Zwycięstwo modlitwy różańcowej na Filipinach

Zwycięstwo modlitwy różańcowej na FilipinachW Alei Objawienia się Świętych trwało potężne nabożeństwo różańcowe z udziałem przeszło dwóch milionów Filipińczyków. Zebrani nieustannie odmawiali różaniec, błagali Najświętszą Matkę o pomoc, kapłani odprawiali niepoliczone Msze św., a wszystkiemu towarzyszyły pieśni maryjne. Trwali tak przez cztery dni i cztery noce, wspomagani ustawiczną modlitwą leżących krzyżem zakonnic z kontemplacyjnych klasztorów.

>> czytaj całość

 

Proroctwa dla Polski

Temat ten świetnie się nadaje do tego działu, zazwyczaj traktuje się go z przymrużeniem oka, a jednocześnie, wzbudza on zainteresowanie nawet najtrzeźwiej myślących osób. No bo kto by się oparł pokusie poznania przyszłości. W niespokojnych czasach, kiedy wszyscy rozmawiają o wojnie, kataklizmach, kiedy nie jest kwestią, "czy?" ale "kiedy?" wybuchnie globalny konflikt, zainteresowanie przepowiedniami jeszcze wzrasta, a niepewni jutra, szukają w nich wyciszenia swych lęków, nawiasem mówiąc, rzadko je znajdując. Zatem bez zbędnego rozwlekania, zapraszam do krótkiego przeglądu najważniejszych proroctw, dotyczących losów Polski.

>> czytaj całość

 

Sprawiedliwość Boża

Często można usłyszeć różnego rodzaju niesprawiedliwe zarzuty wobec Pana Boga, że jeśli rzeczywiście istnieje, to musi być niesprawiedliwym tyranem, jeśli pozwala na to aby na całym świecie cierpieli niewinni ludzie. Pytają się wtedy: ,,I gdzie ta sprawiedliwość?!”. Żarliwe dyskusje na ten temat są odświeżane najczęściej wtedy gdy aktualnie dzieją się kataklizmy naturalne lub w czasie upamiętniania ofiar hitlerowskich obozów zagłady.

>> czytaj całość

Cuda w polskim sporcie

W ciągu wielu ostatnich lat w Polakach wzrastało rozgoryczenie, żal i zawód z powodu braku wymiernych stałych wyników sportowych. Wszystko zaczęło się zmieniać kilkanaście lat temu kiedy to na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 r., złoty medal w chodzie na 50 kilometrów zdobył Robert Korzeniowski (3:43.30).

 

 

>> czytaj całość

 

Chrystus Król

 

przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę, tylko żeby zapłonął? Mam też być chrztem ochrzczony; a jakże ściśniony jestem, póki się to nie dokona! Mniemacie, żem przyszedł pokój przynieść na ziemię? Nie, mówię wam, ale rozłączenie. Albowiem odtąd będzie w jednym domu pięcioro rozłączonych, troje przeciwko dwojgu, a dwoje przeciwko trojgu. Podzielą się ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu swemu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, świekra przeciw synowej swojej, a synowa przeciw świekrze swojej”

(Łk 12,49-53).

co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, a co na ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za miedziaka? I ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego? A wasze włosy wszystkie na głowie są policzone. Nie bójcie się tedy; lepsi jesteście wy niż wiele wróbli. Każdy więc, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim; który jest w niebiosach. Kto by zaś zaparł się mnie przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój zsyłać na ziemię. Nie przyszedłem zsyłać pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić człowieka od ojca swego i córkę od matki swojej i synową od świekry swojej. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien”

(Mt 10,27-38).

 

otom dał słowa moje w usta twoje; otom cię dziś postawił nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i burzył, i wytracał i rozwalał, i budował i sadził”

(Jer 1,9-10).

 

Deo Gratias