„Większość ludzi to owce”, czyli katolicy i Polacy wobec PiS

Logo partii "Prawo i Sprawiedliwoœæ"W pięknej biografii Dietricha von Hildebranda, „Dusza lwa”, napisanej przez Jego żonę Alice, znajdujemy opowieść o tym, jak młody Dietrich w gorących czasach I wojny światowej bronił jednego ze swoich profesorów, Wilhelma Foerstera przed zapalczywością studentów. „Kiedy Foerster przybył do sali wykładowej- opowiada Mrs. Alice Hildebrand – studenci nacjonaliści zaczęli krzyczeć: Precz z Foersterem! [Na co] Dietrich zaczął krzyczeć z całej siły swym donośnym głosem: Hoch, Foerster! (Niech żyje Foerster!). Jego zaangażowanie było tak szczere i żarliwe, że w krótkim czasie zebrał po swojej stronie wielu studentów, którzy zaczęli go popierać. Młody filozof (Hildebrand) odebrał wówczas lekcję, której nigdy nie zapomniał. Odkrył, że większość ludzi to owce, które idą za głosem tego, kto wydaje im się stać po zwycięskiej stronie, chociaż nie wiedzą jasno za kim lub za czym idą.”

>>czytaj całość

Liberalizm wyniszcza Kościół katolicki we Francji: tradycjonaliści ratunkiem

ChodelKościół katolicki we Francji, gdzie modny „liberalizm” lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku znalazł najlepszy grunt, wymiera, czego dowodem jest najniższa w historii liczba powołań, kleryków i wiernych uczestniczących we Mszy św. Tymczasem ruchy „tradycyjne” pielęgnujące tradycyjną doktrynę i liturgię i stojące na straży życia i rodziny, nie przestają rosnąć w siłę — podaje Hilary White na LifeSiteNews.com.

>>czytaj całość

 

Wzloty i upadki Ruchu Narodowego

Ruch_NarodowyTruizmem jest stwierdzenie, że obecnie w Polsce nie ma ruchu narodowego. Takiego, który jednoczyłby wszystkie formy życia społecznego wokół idei narodu i instytucji, zapewniających mu podmiotowość, harmonijny rozwój, wzrost nie tylko cywilizacyjny, ale również duchowy i moralny. Pewne znamiona ruchu narodowego miała Solidarność w latach 1980-1981 – do momentu podporządkowania jej ludziom KOR-u i ich trockistowsko-internacjonalistycznej ideologii.

Jej ukierunkowanie na interes polskiego narodu, jego tożsamość religijną i kulturową było autentyczne – wyrastało z nauczania Kościoła katolickiego, którego wyrazicielami byli: Prymas Tysiąclecia – ks. Kardynał Stefan Wyszyński i Ojciec Święty Jan Paweł II. To fundamentalne dla Solidarności ukierunkowanie nie zostało przez KOR zakwestionowane, lecz cynicznie wykorzystane dla jego wąskich, partykularnych interesów. Były to interesy rewizjonistycznej lewicy, która nigdy nie była antykomunistyczna. KOR nigdy nie zakwestionował komunistycznej ideologii i komunistycznego systemu – głosił jedynie jego demokratyzację i konieczność obrony praw człowieka. Walka KOR-u z systemem komunistycznym była walką o jego „ludzkie oblicze” poprzez aplikację haseł demokracji i obrony praw człowieka do ateistycznej utopii, która degradowała pojedynczą osobę i całe społeczeństwa, podporządkowując je totalnie wyniszczającej ideologii.

>>czytaj całość

Uganda nie dla gejów

Uganda   Co pewien czas mass media informują opinię publiczną o nasilających się w Ugandzie represjach wobec osób praktykujących (bądź promujących) homoseksualizm. Głośno jest zwłaszcza o ciągle rozpatrywanym w tym kraju projekcie nowej ustawy zwanej „Anti-Homosexuality Bill”, która w swej pierwotnej wersji przewidywała jedne z najsurowszych na świecie sankcji za praktykowanie tej dewiacji, a mianowicie dożywotnie więzienie za „przestępstwo homoseksualizmu” oraz karę śmierci za „kwalifikowany homoseksualizm” (wówczas, gdy sprawcą takiego czynu jest osoba zarażona HIV, pełniąca funkcje publiczne, rodzic lub też występek taki został popełniony wobec osoby nieletniej bądź niepełnosprawnej). Ustawa ta przewidywała też karę grzywny bądź więzienia do trzech lat dla tych wszystkich, którzy wiedząc o czynach homoseksualnych nie powiadomiliby o tym stosownych władz. Jednak od 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto procedować nad „”Anti-Homosexuality Bill” jej przepisy uległy złagodzeniu (usunięto z niej zapis o karze śmierci), a to najpewniej z powodu powszechnego oburzenia, jakie względem nich wyrazili przywódcy i autorytety świata zachodniego. Przykładowo, prezydent Obama nazwał projektowane prawo „odrażającym”, a parlament UE zagroził obcięciem finansowej pomocy dla Ugandy w razie przyjęcia takich przepisów.

>>czytaj całość

Na zakończenie Roku Wiary…

 

Sobór otworzył drzwi

Ruch Narodowy

Ruch_NarodowyRuch Narodowy jest nową inicjatywą społeczno-polityczną powołaną przez największe organizacje narodowe w 2012 r. po Marszu Niepodległości. Kontynuując wcześniejsze pozytywne doświadczenia współpracy Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych rozwijamy ogólnopolską sieć środowisk i organizacji nawiązujących do patriotycznych tradycji. Wspólną pracą społeczną i bezkompromisową postawą ideową zmierzamy do przywrócenia obozowi narodowemu należnej roli w życiu publicznym.

>>czytaj całość

 

Muzyka w Kościele

 

Jan van Eyck - Ołtarz Gandawski -  Anioły   Oblicze Kościoła zmieniło się nie do poznania. To co kiedyś byłoby uznane za bluźnierstwo lub nadużycie liturgiczne, dzisiaj jest uznawane za postęp, tak jakby jakiekolwiek prawdy, normy moralne i wszelkie przepisy kościelne potwierdzane autorytetem wielu świętych były subiektywną abstrakcją którą zawsze można dopasować do swoich potrzeb. Tylko czy wtedy znajdzie się miejsce na Boga?

   Muzyka jest niewątpliwie bardzo ważną częścią Kościoła Katolickiego bez której trudno wyobrazić sobie Mszę świętą, nabożeństwa i procesje. Dzięki muzyce kościelnej dochodziło w ciągu wieków do licznych nawróceń, szczególnie wśród osób zdolnych do głębokich refleksji w muzyce. Co by powiedziała patronka muzyki kościelnej – św. Cecylia – gdyby zobaczyła zalew kiczowatych utworów na Mszy świętej.

>>czytaj całość

 

Polskie korzenie wielkiego papieża

Zagadka św. Piusa XPius X

Czy Jan Paweł II był dopiero drugim polskim papieżem? Według irlandzkiego księdza Malachi Martina – znawcy największych sekretów Watykanu – pierwszym Polakiem na tronie Piotrowym był zmarły w 1914 roku św. Pius X. Choć informacja ta znajduje potwierdzenie w kilku innych źródłach, wokół polskich korzeni wielkiego papieża panuje dziwne milczenie.

Ks. Malachi Martin zasłynął jako egzorcysta i autor kontrowersyjnych bestsellerów, zdradzających najbardziej strzeżone tajemnice Watykanu. W 1973 r. ujawnił on, że Paweł VI choruje ciężko na białaczkę, natomiast pięć lat później – w dziele „The Final Conclave” – przewidział, że w ciągu roku papież umrze, a na konklawe jego następcą wybrany zostanie Albino Luciani, czyli Jan Paweł I.

W roku 1990 ukazała się książka Martina „The Keys of This Blood”, w której znaleźć można sensacyjną wzmiankę o ukrywaniu przez Watykan polskich korzeni św. Piusa X. Według autora – ojciec świętego papieża był Polakiem, który do Włoch przybył z Wielkopolski na początku XIX wieku. Po kilkuletnich perypetiach Polak ów – Jan Krawiec – osiedlił się w podweneckim Riese, gdzie zmienił nazwisko na Sarto (co po włosku znaczy „krawiec”) i ożenił się z niejaką Margheritą Sanson. Drugim dzieckiem z tego małżeństwa był właśnie urodzony w 1835 r. Giuseppe Melchiore Sarto – przyszły Pius X.

>> czytaj całość

 

Krucjata różańcowa za Ojczyznę

Deo gratias!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę22Po latach zastoju nareszcie udało się rozpocząć modlitewny zryw narodowy o który starało się wielu chrześcijan w Polsce i za granicą. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i radość dzielić się z Wami Drogimi Czytelnikami tą dobrą nowiną. Co bardzo cieszy, Krucjata została zainicjowana przez kilka środowiska katolickich – niezależnie i równolegle, ale prawie z takimi intencjami. Już w czerwcu 1997 r. rozpoczęła się zainicjowana przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, Krucjata w obronie Wiary Katolickiej w Polsce. Szczegółowe intencje tej Krucjaty są następujące:

– o Królestwo Powszechne Chrystusa Pana we wszystkich dziedzinach życia

– o powrót Narodu Polskiego do Tradycji Apostolskiej i Mszy św. Wszechczasów

– o tryumf Niepokalanego Serca Maryi nad wszelkimi herezjami głoszonymi w Polsce

– o świętość polskich rodzin

– o nawrócenie młodzieży

– o świętych kapłanów, zakonników i zakonnice

Natomiast od 15 czerwca 2011 r. w Niepokalanowie rozpoczęto Krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. (…)

>> czytaj całość

 

Czasami trzeba ukręcić bicz z powrozów i wpaść w święty gniew

Z Wojciechem Cejrowskim, słynnym podróżnikiem, dziennikarzem, pisarzem i publicystą, rozmawia Michał Bondyra

(…) Propaganda liberalna wyskrobuje nam katolicyzm z głów, sumień i serc. Ludzie słyszą całą masę głosów pochwalających lub dopuszczających aborcję, natomiast nie słyszą wyraźnego sprzeciwu nikogo z elit, autorytetów, więc po jakimś czasie tracą miarę. Zaczynają dochodzić do przekonania, że „świat poszedł do przodu” i oni może też nie powinni zostawać w tyle. Zaczynają myśleć, że może Kościół także kiedyś „pójdzie do przodu”. Tu potrzebna jest praca u podstaw. Potrzebne jest wykładanie podstaw Katechizmu dorosłym. Co niedzielę, na każdej Mszy! Pan Jezus nauczał dorosłych, a dzieci błogosławił – my robimy na odwrót. Głupio robimy. Lekcje religii potrzebne są dorosłym! Prosty wykład „w przypowieściach”, czyli na przykładach. Co niedzielę!

>> czytaj całość

 

Jak ratować ginącą Europę?

Żyjemy w Europie, której przedstawiciele nie chcą w preambule konstytucji wymienić imienia Boga i

 odwołać się do swoich chrześcijańskich korzeni. Nie można racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego intelektualiści, politycy i dziennikarze europejscy z taką alergią, czy wręcz z nienawiścią odnoszą się do chrześcijaństwa. Dlaczego sztuka europejska jest tak pogardliwie nastawiona do chrześcijańskiej tradycji religijnej? Dlaczego Europa zmierza do demograficznego samobójstwa systematycznie wyludniając się? W osiemnastu europejskich państwach odnotowuje się więcej zgonów niż narodzin, a dzieje się tak dlatego, że zrywając z chrześcijańskim systemem wartości, narody te oddały się panowaniu hedonistycznej cywilizacji śmierci, ustawowo sankcjonując rozwiązłość, pornografię, zabijanie nienarodzonych dzieci eutanazję, rozpad rodziny, itd.

(…) Jaka jest szansa przezwyciężenia śmiertelnej choroby nihilizmu w krajach europejskich? Jedynym lekarstwem i ratunkiem jest nawrócenie i powrót do Boga. Świadczy o tym przykład Stanów Zjednoczonych czy chociażby Ugandy.

 

>> czytaj całość

Zwycięstwo modlitwy różańcowej na Filipinach

Zwycięstwo modlitwy różańcowej na FilipinachW Alei Objawienia się Świętych trwało potężne nabożeństwo różańcowe z udziałem przeszło dwóch milionów Filipińczyków. Zebrani nieustannie odmawiali różaniec, błagali Najświętszą Matkę o pomoc, kapłani odprawiali niepoliczone Msze św., a wszystkiemu towarzyszyły pieśni maryjne. Trwali tak przez cztery dni i cztery noce, wspomagani ustawiczną modlitwą leżących krzyżem zakonnic z kontemplacyjnych klasztorów.

>> czytaj całość

 

Proroctwa dla Polski

Temat ten świetnie się nadaje do tego działu, zazwyczaj traktuje się go z przymrużeniem oka, a jednocześnie, wzbudza on zainteresowanie nawet najtrzeźwiej myślących osób. No bo kto by się oparł pokusie poznania przyszłości. W niespokojnych czasach, kiedy wszyscy rozmawiają o wojnie, kataklizmach, kiedy nie jest kwestią, "czy?" ale "kiedy?" wybuchnie globalny konflikt, zainteresowanie przepowiedniami jeszcze wzrasta, a niepewni jutra, szukają w nich wyciszenia swych lęków, nawiasem mówiąc, rzadko je znajdując. Zatem bez zbędnego rozwlekania, zapraszam do krótkiego przeglądu najważniejszych proroctw, dotyczących losów Polski.

>> czytaj całość

 

Sprawiedliwość Boża

Często można usłyszeć różnego rodzaju niesprawiedliwe zarzuty wobec Pana Boga, że jeśli rzeczywiście istnieje, to musi być niesprawiedliwym tyranem, jeśli pozwala na to aby na całym świecie cierpieli niewinni ludzie. Pytają się wtedy: ,,I gdzie ta sprawiedliwość?!”. Żarliwe dyskusje na ten temat są odświeżane najczęściej wtedy gdy aktualnie dzieją się kataklizmy naturalne lub w czasie upamiętniania ofiar hitlerowskich obozów zagłady.

>> czytaj całość

Cuda w polskim sporcie

W ciągu wielu ostatnich lat w Polakach wzrastało rozgoryczenie, żal i zawód z powodu braku wymiernych stałych wyników sportowych. Wszystko zaczęło się zmieniać kilkanaście lat temu kiedy to na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 r., złoty medal w chodzie na 50 kilometrów zdobył Robert Korzeniowski (3:43.30).

 

 

>> czytaj całość