trudno znaleźć coś na temat praw patentowych czy Copyright, gdyż w istocie te pojęcia (a w szczególności prawa, które mają z nich wypływać) są raczej wytworami rewolucji przemysłowej XIX w.

>>czytaj całość

Przekazałem to, co sam otrzymałem!

ks. Karol Stehlin

ks. Karol Stehlin FSSPX kończy swoją 20-letnią posługę duszpasterską w Polsce

Myśląc o moim dotychczasowym życiu, a zwłaszcza o ostatnich 20 latach, spędzonych w Polsce, przychodzą mi na myśl dwie główne refleksje. Po pierwsze, przejmuje mnie wielki podziw dla Bożego miłosierdzia, jakiego sam doświadczyłem. Temu podziwowi towarzyszy zdumienie, że Bóg jest aż tak bardzo dobry dla tak nędznego grzesznika…

>>czytaj całość

Błogosławiona cisza

CiszaWakacje to okres wyjątkowy, to więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Wydawałoby się, że wreszcie można odpocząć, zająć się sobą, pomyśleć. Z tym myśleniem jednak bywa różnie. Ludzie przyzwyczajeni do codziennego rozgardiaszu i ciągłego pośpiechu nawet odpoczywać już dziś nie potrafią. Opuszczają hałaśliwe miasta, aby odpocząć w równie gwarnych kurortach. Umysł współczesnego człowieka, bombardowany na co dzień mnóstwem informacji, nie potrafi odnaleźć się w ciszy.

>>czytaj całość

Deklaracja Niepodległości Polski, A.D. 2014

Czerpiąc wzorce z DeDeklaracja Niepodległości Polskiklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki oświadczamy:

Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś Narodu, by zrzucił jarzmo i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby Naród ten podał powody, które zmusiły go do naprawy państwa czyli w tym wypadku Naszej Rzeczpospolitej.

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: …

>>czytaj całość

Alta Vendita – Masoneria i przewrót w Kościele Katolickim

Okładka książki Johna Vennari'ego "Alta Vendita..."

Okładka książki Johna Vennari’ego „Alta Vendita…”

Transkrypcja przemówienia wygłoszonego na Fatimskiej Konferencji Pokoju w Rzymie, październik 2001
To przemówienie będzie krótkim expose na temat XIX-wiecznego dokumentu masońskiego “Stała Instrukcja Alta Vendita” [Permanent Instruction of Alta Vendita], który nakreślił plan pomocy w zrozumieniu tego czym jest “diaboliczna dezorientacja wyższej hierarchii”, o czym mówiła s. Łucja. Uważam, że “Stała Instrukcja” tłumaczy pochodzenie tej diabolicznej dezorientacji.

>>czytaj całość

Rozmowy jeszcze niedokończone…

Franciszkanie

Franciszkanie

Przedstawiamy rozmowę dwóch franciszkanów o. Witolda Pobiedzińskiego z Warszawy i o. Stefana Nowaka z Krakowa — o Kościele, zakonie franciszkanów i Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X.

 

O. Stefan Nowak: Minęło już sześć miesięcy od chwili, kiedy opuściłeś nasz zakon i przyłączyłeś się do Bractwa. Twoja decyzja wprawiła w konsternację wiele osób. Dlaczego to zrobiłeś, przecież od 25 lat jesteś franciszkaninem? Co ci się stało? Uciekasz przed czymś? Masz problemy z wiarą?

O. Witold Pobiedziński:To prawda, że moje przejście z zakonu do Bractwa Św. Piusa X zaskoczyło wiele osób. Może najbardziej zaskoczyło jednak mnie samego.

>>czytaj całość

Jak rozmawiać z człowiekiem negującym istnienie spisków?

ignoreMówisz jak wariat od teorii spiskowych.

– Teorii spiskowych? Powiedz prawdę, skąd w ogóle wziąłeś ten termin? Z telewizji? Ustalmy sobie jedną rzecz. Chcesz mi powiedzieć że ludzie na wysokich szczeblach władzy nie są zdolni do popełniania przestępstw i okłamywania opinii publicznej? Naprawdę jesteś aż tak naiwny? (śmiech)

Nie mówię że rządy nie kłamią, mówię tylko że spisek tego rozmiaru potrzebowałby współudziału setek ludzi. Nie da się ukryć takiego przedsięwzięcia.

>>czytaj całość

Christus regnat! II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla

Chrystus Król WszechświataOkoło czterystu osób zgromadził w sobotę w Warszawie II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. – Musimy wykonać potężny wysiłek duchowy, moralny, organizacyjny żeby przywrócić Jezusowi Chrystusowi i prawom Bożym należne miejsce w życiu społecznym – mówią o celu Kongresu organizatorzy.

>>czytaj całość

Diabeł nienawidzi Mszy trydenckiej!

Msza święta WszechczasówChciałem odprawić Mszę trydencką bardzo poprawnie, miałem świadomość, że to jest coś wielkiego, przeczuwałem również, że rozpoczną się cierpienia i dokuczanie, nie myliłem się – mówi dla portalu PCh24.pl ks. Tomasz Połomski, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, diecezja warszawsko-praska.

>>czytaj całość

Jezus Chrystus Król Polski uwolniony z ciemnicy

Jezus Chrystus Król PolskiObraz Jezus Chrystus Król Polski będący darem Polonii amerykańskiej po ponad dwu letnim areszcie został wystawiony na widok publiczny na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X.

Ten charakterystyczny wizerunek Pana Jezusa został namalowany dzięki staraniom Polonii z USA, a przybył na Jasną Górę 14 sierpnia 2011r. wraz z pielgrzymką z Chicago. W berle Pana Jezusa umieszczona jest nowa flaga Polski, której opis można znaleźć w Dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej jednak tylko w wydaniach sprzed 1978r., potem opis tej flagi został usunięty. Świadczy to o głębokiej cenzurze Dzienniczka. Ciekawe na czyje polecenie dokonano tej korekty?

>>czytaj całość

Pomiędzy działaniem a pustym gadaniem

Viktor OrbanViktor Orban zaczyna naszą „prawicę” wkurzać, bo zrobił to, o czym owa „prawica” od lat ględzi, a tym samym pokazał, że można, o ile się naprawdę chce. Po pierwsze nie ogłosił istnienia żadnego mitycznego „układu” ale rozmontował ten realnie istniejący, dekomunizując sądownictwo, administrację, prokuraturę, armię i szkolnictwo, a co najważniejsze dla rozwoju kraju – szkolnictwo wyższe. I nie przeszkadzały mu w tym ani powarkiwania postmarksistowskich komisarzy ludowych z eurokołchozu, ani pogłębiające się gniewnie„pofukiwania” samej kanclerzycy z enerdowa, która ośmieliła się osobiście wywierać naciski na prezydenta Węgier w sprawie nowej węgierskiej konstytucji (sic!).

>>czytaj całość

To nie jest wojna na prawicy. To wojna o Prawicę, o jej istnienie!

Toczymy więc dziś walkę właśnie o polską Prawicę, aby stała się ona z cza­sem armią, która nie pozwoli na dalszą degenerację, deprawację, demoralizację, na błędnie pojętą tolerancję, na błędne również definiowanie tego, czym jest, czy też czym powinna być Prawica.

>>czytaj całość

Tradycyjne chrześcijaństwo a libertarianizm

Statua WolnościTradycyjnie libertariański sposób myślenia zdołał przeniknąć wprawdzie jeszcze nie do wszystkich, ale na pewno do wielu płaszczyzn naszego patrzenia na prawo i państwo. Także fakt stosowania przez współczesne państwa represji wobec dobrowolnych zachowań uderzających z tradycyjną moralność chrześcijańską na dłuższą metę nie jest zbyt pocieszający.

Państwo nie ma prawa zakazywać tego, co nie stanowi naruszenia wolności innych dorosłych osób, choćby i to było niemoralne, wstrętne, bezbożne i zboczone”; „Władze cywilne nie są od regulowania i narzucania moralności swym obywatelom”; „Państwo ma być stróżem nocnym pilnującym wolności i własności obywateli, a nie aniołem stróżem, który strzeże wiary i cnoty”; „Wszelkie prawne zakazy są bezsensowne i szkodliwe, gdyż nie likwidują problemu, ale sprawiają tylko, że schodzi on do podziemia”. Te i inne libertariańskie hasła wydają się zdobywać popularność na prawicy. W istocie rzeczy dla niejednego prawicowca libertarianizm zaczyna się wręcz jawić jako jedyna prawdziwie dobra alternatywa dla lewicowości, etatyzmu i socjalizmu. Co więcej, niejednokrotnie idee libertariańskie przedstawiane są jako będącymi w swych fundamentach całkowicie zgodnymi z tradycyjnym chrześcijaństwem, gdyż kładącymi nacisk na zasadę poszanowania wolnej woli człowieka. Trzeba przyznać, że w obliczu historycznych doświadczeń z socjalistycznymi i nazistowskimi reżimami, a także współczesnych etatystycznych ciągot Unii Europejskiej, wizja libertarianizmu jako zgodnego z chrześcijaństwem i prawicowością może być kusząca. Tyle razy wszak owe lewicowo zorientowane rządy i reżimy próbowały narzucać za pomocą stanowionych przez siebie praw rzeczy złe, wątpliwe czy wręcz niedorzeczne, iż za właściwą nań odpowiedź ma się pokusę uznać stan rzeczy, w którym interwencja państwa będzie ograniczana do absolutnego minimum, a więc sytuacji obrony przed zewnętrzną agresją oraz karania jedynie tych spośród zachowań, które polegają na naruszaniu czyjejś wolności.

>>czytaj całość