Obraz Męki Chrystusowej we Mszy świętej

Kapłan

Chrystus

 1. Idzie do ołtarza.

 2. Rozpoczyna Mszę św.

 3. Odmawia spowiedź powszechną.

 4. Przystępuje do ołtarza

 5. Idzie na stronę Lekcji (modlitwa na     wejście)

 6. Czyta intronit.

 7. Idzie ku środkowi ołtarz i odmawia: 3xPanie,     zmiłuj się.

 8. Mówi: Pan z wami.

 9. Czyta Lekcję.

 10. Odmawia w środku Ołtarza modlitwę przed Ewangelią.

 11. Czyta Ewangelię.                                               

 12. Odkrywa kielich.

 13. Ofiaruje chleb i wino.

 14. Przykrywa kielich.

 15. Umywa ręce.

 16. Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący.

 17. Odmawia ciche modlitwy.

 18. Odmawia prefację – zaprawdę godne to i sprawiedliwe… i 3 x Święty, Święty, Święty…

 19. Sprawuje memento za żywych.

 20. Modli się po cichu.

 21. Błogosławi Ofiarę chleba i wina.

 22. Podnosi Święta Hostię.

 23. Podnosi Kielich

 24. Modli się znowu po cichu.

 25. Mówi: Nam Grzesznym…

 26. Odmawia: Ojcze nasz…

 27. Łamie i dzieli Hostię św.

 28. Wpuszcza małą cząstkę Hostii św. do Kielicha.

 29. Mówi: Baranku Boży…

 30. Przyjmuje Komunię św.

 31. Wyczyszcza Kielich.

 32. Przykrywa ponownie Kielich.

 33. Mówi: Pan z wami.

 34. Odmawia ostatnie modlitwy.                             

 35. Mówi ostatni raz: Pan z wami.

 36. Udziela ludowi Błogosławieństwa

 37. Mówi: Idźcie Ofiara spełniona i odmawia ostatnią Ewangelię.

 1. Idzie na Górę Oliwną.

 2. Rozpoczyna się modlić.

 3. Upada i poci się krwawym potem.

 4. Zdradzony pocałunkiem Judasza

 5. Pojmany i w więzach zawiedzony do Annasza.

 6. Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

 7. Zaprowadzony do Kajfasza, gdzie Piotr     zapiera się Go trzykrotnie.

 8. Spojrzawszy na Piotra nawraca Go.

 9. Prowadzony do Piłata.

 10. Zaprowadzony do Heroda i przez tegoż wyszydzony.

 11. Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.

 12. Haniebnie obnażony.

 13. Okrutnie ubiczowany.

 14. Cierniem ukoronowany.

 15. Niewinnym uznany przez Piłata

 16. Piłat ukazuje Pana Jezusa ludowi i     mówi: Ecce homo – oto człowiek.

 17. Opluty i wyszydzony.

 18. Stawiony niżej od mordercy Barabasza i skazany na śmierć Krzyżową.

 19. Niesie Krzyż na Górę Kalwarię.

 20. Spotyka Matkę Bolesną i pobożne niewiasty.

 21. Przybity do Krzyża.

 22. Wywyższony na Krzyżu.

 23. Przelewa Świętą Krew z pięciu Ran.

 24. Widzi przed Krzyżem Swą Bolesną Matkę.

 25. Modli się za ludzi na Krzyżu.

 26. Wypowiada na Krzyżu siedem Słów.

 27. Oddaje Bogu Ojcu Ducha i umiera.

 28. Wstępuje do Otchłani.

 29. Wielu uznaje w nim Syna Bożego.

 30. Złożony do grobu.

 31. Namaszczony przez pobożne niewiasty.

 32. Powstaje z martwych.

 33. Ukazuje się Matce Swej i uczniom.

 34. Pojawia się uczniom Swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.

 35. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

 36. Zsyła Ducha Świętego.

 37. Rozsyła Apostołów na cały świat by opowiadali Ewangelię.