O imionach w kalendarzach

 

 

Z Wojciechem Sawickim, redaktorem najpopularniejszych kalendarzy, w tym TENO wydawanego od 1958r., TIK (dawniej Dom Książki) od 1959r., EWA (dla kobiet) i wielu innych, rozmawiamy o datach imienin.

  

   Zacznijmy jednak od podstawowego pytania. Dlaczego tak bardzo różnią się w podawanych imionach poszczególne kalendarze, a w szczególności tak odmienne są imiona w kalendarzach katolickich?

     

   Wyjaśnienie jest bardzo proste, choć mało znane, a cała sytuacja patowa. Stosowanych imion jest dużo więcej niż miejsca w kalendarzu, nie mówiąc już o liczbie świętych i absurdem czy niemożliwością byłoby wpisywanie ich wszystkich. Stąd konieczność wyboru, różnie czasami rozumiana przez różnych wydawców. W doborze zamieszczanych imion bowiem istnieje pełna dowolność i nie jest to niczym unormowane, chyba że podstawę stanowić dla nas będzie wyłącznie nauka Kościoła.

   Należy pamiętać, że kalendarze katolickie, podają daty „wspominania" wybranych świętych i błogosławionych, które to w ostatnich stuleciach dla niektórych czczonych przez kościół osób były przez Papieży zmieniane kilkakrotnie. Jednak z naszych kalendarzy świeckich, z uwagi na tradycje imieninowe, dat anulowanych w liturgii nie wykreślano. To druga przyczyna rozbieżności jak i powód wielokrotnego powtarzania tych samych imion w wydawnictwach polskich.

   Ostatnia większa zmiana, która wywołuje obecnie wiele nieporozumień, wprowadzona została w Kościele w latach 70-tych. Ta niestabilność tzw. martyrologium rzymskiego jest konfliktowa w stosunku do naszego zwyczaju obchodzenia imienin. Obrządek związany z wiarą przekształcony został bowiem u nas w rytuał całkiem pogański.

   A oto najważniejsze (z polskiego punktu widzenia) ostatnie przesunięcia dat w kalendarium katolickim:

Brygidy Szwedzkiej z 8.X na 23.VII

Cyryla i Metodego z 7.VII na 14.II

Dominika Kapłana z 4 na 8.VIII

Elżbiety Portugalskiej z 8 na 4.VII

Elżbiety Węgierskiej z 19 na 17.XI

Franciszka Salezego z 29 na 24.I

Henryka Cesarza z 15 na 13.VII

Jadwigi Śląskiej z 15 na 16.X

Joanny Franciszki z 21.VIII na 12.XII

Józefa Kalasantego z 27 na 25.VIII

Kamila do Lellis z 18 na 14.VII

Katarzyny Sjenieńskiej z 30 na 29.IV

Macieja Apostoła z 24.II na 14.V

Małgorzaty Szkockiej z 10.VI na 16.XI

Moniki Wdowy z 4.V na 27.VIII

Rajmunda z Penyafort z 23 na 7.I

Stanisława Kostki z 13.XI na 18.IX

Stefana Węgierskiego z 2.IX na 16.VIII

Teresy od Dzieciątka Jezus z 3 na 1.X

Tomasza Apostoła z 21.XII na 3.VII

Tomasza z Akwinu z 7.III na 28.I

 

   Stwierdzamy i inne "poważne" rozbieżności między kalendarzami katolickimi, a tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I tak: Benedykt z Nursji – Patron Europy jest obecnie czczony 11.VII, dawniej 21.III; Edmund (Król) występuje 20, a nie jak poprzednio 16.XI; a popularny Jerzy 24, a nie 23.IV. Przesunięcia te mają już nieco inni historię.

   Zupełnie co innego jest z imionami niekatolickimi, w tym słowiańskimi, literackimi (np. Grażyna), czy zapożyczonymi z innych kultur. Tu reguły w zasadzie dyktuje tradycja, ale bywa, że i sam autor kalendarza. Pamiętajmy przy tym, że i Luter i Kelwin odrzucili kult świętych, w wielu więc nawet bliskich nam krajach imion nie znajdziemy w kalendarzach.

Śmiesznie tu brzmi słowo pogański, ale może rzeczywiście trzeba się z tym pogodzić. Poprosiliśmy Pana o rozmowę, bo wiemy, że od ponad 50-ciu lat zajmuje się Pan opracowywaniem kalendarzy.

   Od samego początku, kiedy do tej pracy zostałem włączony przez Ojca (który już w roku 1946 zaprojektował pierwszy powojenny kalendarz), celem samym w sobie stało się dla mnie poprawienie i uwspółcześnienie przedwojennego, „zastanego” zbioru imion. Był on niezmiernie ubogi i właściwie trudno wytłumaczyć, dlaczego nikt dawniej do tego nie przywiązywał uwagi. W latach 70-tych łączny nakład kalendarzy w moim już w tym czasie opracowaniu wzrósł do około 10 milionów egzemplarzy rocznie wielu różnych wydawców, a  stanowiło je ponad 15 popularnych tytułów, w tym najbardziej znany biurowy kalendarz stworzony przez Ojca – „Teno”. Ten prawie monopolistyczny udział w rynku stwarzał sytuację dużej odpowiedzialności, ale i możliwość stworzenia kalendarza według własnej wizji. Wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzali, ale ogrom otrzymywanej korespondencji od szczęśliwych solenizantów, którzy wreszcie otrzymali swoje święto, dawał mi wielką radość i zachętę do dalszych zmian. Kalendarz kieszonkowy „TIK” wydawany dawniej przez Dom Książki, drukowany w nakładzie dochodzącym do 2 milionów egzemplarzy, dla sprawy imion miał też szczególne znaczenie. MSW wydało instrukcję dla Urzędów Stanu Cywilnego, że można nadawać dzieciom tylko te imiona, które figurują w tym kalendarzyku (w kalendarium i alfabetycznym spisie imion zamieszczanym na końcu). Wiązało się to z nieudaną sądową próbą przeforsowania przez chyba trochę nieświadomych rodziców nazwy Socho jako imienia.

   Łącznie wprowadziłem do kalendarzy około 200 imion, w tym 70 o najwyższej popularności. Aż trudno uwierzyć, że w okresie kiedy święcił triumfy Sobiesław Zasada, czy był tak popularny, nieżyjący już komentator telewizyjny Bartosz Janiszewski, nie było tych pięknych, staropolskich imion w kalendarzach. Nie było Bogdana jak i większości popularyzujących się imion np. Klaudii czy Dagmary. Swoich imienin nie miała Wioletta Willas, Maryla Rodowicz, Nina Andrycz czy Maja Berezowska. Gdyby nie ta korekta, imienin nie miałby Lech Wałęsa czy Lech Kaczyński i wiele, wiele innych osób, w tym też kobiet noszących imiona odmęskie, które otrzymały swoje własne daty.

   Do kalendarza wpisałem też jakże poprawnie brzmiące po polsku imię Ronald, zaraz po wyborze Regana na prezydenta. Bałem się interwencji cenzury, ale to jakoś przeoczono. Wcześniej pilnowano, by 1 Maja nie było Józefa (robotnika), a 22 Lipca Marii Magdaleny, bo to zbyt religijne.

   Specjalnego omówienia wymagają imiona pochodzące od Marii, a więc np. Maja, Maryla, Mariola, Marita, Marlena, Maryna, Marzanna, Marzena. Dopisałem je kosztem Marii i w tym zakresie było sporo głosów rozbieżnych – czy jest w ogóle sens zamieszczania takich przekształceń. Życie pokazało, że tak. Problem ten był przedmiotem rozważań w latach 70-tych w Przekroju (Poczta Imion) i zawsze spotykałem się ze zdecydowanym poparciem. Kalendarzy z tym stopniowo przez lata budowanym zestawem imion, z moim nazwiskiem w metryczce, wydrukowano około 150 milionów egzemplarzy.

   Te wspomniane 200 imion wydaje się liczbą niewiarygodną.

   Procedura wykreślania niestosowanych imion z kalendarza i zastępowania ich imionami nowymi czy przekształconymi, była kwestą najtrudniejszą ale i niezbędną w całym procesie budowy nowego kalendarium. Problem zaś ograniczenia wielokrotnego zamieszczania tych samych imion poprzedzony był ogromną ankietą dotyczącą dat imieninowych. Z całą powagą muszę napisać, że w 95% imiona były dopisywane w należnych terminach, określanych na podstawie kalendarzy starych, obcych czy pełnego Martyrologium. Tak było na przykład i z Ronaldem, który jest imieniem pochodzącym od Reginalda, zapisanego w liturgii. Odstępstwa dotyczą wspomnianych już imion odmęskich (Wiesławy, Czesławy, Kazimiery), jak i przekształceń (Mai, Maryli), kiedy to wybór daty po prostu „należał się” znanym osobom, które te imiona spopularyzowały.

   Bardzo rzadko wprowadzałem imiona „na wyrost”. Zawsze musiałem mieć pewność, że imię takie występuje nie tylko sporadycznie, potwierdzeniem czego były wykazy z USC, czy odpisy otrzymywanych dokumentów, lub że używa je ktoś bardzo popularny. Łamiąc tą zasadę, z pełną świadomością dopisałem 29 lutego Lutosława, bo było tu puste miejsce obok "przenoszonego" Romana oraz 1 stycznia Mieszka, który o dziwo nigdy nie figurował w nawet najstarszym kalendarzu. Imię tego pierwszego władcy Polski, którego proces beatyfikacyjny trwa już blisko 300 lat, znaczące po prostu niedźwiadek, zostało przez Długosza sztucznie zastąpione lepiej według niego brzmiącym i bardziej godnym Mieczysławem. Z radością odnotowałem, że Mieszko się przyjął i wszedł do użycia! A gdy w jakimś kalendarzu widzę 1 stycznia Mieszka (obok Mieczysława), to jestem z tego dumny.

   A nie było jakiś nieporozumień?

   W zasadzie nie, ale pamiętam raz popełniłem poważny błąd. Imię Benon zastąpiłem Anetą, której w ogóle nie było. W miesiąc po wydrukowaniu kalendarzy ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został Benon Miśkiewicz. Pech chciał, że pracowałem w tym resorcie, wprawdzie tylko na pół etatu, ale zawsze był to mój szef. Znalazłem inne rozwiązanie i Benon, którego popularność tak fatalnie oceniłem, wrócił po roku na swoje miejsce, a ministrowi do swojego poza urzędniczego zajęcia nigdy się nie przyznałem. Aneta zyskała przy tym jeszcze drugą datę, by nie zginąć z kalendarzy, w których drukuje się tylko po 2 imiona, jak np. w kalendarzyku dla kobiet „Ewie”.

   Przy okazji pewna dygresja, to sprawa odrębności naszych imion i ich nieznajomości na świecie. Z zażenowaniem przyznać się musimy, że w tym zakresie nie mamy się czym pochwalić. W zasadzie tylko jedno imię, o rodowodzie polskim przyjęto na zachodzie, głównie we Francji. Jest nim Casimir, tłumaczenie Kazimierza, przekształcone jako Casey, wpisane do Martyrologium poprzez świętego Kazimierza (1458-84), króla, patrona Polski i Litwy. W USA, najczęściej w środowisku murzyńskim, spotykamy naszą legendarną Wandę, ale najprawdopodobniej imię to pochodzi z języka litewskiego, w którym słowo wanda znaczy fala. Amerykańskie słowniki etymologiczne tłumaczą je jednak od nazwy plemienia Wandalów. Mam cichą nadzieję, że pojawi się na zachodzie Lech, ale nie spotkałem jeszcze dowodów jego użycia.

   Jak widzi Pan przyszłość wydawnictw kalendarzowych?

   Szczycimy się tym, że jesteśmy krajem ludzi głęboko wierzących i zupełnie absurdalną (choć wytłumaczalną) jest sytuacja różnic w datach zamieszczania imion w polskich kalendarzach świeckich i katolickich. Myślę, że Unia nie zakaże nam świętowania imienin, a z kolei nasz obecny kalendarz imion, byłby nie do przyjęcia w Europie, ze względu na zupełną niezgodność z wykładnią określoną przez Watykan.

   Wydaje się, że nasze kalendarze pozostaną jednak wyłącznie sprawą polską i nie zostaną objęte normami europejskimi. Nie wróży to zatem szybkiego ich ujednolicenia, zadawalającego zarówno solenizantów  jak i Kościół.

    Dziękujemy z rozmowę

 

Ilustracje do tekstu to fotografie Berezowskiej, Rodowicz, Willas, Andrycz, Cembrzyńskiej, Zasady, Wałęsy z podpisem:  Nie  mieli  swoich  imienin…

 

*) Przekrój 1984 r. z późniejszą aktualizacją tekstu 

 

Do autorów i wydawców kalendarzy

  (materiał przygotowany na Wystawę Kalendarzy Vidical '09 )

 

  Wojciech Sawicki, Wilanów  5.2.2009 r.

Kalendarze – tezy

     Nazywam się Wojciech Sawicki, z moim nazwiskiem w metryczkach wydrukowano przez ponad 50 lat, ponad 150 milionów egzemplarzy kalendarzy biurowych i kieszonkowych (w tym TENO, TIK, Ewa wielu różnych wydawców), a i dwukrotnie triumfowałem w konkursach na najładniejszy kalendarz roku. Myślę, że mam prawo, a nawet i obowiązek, podzielić się swoimi uwagami, szczególnie z Wydawcami i twórcami tych pięknych dzieł, które tu oglądamy na Wystawie Kalendarzy Vidical ’09, tym bardziej, że moje spostrzeżenia nie zawsze są pozytywne. Są pewne granice nawet w działalności artystycznej, które wymagają określenia i w zakresie projektowania kalendarzy właśnie postarałem się to opisać. Może niektórzy przyjmą to jako przemądrzanie się, ale wiele osób uzna to za pożyteczne.

 Problem można zdefiniować następująco:

W kalendarzach dominuje grafika, zapomina się o użyteczności, nieraz nawet czytelności, a często spotykane są niczym nie uzasadnione i niedopuszczalne rozbieżności i odchyłki od ugruntowanych standardów.

Moje słowa to nie chęć narzucenia czegoś, ale troska o ludzi stosujących te kalendarze

 ROK – Na każdej stronie kalendarza ściennego, biurowego, kieszonkowego itp. musi być podany ROK w całości lub ze skrótem dwucyfrowym, ewentualnie poprzedzony apostrofem. Nietaktem z mojej strony byłoby uzasadnianie tego wymogu. A na Wystawie doliczyłem się 13 takich kalendarzy, w których autorzy zapomnieli o roku, wśród nich: Lotos, Warta Glass, Energia, Europapier, DEM’A, Carmenart, Gotuj smacznie i zdrowo, Idea Bełchatów, Media Markt, Biuro Promocji i Kultury Gdańsk i Telekomunikacja TP dla której projekt wykonał nawet wielki polski artysta plastyk Andrzej Pągowski.

 TYDZIEŃ – Zaczyna się od poniedziałku, określają to normy kilku krajów – polskiej tu brak, a zwyczaj ten wprowadzono u nas na polecenie Cenzury dopiero pod koniec lat 60-tych. Może trudno w to uwierzyć, ale zmianę tą, to jest przeniesienie niedziel na koniec tygodnia, w moim kalendarzu TENO, najpopularniejszym przed laty kalendarzu biurowym, wprowadzono dopiero w 1970r. Dawniej (i przed wojną), zgodnie z nauką kościoła i liturgią, tydzień zaczynał się od niedzieli (odpoczynek siódmego dnia Pana Boga nie ma tu zastosowania).  Polecam też tekst, w linku  Galeria. Jeśli jednak projektujemy taki kalendarz, to pamiętajmy, że będzie to właśnie kalendarz liturgiczny i musimy w nim imiona podać według liturgii, a nie polskiej tradycji imieninowej, inaczej będzie to pomieszanie z poplątaniem. I tak np. Jadwigi będzie 16 a nie 15 października, a Elżbiety 17 a nie 19 listopada. Dotyczy to kilkudziesięciu popularnych imion – Macieja, Małgorzaty, Teresy, Moniki, Stefana itd. i głównie wynika z przesunięć dokonywanych przez papieży, nawet w wielu wypadkach wprowadzonych przez Jana Pawła II, a wiąże się z korektami w kulcie świętych.

     Dysponuję takimi niewłaściwymi przykładami kalendarzy „katolicko-świeckich”, ale ich wydawców nie chcę ośmieszać.

TYDZIEŃ Nr 1 – Zgodnie z normą to ten, w którym są minimum 4 dni. W roku bieżącym nie ma z tym problemu, ale z całą pewnością będzie to za rok – uwaga – ostrzegam, tak jak było w 1999 r., który (również tak jak i przyszły), zaczynał się w piątek i co trzeci kalendarz miał niewłaściwą numerację tygodnia. Dla artysty jest to może bez znaczenia, ale dbajmy o ład i porządek, więc proszę pracowników działów administracji, przez których ręce proces wydawniczy przechodzi, zwróćcie na to uwagę.

 DZIEŃ – Podawany w kalendarzu w skrócie, winien być zapisywany w postaci ujednoliconej normą, opartej na tradycji. Gdy stosujemy skróty dwuliterowe to nie wprowadzajmy też zaburzenia graficznego dla Czwartku pisząc trzyliterowo Czw. Na Wystawie jest 6 takich kalendarzy: Warta Glass, Rafko, oraz Taurus i Mostostal które obok dwuliterowych skrótów wprowadziły Pon i PAP gdzie mamy skrót Niedz. Z takim „Czw” jest też kalendarz Petrotel i TNP ("Chiny"), który na Wystawie Kalendarzy Płockich zdobył pierwsze miejsce. Czy ma to świadczyć, że przesadzam z tym problemem? Jako ciekawostkę odnotować można kalendarz Edica, który po skrótach dni tygodnia, ma z daleka widoczne kropki, to ewidentny błąd ortograficzny, o czym możemy przeczytać w słowniku.

      Dni tygodnia, gdy używamy kodów dwuliterowych to: Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, i N. W żadnym z kalendarzy przedwojennych, czy z XIX wieku nie znajdziemy innych skrótów niż właśnie te tu podane (poza skrótami jednoliterowymi, pisanymi dużą czcionką). Dla niedzieli przyjęło się od najdawniejszych lat używać jednej dużej litery, co też i stwarza przejrzystość grafiki i trudno zrozumieć, dla czego nagle od kilku lat niektórzy wprowadzili skrót Nd (Narodowa Demokracja), czy też Ni (Nikiel), Na (Sód), a nawet Nie, chyba, że będzie to kalendarz Pana Urbana. Na Wystawie był też w kilku polskich kalendarzach zamiast litery N żartobliwie zamieszczony rysunek Słońca, no bo Sunday to właśnie dzień słoneczny. Jako niewłaściwe uważam też „nowatorskie” Po, Pi, Pk, Sb (Służba Bezpieczeństwa), Sa (Spółka akcyjna) oraz przedziwne skróty trzyliterowe, które w ogóle nie powinny byś stosowane. Należy jeszcze wyjaśnić, że zupełnie odrębną sprawą są skróty używane w tekstach i podają je wszystkie słowniki ortograficzne. Wtedy (w tekście) zawsze po skrócie np. Niedz. obowiązuje kropka. Ale powtarzam, te skrócenia tekstowe nie mają nic wspólnego ze skrótami (symbolami) dni tygodnia stosowanymi w kalendarzu. Tu obowiązuje tradycja, bez kropek, poparta normą, złamana niestety niewiedzą autorów i wydawców.

     I dysponuję w swojej kolekcji wszystkimi takimi przykładami. A to fotografia z ekranu telewizora, z dziennika TVP dnia 27.XII.2011 r., kiedy to omawiano układ dni wolnych w roku następnym. Wszystkie błędy na raz wzięte.

 ŚWIĘTA – Nie zakrywajmy nimi imion.  I miejmy szacunek dla solenizantów, a nie Cenzury, która przez laty kazała nam to robić. 1 Maja nie mogło być Józefa Rzemieślnika, bo nam wmawiano, że Święto Pracy nie ma nic wspólnego z tym dniem świętego patrona robotników, 22 Lipca nie mogło być Marii Magdaleny, bo to zbyt święte, a 1 Stycznia Marii, bo kościół dodał ją tu w 1966-tym roku z okazji roku Maryjnego. Podkreślam, że nie są to w tym dniu tradycyjne imieniny dla Marii i bez sensu podawanie jest tu tego imienia, chyba że mamy kalendarz liturgiczny. Przed laty zaproponowałem tu, 1 Stycznia, obok Mieczysława, imieniny Mieszka, którego nigdy nie było w żadnym kalendarzu, a które to zostało zupełnie sztucznie przez Długosza zastąpione właśnie Mieczysławem, bo uważał on, ze jest ono nie godne dla pierwszego władcy Polski i szkoda, że bywa ono „zakrywane” Nowym Rokiem. Problem dotyczy również świąt ruchomych i dni okolicznościowych.

     Przeszliśmy więc do sprawy imion. Ale tu proszę o chwilę cierpliwości.

PROBLEM IMION Mając w latach 1960 – 1970 prawie monopol na autorstwo kalendarzy, dla solenizantów zrobiłem ogromnie dużo, a wobec nakładów dochodzących do 10 milionów rocznie, wprowadzane zmiany się upowszechniły. Rozszerzyłem niezmiernie ubogi zastały przedwojenny zbiór imion, dodając ponad 70 imion nowych. Dziś już nikt nie uwierzy, że w kalendarzach nie było Lecha, Bogdana, Sobiesława, Bartosza, Klaudii, Dagmary, Wioletty. Wyrzucając np. 30 Marii wprowadziłem Maję, Marylę, Mariolę, Maritę, Marlenę, Marynę, Marzannę, Marzenę. Zmiany były omawiane w popularnej rubryce Krakowskiego Przekroju w Poczcie Imion, były przedmiotem ogromnej ankiety przeprowadzonej wśród solenizantów, a korekty imion świętych naszych patronów dyskutowane z Episkopatem. Zestaw imion podawany w kalendarzyku kieszonkowym TIK wydawanym przez Dom Książki, stanowił przez ponad 25 lat prawną podstawę ich nadawania przez Urzędy Stanu Cywilnego. W tym roku z dumą mogę się pochwalić 50-tym wydaniem tego mojego kalendarzyka.

     I co mamy dzisiaj. Nowi wydawcy, szczególnie Ci po 1990 roku, być może bojąc się o bezzasadne posądzenie o plagiat czy naruszenie praw autorskich (a miałem takie potwierdzenia), stosują odmienny niż powszechnie ugruntowany już wybór imion, najczęściej oparty o stare kalendarze i nie uwzględniający zmian posoborowych.

     – Rozumiem i popieram dodawanie nowych imion (oczywiście w granicach rozsądku),

     – można z żalem przeboleć i prawo tego nie zabrania, nie akceptowanie i pomijanie imion wprowadzonych przeze mnie przed nawet 30 laty takich jak, Aneta, Ada, Angelika, Arletta, czy Ronalda, dodanego trochę dla żartu i sympatii, z przechytrzeniem cenzury,

     – lub też ewentualnie dodawanie, ale po co, dla nich dalszych, ale pojedynczych dat. A w niektórych kalendarzach są już 3 dalsze imieniny Mai, po co, a moją datę, którą określiła Maja Berezowska na podstawie mitologii greckiej usunięto. Wioletta Willas też straciła monopol na swój dzień wybrany do kalendarza przez jej mamę. A i co za dużo to nie zdrowo.

     Najgorszy jest jednak problem z powrotem do dat drukowanych przed 50-laty po kilkanaście razy i celowo przeze mnie zlikwidowanych i powrót teraz do nich znowu, nawet po 3 razy w tygodniu, co zaśmieca kalendarz i dezorientuje solenizantów. Jest to godne ubolewania i jest dowodem nie rozumienia problemu kalendarza. To jest mój apel. Na rynku jest kalendarz, co ma 18 Wiktorów w tym 5-ciu w Maju, a nie ma Wiktorii. Nie dekorujmy kalendarza powtarzającymi się imionami w dniach gdy nie ma dla nich tradycji imieninowej, bo ilość imion wcale nie podnosi atrakcyjności kalendarza. Wręcz przeciwnie, ośmiesza wydawcę!

      – I NA KONIEC JESZCZE JEDEN APEL do projektantów i wydawców. Te kalendarze ścienne są piękne, cieszą, dekorują i reklamują, ale tak mało jest wśród nich kalendarzy jednocześnie użytkowych, dających możliwość zapisywania w nich spraw i terminów. Taki kalendarz kupiłem sobie na ten rok, bezskutecznie szukając go na wystawie. Wspaniale obrazkiem dekoruje mój pokój i jest użyteczny więcej niż w pokazywaniu dat. Mogę wpisać pory dnia – rano, w południe, wieczorem, można przypisać kolumnom odrębne tematy czy wpisać podległe sobie wydziały czy osoby (np. dzieci!), można rozpisać harmonogram pracy wielozmianowej. Załączam poniżej ten trochę „przesadzony” wzór, rozwiązań może być wiele. Chodzi o miejsce na notatki. To piękne, nie odkryte jeszcze pole do popisu dla twórców i plastyków. Pomyślcie o takich formach i o kalendariach nie tylko kalendarzowych, a użytkowych.

(Tekst ten został zamieszczony w wydawnictwie albumowym Vidical 2009)

 

                 Trzy ciekawe wzory z kalendarium notatnikowym.

To tylko część kalendarza …

 

 

Z lewej: Nie wiem czy to absolutna nowość, ale dla mnie tak, ta pionowa kreska to wspaniały pomysł, Nobel. Ten kalendarz nazywa się:

    "KALENDARZ  DLA  DWOJGA".  Dla wydawcy Passion Cards Sp. zoo. gratulacje.

W środku: Dekoracyjny kalendarza z użytecznym kalendarium, z kolumnami dla różnych osób, wydziałów, spraw.

    Gratulacje dla Wydawnictwa Lucrum z Bielska Białej.

Z prawej: Tu pokazuję tylko "część kalendarzową", z lewej strony jest duża fotografia, kalendarz jest poziomy. Obok kalendarium jest kolumna na Notatki.

    I to jest cenne rozwiązanie!  Ale zwrócenia uwagi wymaga to, że na tej  stronie zamieszczono skrócony kalendarz następnego miesiąca. 

Jak widać pomysłów  rozwiązań prowadzących do zwiększenia  przydatności kalendarza może być wiele. Przydatności, a więc kalendarza do używania,  a nie tylko dekorującego ścianę czy też w formie  plakatu  reklamującego jakiś zakład.

I jeszcze jedno na zakończenie.

     A to jest projekt stron rozkładowych kalendarza biurowego-książkowego, na który czekam, który jest mi potrzebny do życia i na który bezskutecznie od wielu lat namawiam różnych wydawców. Ale upór do tradycji i wszędzie powielanej sztampy jest niezwyciężony. Twierdzę, że ktoś, kto powieli ten wzór odniesie ogromny sukces rynkowy.

     To rozwiązanie jest wynikiem badań naukowych nad sposobem prowadzenia notatek i planowania zajęć prowadzonych w ramach podjętego przed laty doktoratu. Bardzo wiele stanowisk czy zawodów ma do odnotowania (przepraszam za ten skrót myślowy) zaledwie kilka terminów w ciągu tygodnia, a w poszczególnych dniach kalendarza zapisuje sprawy nie dotyczące tego dnia. Dla zdecydowanej większości osób, drukowane kalendarze nie są więc dostosowane do rzeczywistych potrzeb ich użytkowników i są one wykorzystywane wbrew logice wynikającej z posiadanego wzoru. Proszę się przyjrzeć jak wyglądają zapisane strony Waszego czy kolegów kalendarza.

     Proponowany kalendarz winien wspaniale uzupełniać ofertę rynkową wzorów typu Teno czyli tydzień na 2 stronach rozkładowych i typu Tenod – strona = dzień z pełną skalą godzinową. Zachowując tradycję (Terminarz-Notatnik „Teno”), nazwijmy go "TeNot" lub "Tenot", albo „Nter” (z brzmieniem jak popularne enter !), lub też może „Notex”, czy "Notka". Jako wzór użytkowy pod nazwą „Kalendarz z miejscem na wspólne notatki” był on zgłoszony do Urzędu Patentowego, nie podlega już teraz ochronie.

 
 

Dwie wersje stron rozkładowych. – Czekam na kontakt – Wojciech Sawicki – w.sawicki@op.pl

 

Wpis – styczeń 2015 r.

    Powyższy tekst był z 2009 roku i mamy już na rynku kalendarze wg tej sugestii kilku wydawców. Więc teraz ciąg dalszy.  To kalendarz na podobnej zasadzie, ale cały miesiąc jest na jednaj stronie, a na drugiej miejsce na notatki. To układ, dla osób które mają – tylko kilka terminów w miesiącu – czyjeś imieniny, wizyta u lekarza, spotkanie towarzyskie, pogrzeb, teatr, termin PIT, czy ubezpieczenia, co trzeba zaznaczyć danego dnia. A prawa strona przeznaczona jest na zapisywanie sobie spraw do załatwienia i na notatki podręczne – nie wiążące się z konkretnym terminem. I takiego kalendarza nie ma i bardzo wielu osobom o różnych zawodach by się przydał, nie mówiąc już o np. niepracujących, czy emerytach, dla życia których "układ dzienny", czy nawet „tygodniowy”, w spotykanych kalendarzach na rynku, jest zupełnie nieprzydatny. I jest łatwo zaobserwować, jak bez sensu zapisywane są w wielu wypadkach te użytkowane przez nas kalendarze i jak się w tym potem gubimy. Całe swoje życie projektowałem kalendarze, a teraz na emeryturze okazało się, że przydatnego wzoru dla mnie nie ma!. To odkrycie, które przyjmuję ze wstydem.

    Prezentuję poniżej wzór kalendarza – po rozłożeniu 2 x A4, który sam sobie od kilku lat "ręcznie produkuję" i używam. I jest to żałosne, że to czynię jako autor od 1956 roku bardzo wielu kalendarzy, których z moim nazwiskiem w metryczce wydano łącznie ponad 150 milionów egzemplarzy.

A wzór "mojego" kalendarza to przecież nic nowego,
przed stu laty i dawniej właściwie tylko takie były w użyciu.
To fotografia typowego kalendarza z 1908 roku. Kalendarium jest
 rozbudowane, bo ma jednocześnie dni i święta w układzie
rzymsko- i greko-katolickim, a obok pusta strona na "notatki".

 

I byłbym szczęśliwy, gdyby jakiś Wydawca podjął produkcję – to zaledwie 16 kart A4 (32 strony), oprawa kartonowa, szycie zeszytowe
– tanio, duży zbyt i dobry zarobek. I zamawiam i czekam na pierwszy egzemplarz.

 

Popularność imion

(imiona ułożone wg częstotliwości ich nadawania w poszczególnych latach)

 

Imiona żeńskie

1390 – Małgorzata, Katarzyna, Anna, Dorota, Elżbieta

1508 – Anna, Katarzyna, Elżbieta, Barbara, Jadwiga

1676 – Katarzyna, Zofia, Anna, Marianna, Elżbieta

1750 – Marianna, Anna, Józefa, Rozalia, Katarzyna

1820 – Marianna, Józefa, Anna, Jadwiga, Zofia

1900 – Marianna, Helena, Janina, Józefa, Stanisława, Genowefa, Zofia, Apolonia, Kazimiera, Anna, Władysława, Bronisława, Walentyna, Maria, Stefania, Weronika, Antonina, Julianna, Leokadia, Marta

1920 – Zofia, Helena, Janina, Jadwiga, Irena, Stanisława, Eugenia, Marianna, Halina, Maria, Wanda, Władysława, Genowefa, Anna, Henryka, Leokadia, Krystyna, Stefania, Alicja, Czesława

1938 – Krystyna, Barbara, Maria, Teresa, Jadwiga, Anna, Halina, Danuta, Irena, Zofia, Janina, Urszula, Wiesława, Elżbieta, Bożena, Lucyna, Grażyna, Alicja

1943 (Od 1941 roku w okupowanej Polsce obowiązywała lista (tylko 57 pozycji) dopuszczonych do nadawania imion, głównie słowiańskich. Stąd znaczne użycie imion odmęskich) – Jadwiga, Bożena, Mirosława, Janina, Kazimiera, Zdzisława, Czesława, Stanisława, Wiesława, Bronisława, Wacława, Bogdana, Bogumiła, Grażyna, Bogusława

1960 – Małgorzata, Ewa, Anna, Elżbieta, Jolanta, Iwona, Dorota, Barbara, Mariola, Grażyna, Krystyna, Danuta, Urszula, Maria, Joanna, Bożena, Beata, Halina, Alicja, Bogusława

1980 – Anna, Agnieszka, Katarzyna, Monika, Joanna, Magdalena, Małgorzata, Marta, Aleksandra, Ewa, Karolina, Sylwia, Dorota, Aneta, Agata, Dagmara, Justyna, Paulina, Dominika, Izabella

2003 – Anna, Maria, Katarzyna, Małgorzata, Agnieszka, Krystyna, Barbara, Ewa, Elżbieta, Zofia

2010 1. JULIA – 14347,  2. MAJA – 11588,  3. ZUZANNA – 9721,  4. LENA – 8128,  5. WIKTORIA – 7499,  6. AMELIA – 7028,  7. OLIWIA – 6863,  8. ALEKSANDRA – 6841,  9. NATALIA – 6601,  10. ZOFIA – 4981  (podano ilości nadań)

2013Najpopularniejsze nadawane – Julia, Maria

2014Kolejno: Lena, Zuzanna, Julia, Maja, Zofia, Aleksandra, Amelia

Imiona męskie

1390 – Mikołaj, Jan, Piotr, Stanisław, Jakub

1564 – Jan, Maciej, Wojciech, Andrzej, Jakub

1676 – Jan, Stanisław, Andrzej, Wojciech, Paweł

1750 – Jan, Wojciech, Jakub, Andrzej, Stanisław

1820 – Jan, Józef, Antoni, Wincenty, Ignacy

1900 – Józef, Stanisław, Zygmunt, Stefan, Władysław, Antoni, Jan, Kazimierz, Henryk, Bronisław, Franciszek, Leon, Roman, Bolesław, Mieczysław

1920 – Tadeusz, Stanisław, Henryk, Józef, Jan, Zygmunt, Kazimierz, Jerzy, Władysław, Mieczysław, Marian, Eugeniusz, Stefan, Bronisław, Bolesław

1938 – Andrzej, Jan, Janusz, Jerzy, Ryszard, Włodzimierz, Zbigniew, Stanisław, Mirosław, Tadeusz, Marian, Henryk, Józef, Zygmunt, Bogdan

1943 (Od 1941 roku w okupowanej Polsce obowiązywała lista (tylko 68 pozycji) dopuszczonych do nadawania imion, głównie słowiańskich) – Jerzy, Zdzisław, Stanisław, Mirosław, Włodzimierz, Bogdan, Zbigniew, Kazimierz, Czesław, Wojciech, Lechosław, Sławomir, Bolesław, Wacław

1960 – Andrzej, Piotr, Grzegorz, Krzysztof, Paweł, Sławomir, Marek, Jacek, Dariusz, Jarosław, Jerzy, Zbigniew, Mirosław, Ryszard, Tomasz

1980 – Piotr, Michał, Marcin, Tomasz, Rafał, Krzysztof, Adam, Przemysław, Robert, Łukasz, Paweł, Mariusz, Maciej, Wojciech, Jakub

2003 – Piotr, Jan, Andrzej, Krzysztof, Stanisław, Tomasz, Paweł, Józef, Marcin, Marek

2010 1. JAKUB – 12981,  2. SZYMON – 10005,  3. KACPER – 8382,  4. FILIP – 8106,  5. MICHAŁ – 7351,  6. MATEUSZ – 7007,  7. BARTOSZ – 6480,  8. WOJCIECH – 5358,  9. ADAM – 5169,  10. WIKTOR – 5086

2013Najpopularniejsze nadawane – Franciszek, Stanisław, Jakub

2014Kolejno: Jakub, Kacper, Antoni, Filip, Jan, Szymon, Franciszek, Michał

 

Nowe wynalazki

 

     Naczelny Sąd Administracyjny w 1996 r, unieważnił obowiązujący dla Urzędów Stanu Cywilnego, wykaz imion dopuszczonych do stosowania (oficjalnie przez ok. 30  lat był to alfabetyczny spis w moim kalendarzyku kieszonkowym Domu Książki "DK" później nazwanym „TIK”). I od tego roku nadawanie imion stało się prawie nieograniczone w pomysłowości. Rozumiem imiona z Mitologii Greckiej, czy używane w innych krajach o brzmieniu akceptowanym w polskim języku, ale czasami te nowe „nazwy” są zastanawiające. A oto przykłady zaczerpnięte z Urzędów Stanu Cywilnego.

     Imiona żeńskie: Aurora, Baba, Banita, Bieruta, Dzidzia, Dziwa, Etienette, Ewangelia, Fabienne, Gwiazda, Kaszmir, Koko, Kruszyna, Kukła, Lea, Lewa, Lenina, Likieria, Łajka, Mała, Muszka, Niania, Ona, Perła, Pipa, Prawda, Vienna, Vivienne, Wredzia.

     Imiona męskie: Amor, Apostoł, Archanioł, Bach, Barek, Cherubin, Ever, Hytrek, Judo, Kwiecio, Król, Marks, Master, Misiak, Mordka, Mozoł, Nikon, Norwid, Nudzin, Numer, Paluch, Pascal, Pijus, Platon, Prus, Słoneczko, Solidariusz, Sony, Stalin, Winnetu, Wolter, Żurek.

 

Daty imienin

Wybór imion i dat imienin zamieszczanych w  kalendarzach mojego opracowania.

Opracowanie autorskie, wynik kilkudziesięciu lat mojej pracy. Szkoda, że nowi wydawcy, Ci po 1990 roku, być może bojąc się o bezzasadne posądzenie o plagiat czy naruszenie praw autorskich, stosują odmienny wybór imion, najczęściej oparty o stare kalendarze i nie uwzględniający zmian posoborowych. Rozumiem i popieram dodawanie nowych imion (oczywiście w granicach rozsądku), można z żalem przeboleć nie akceptowanie imion wprowadzonych przeze mnie przed nawet 30 laty takich jak Maryli, Anety, Mieszka czy Ronalda lub też ewentualnie dodawanie dla nich dalszej jednej nowej daty, ale powrót do dat drukowanych przed 50-laty po kilkanaście razy celowo przeze mnie zlikwidowanych, a usunąłem lub zastąpiłem imionami przekształconymi np. 30 Marii czy 13 Franciszków i podawanie ich znowu teraz nawet po 3 razy w tygodniu czy 5 razy w jednym miesiącu, co zaśmieca kalendarz i dezorientuje solenizantów, jest godne ubolewania i jest dowodem nie rozumienia problemu kalendarza. Podobny problem jest w paru publikacjach książkowych na temat imion. Kalendarzy z tym stopniowo przez lata budowanym zestawem imion, z moim nazwiskiem w metryczce, wydrukowano przez ponad 50 lat około 150 milionów egzemplarzy, a zestaw imion podawany w kalendarzyku kieszonkowym TIK wydawanym przez  Domu Książki stanowił przez ponad 25 lat prawną podstawę ich nadawania przez Urzędy Stanu Cywilnego. Ciąg dalszy tego tekstu adresowanego do autorów i wydawców kalendarzy (materiał przygotowany na Wystawę Kalendarzy Vidical '09) zamieszczony jest na końcu poniższego wykazu alfabetycznego imion.

 

D A T Y    I M I E N I N

Czcionką pochyłą (kursywą) oznaczono imiona i daty imienin nie drukowane w kalendarium.

Nie wiem dlaczego, ale w niektórych komputerach nie działa to wyróżnienie – w razie czego odsyłam do  pliku PDF  (kliknij)

   Achacego 8 V, Achillesa 12 V, Adalberta 23 IV, Adama 24 XII, Adelajdy 5 II, Adeli 23 XI, Adeliny 28 VIII, Adolfa 19 IV, 17 VI, Adriana 5 III, Adrianny 5 III, 8 IX, Ady 12 XII, Agapita 18 VIII, Agatona 10 I, Agaty 5 II, Agenora 22 VI, Agnieszki 21 I, 20 IV, Agrypiny 23 VI, 6 VII, Aidy 28 VII, Aiszy 11 IX, Alana 14 X, Alberta 15 XI, Albina 1 III, 15 IX, Albiny 16 XII, Albrechta 25 VI, Aldony 11 X,  Alego 14 X, Aleksandra 26 II, 12 XII, Aleksandry 18 V, Aleksego 17 VII, Alfonsa 1 VIII, 2 VIII, Alfreda 14 VIII, 14 XII, Alfredy 19 VII, Alicji 21 VI, Aliny 16 VI, Almy 10 VII, Alojzego 21 VI, Amadei 10 VIII, Amadeusza 27 IX, Amalii 20 IV, Amandy 18 VI, Amaty 5 I, Ambrożego 7 XII, Amelii 30 III, Amina 2 VI, Anastazego 22 I, Anastazji 27 II, 15 IV, Anatola 3 VII, 20 XI, Anatolii 9 XI, Androna 16 X, Andrzeja 4 II, 16 V, 21 VII, 30 XI, Anety 16 VI, 17 VII, Angela 6 II, Angeli 27 I, Angeliki 4 I, Angeliny 29 IV, Anicety 17 IV, Anieli 4 I, 28 III, 31 V, Anity 26 VII, 17 VIII, Anny 26 VII, Antoniego 17 I, 13 VI, 5 VII, 7 XI, Antonina 10 V, Antoniny 1 III, 3 V, Anzelma 21 IV, Apolinarego 23 VII, 23 VIII, Apolla 9 III, Apolonii 9 II, Apoloniusza 18 IV, Arety 24 X, Ariadny 7 VI, Ariela 16 IX, Arkadiusza 12 I, Arletty 3 I, 13 II, Arnolda 15 I, 19 II, 9 X, Arona 2 IV, 13 V, Artura 6 X, Aspazji 29 XII, Atanazego 2 V, Atanazji 14 VIII, Augusta 7 V, 3 VIII, Augustyna, 28 V, 28 VIII, Augustyny 9 IX, Aurelego 27 VII, Aureliana 4 VII, Aurelii 25 IX, 2 XII, Aureliusza 27 VII, 13 IX, Aurory 15 X, Axela 2 IX.

   Balbina 21 XII, Balbiny 31 III, 2 XII, Baltazara 6 I, Barabasza 11 VI, Barbary 4 XII, Barnaby 11 VI, Bartłomieja 24 VIII, 11 XI, Bartolomei 26 VII, Bartosza 21 IV, 24 VIII, Bazylego 2 I, 20 V, 14 VI, Beatrycze 29 VII, Beatusa 31 VII, Beaty 8 III, 6 IX, Beginy 9 V, Benedykta 21 III, 11 VII, Benedykty 6 V, Beniamina 31 III, Benity 16 VII, Benona 16 VI, Bereniki 14 IV, 20 IV, Bernadetty 16 IV, Bernarda 12 III, 20 VIII, 14 IX, Bernadety 18 II, Bernardyna 20 V, Bernardyny 14 IV, Berny 4 XII, Bertolda 29 III, Bertranda 9 VI, Berty 15 V, Bibianny 2 XII, Biruty 5 II, Bjorna 18 VI, Blanki 1 XII, Błażeja 3 II, 29 XI, Bogdana 19 III, 17 VII, Bogdany 6 II, Bogny 20 VI, 23 VIII, Bogumiła 10 VI, Bogumiły 13 I, 20 XII, Bogusława 22 III, 23 IX, 18 XII, Bogusławy 18 IV, Bogusza 24 II, Bohdana 6 II, 31 VIII, Bohdany 2 XI, Bolesława 19 VIII, Bolesławy 22 VII, Bonawentury 14 VII, 15 VII, Bonifacego 14 V, 5 VI, Borysa 10 VIII, Borysława 25 V, Borzysława 19 VI, Borzysławy 2 VIII, Bożeny 13 III, Bożydara 9 V, Bożymierza 9 I, Bratumiła 8 IX, Bratumiły 4 XII, Brodzisława 1 VIII, Bronimira 20 V, Bronisława 18 VIII, Bronisławy 1 IX, Bruna 17 V, Brunona 6 X, Brygidy 1 II, 23 VII, 8 X, Budzisława 3 III, Budzisławy 10 X.

   Cecyla 16 IV, Cecyliana 16 IV, Cecylii 22 XI, Cecyliusza 16 IV, Celestyna 6 IV, 27 VII, Celestyny 6 IV, Celiny 15 XII, Cezara 25 IX, Cezarego 25 II, 22 VIII, Cezariusza 27 VIII, Cezaryny 8 IV, Chrystiana 4 XII, Chwalimira 8 VII, Chwalisława 3 XI, Chwalisławy 30 IV, Ciechosława 13 V, Cieszymira 24 VIII, Cypriana 10 III, 16 IX, 26 IX, Cyriaka 8 VIII, Cyrusa 31 I, Cyryla 14 II, 18 III, Czcibora 12 XI, Czcisława 19 II, Czesława 20 IV, 20 VII, Czesławy 12  I.

   Dagmary 12 XII, Dagny 11 IX, Dalidy 21 VII, Dalii 29 X, Damazego 11 XII, Damiana 23 II, 26 IX, 27 IX, Daniela 21 VII, 10 X, Danieli 10 XII, Danuty 3 I, 16 II, 24 VI, 1 X, Darii 25 X, Dariusza 19 XII, Dawida 26 VI, 29 XII, Delfina 9 XII, Delfiny 26 XI, Demetrii 21 VI, Demetriusza 8 X, Dezyderego 11 II, Dezyderii 8 V, Dezyderiusza 23 V, Diany 13 VIII, Diny 20 VI, Diogenesa 6 IV, Diomedy 11 VIII, Dionizego 8 IV, 9 X, 26 XII, Dionizji 2 X, Ditty 6 V, Dobiegniewa 30 I, Dobiesława 14 V, Dobiesławy 14 II, Dobrawy 15 I, Dobrochny 1 II, Dobrogosta 14 VII, Dobromierza 31 III, Dobromiła 21 X, Dobromiły 11 X, Dobromira 5 VI, Dobrosława 10 I, Dobrosławy 9 IV, Dolores 15 IX, Domarada 16 VIII, Domiceli 12 V, Domicjana 12 V, Dominika 4 VIII, 8 VIII, 20 XII, Dominiki 6 VII, Domisławy 7 IX, Domosława 15 I, Donalda 15 VII, Donata 17 II, 7 IV, 22 X, Donaty 7 VIII, Doriana 22 I, Doris 7 VIII, Doroty 6 II, 5 IX, Dragomira 9 XI, Duszana 26 III, Dymitra 9 IV, Dymitriusza 26 X, Dyzmy 25 III, Dzierżykraja 17 VII, Dzierżysława 16 VII, Dzierżysławy 24 III.

   Edgara 8 VII, Edmunda 16 XI, 20 XI, Edwarda 18 III, 13 X, Edwina 4 X, Edyty 16 IX, Egberta 24 IV, Egona 15 VII, Eleonory 21 II, Eliasza 20 VII, Eligiusza 1 XII, Elizy 14 VI, Elwiry 10 II, Elżbiety 18 VI, 4 VII, 8 VII, 5 XI, 17 XI, 19 XI, Emanuela 26 III, Emila 11 X, Emiliana 8 VIII, Emiliany 5 I, 30 VI, Emilii 30 VI, 24 VIII, Emiliusza 14 XI, Emmy 24 XI, Epifaniego 21 I, Epifaniusza 12 V, Erazma 2 VI, 25 XI, Erazmy 3 IX, Erharda 8 I, Ernesta 27 III, 13 VII, Ernesty 31 VII, Erwina 18 VII, Erwiny 25 IV, Eryka 18 V, Eryki 9 II, Estery 24 V, 7 VII, Eudoksji 1 III, Eudoksjusza 2 XI, Eufemii 20 III, Euforyzmy 3 IX, Eugenii 7 II, 13 IX, Eugeniusza 4 I, 6 IX, 30 XII, Eulalii 12 II, Eustachego 29 III, 16 VII, 20 IX, 12 X, Euzebii 29 X, Euzebiusza 5 III, 14 VIII, Ewalda 7 VII, 3 X, Ewarysta 26 X, Eweliny 26 V, 24 XII, Ewy 24 XII.

   Fabiana 20 I, Fabioli 27 XII, Fausta 16 VII, Faustyna 15 II, Faustyny 20 IX, Felicjana 9 VI, 29 X, Felicji 24 I, 27 IV, Felicysma 6 VIII, Felicyty 7 III, 23 XI, Feliksa 14 I, 30 V, 6 XI, Ferdynanda 30 V, Fidelisa 24 IV, Filemona 21 III, Filipa 11 IV, 1 V, 26 V, 23 VIII, Filipiny 20 IX, Filomeny 10 VIII, Flawiana 18 II, 22 XII, Flawii 5 X, Flawiusza 22 VI, Florencjusza 27 X, Florentego 7 XI, Florentyna 23 II, Florentyny 20 VI, 16 X, Floriana 4 V, Flory 24 XI, Floryna 17 XI, Fortunata 21 II, Fortunaty 15 XII, Franciszka 24 I, 29 I, 2 IV, 4 VI, 17 IX, 4 X, 10 X, 3 XII, Franciszki 9 III, Fryderyka 5 III, 29 XI, Fryderyki 6 X, Frydy 19 X.

   Gabora 24 III, Gabriela 27 II, 24 III, 29 IX, Gabrieli 19 XII, Gajusza 22 IV, Galla 16 X, Gandy 30 VIII, Gardenii 10 V, Gaspara 25 IX, Gaudencji 30 VIII, Gaudentego 22 I, Gawła 16 X, Gedeona 28 III, Genowefy 3 I, Georginy 15 II, Geralda 13 X, Gerarda 24 IX, Germana 28 V, Gertrudy 16 XI, Gerwazego 19 VI, Gilberta 4 II, Gildy 19 I, Gizeli 7 V, Glikerii 22 X, Glorii 13 V, Gniewomira 8 II, Godfryda 8 XI, Godzimierza 31 X, Godzimira 31 X, Godzisława 28 XII, Gorzysława 9 II, Gosława 29 XII, Gościmiła 4 VI, Gościmira 15 III, Gościrada 28 XI, Gościsława 18 IV, Gotarda 6 VII, Gotfryda 8 XI, Gracjana 18 XII, Gracjany 1 VI, Gracji 13 VI, Grażyny 1 IV, 26 VII, Grety 12 I, Gryzeldy 22 XII, Grzegorza 13 II, 12 III, 9 V, 25 V, 3 IX, 17 XI, Grzymisława 12 X, Gustawa 2 VIII, Gustawy 7 V, Gwalberta 12 VII, Gwido 31 III, 12 IX, Gwidona 12 IX.

   Hadriana 5 III, 8 XI, Haliny 1 VII, Halki 22 X, Halszki 2 III, Hanny 5 I, 26 VII, Heleny 2 III, 22 V, Heliodora 3 VII, 3 X, Helmuta 29 III, Henryka 19 I, 13 VII, 15 VII, Henryki 2 III, 16 III, Herakliusza 17 IV, Herberta 16 III, Herkulana 25 IX, Herkulesa 5 IX, Hermana 7 IV, 24 IX, Hermenegilda 13 IV, Hermenegildy 13 IV, Hermesa 31 XII, Herminii 24 XII, Hiacynty 30 I, Hieronima 20 VII, 30 IX, Hilarego 14 I, 16 III, 21 X, Hilarii 12 VIII, Hildegardy 17 IX, Hipolita 3 II, 13 VIII, Honoraty 11 I, 22 XII, Honoriusza 30 IX, Honoryny 27 II, Horacego 24 IV, Horacjusza 24 IV, Hortensji 1 VI, Hortensjusza 1 VI, Huberta 3 XI, Hugo 1 IV, Hugona 1 IV, Humberta 13 IX.

   Idalii 15 XI, Idy 4 IX, Idziego 1 IX, Ifigenii 21 IX, Igi 11 V, Ignacego 1 II, 31 VII, Ignacji 23 X, Igora 5 X, Ildefonsa 23 I, Ilii 2 VII, Ilony 18 VIII, Ilzy 8 V, Inez 21 I, Ingeborgi 25 X, Ingi 25 X, Ingridy 6 VI, Innocentego 28 VII, Ireneusza 28 VI, Ireny 5 IV, 5 V, 20 X, Iriny 18 V, Irminy 24 XII, 30 XII, Irmy 18 IX, Irwina 13 VII, Irydiona 21 IV, Irydy 5 V, Isaury 17 VI, Ismeny 29 I, Ity 6 V, Iwa 19 V, Iwana 12 IV, 27 XII, Iwetty 29 VI, Iwony 23 V, 27 X, Iwy 1 XII, Izaaka 19 X, 12 XI, Izabeli 16 III, 3 IX, Izoldy 6 IV, Izydora 2 I, 4 IV, 10 V, 14 XII.

   Jacentego 10 II, Jacka 3 VII, 17 VIII, 11 IX, Jacława 15 VIII, Jadwigi 17 VII, 15 X, 16 X, Jagody 2 VII, Jakobiny 24 VII, 16 IX, Jakuba 1 VI, 25 VII, 6 VIII, Jana 31 I, 27 V, 24 VI, 26 VI, 12 VII, 29 VIII, 20 X, 27 XII, Janiny 12 VI, Janisława 24 VI, Januarego 19 IX, Janusza 21 XI, Jaremy 6 XII, Jarmiły 14 III, Jarogniewa 6 XII, Jaromira 28 V, Jarosława 25 IV, Jarosławy 21 I, Jaśminy 24 II, Jeremiasza 1 V, Jeremiego 1 V, Jerzego 23 IV, 24 IV, 24 VIII, Jędrzeja 16 V, Joachima 26 VII, 16 VIII, Joanny 24 V, 30 V, 21 VIII, 12 XII, Jolanty 15 VI, Jonasza 21 IX, Jordana 6 III, Jowity 15 II, Józefa 19 III, 1 V, 25 VIII, 27 VIII, 18 IX, Józefata 12 XI, Józefiny 12 III, Józefy 3 X, Judyty 6 V, Juliana 7 I, 19 VIII, 2 IX, 18 X, Julianny 16 II, Julietty 17 VII, Julii 16 IV, 22 V, 10 XII, Julity 30 VII, Juliusza 12 IV, 27 V, Juranda 6 V, Juraty 12 IV, Justyna 1 VI, 1 VIII, Justyniana 5 II, Justyny 16 VI, 26 IX.

   Kacpra 6 I, Kai 22 IV, Kajetana 7 VIII, Kalasantego 27 VIII, Kaliksta 14 X, Kaliny 11 VII, Kamelii 3 VIII, Kamila 14 VII, 18 VII, Kamili 16 IX, Kandyda 11 III, Kareny 9 V, Kariny 2 VIII, Karola 4 VI, 4 XI, Karolina 5 VIII, Karoliny 5 VII, Kasjana 13 VIII, Kaspra 6 I, Katarzyny 13 II, 9 III, 22 III, 24 III, 29 IV, 30 IV, 25 XI, Kazimiery 21 VIII, Kazimierza 4 III, Kiejstuta 21 II, Kingi 24 VII, Kiry 20 III, Kiryła 22 VI, Klary 11 VIII, 12 VIII, Klarysy 1 VII, 12 VIII, Klaudiana 6 III, Klaudii 20 III, Klaudiusza 26 IV, 7 VII, Klaudyny 18 XI, Klemencji 21 X, Klemensa 15 III, 23 XI, Klementa 8 XII, Klementyna 23 XI, Klementyny 8 IX, Kleofasa 25 IX, Kleopatry 20 X, Klotyldy 3 VI, Kolety 6 III, Kolombiny 10 I, Kondrata 23 III, Konrada 19 II, 21 XI, 26 XI, Konradyna 2 XI, Konstancji 19 IX, Konstancjusza 18 II, Konstantego 11 III, Konstantyna 29 VII, Kordiana 22 X, Korduli 22 X, Kornela 16 IX, Kornelego 31 III, Kornelii 31 III, 6 IV, Korneliusza 16 IX, Kosmy 26 IX, 27 IX, Kryspina 21 V, 25 X, Kryspiny 5 XII, Krystiana 4 XII, Krystiany 15 XII, Krystyna 13 XI, Krystyny 13 III, 24 VII, Krzesimira 11 I, Krzesisława 28 III, Krzysztofa 25 VII, Ksawerego 3 XII, Ksawery 22 XII, Ksaweryny 22 XII, Kseni 16 IV, Kunegundy 3 III, Kwiatosławy 8 XII, Kwiryna 30 III, Kwiryny 4 VI.

   Lamberta 17 IX, Larysy 26 III, Laurencji 18 XII, Laurencjusza 3 VI, Laurentego 6 VI, Laurentyny 3 VI, Laury 17 VI, Lecha 12 VIII, Lechosława 26 XI, Lechosławy 26 XI, Ledy 5 II, Lenarta 6 XI, Leny 10 XI, Leokadii 9 XII, Leona 20 II, 14 III, 11 IV, 28 VI, Leonarda 6 XI, Leonardy 27 XI, Leoncjusza 19 II, Leonida 15 IV, 22 IV, Leonidy 15 VI, Leonii 22 IV, Leontyny 19 IV, 6 XII, Leony 15 VI, Leoparda 30 IX, Leopolda 15 XI, Lesława 28 XI, Lesławy 28 XI, Leszka 3 VI, Liberata 23 XI, Lidii 27 III, 3 VIII, Ligii 11 VIII, Lili 14 II, Liliany 14.II, Lilianny 4 IX, Lilli 27 VII, Lindy 13 II, Liwii 14 X, Liwiusza 23 IX, Lizy 8 V, Lolity 15 IX, Longina 15 III, Loretty 10 XII, Lubomierza 21 III, Lubomira 21 III, Lubomiry 21 III, Lubora 13 IX, Lubosława 12 IV, Luby 28 IX, Lucjana 7 I, 13 VI, Lucji 4 III, 13 XII, Lucjoli 3 III, Lucjusza 11 II, Lucylii 31 X, Lucyny 30 VI, Ludgarda 16 VI, Ludmiły 7 V, 30 VII, 16 IX, Ludomiła 20 II, Ludomiły 7 V, Ludomira 10 XI, Ludomiry 31 VII, Ludosława 11 III, Ludwika 25 VIII, Ludwiki 31 I, 15 III, Ludwiny 15 IV, Luizy 25 VIII, Lukrecji 9 VII, Lutogniewa 11 V,  Lutomira 28 II, Lutosława (29 II), Lwa 13 I.

   Ładysława 25 IX, Łazarza 17 XII, Łucjana 26 X, Łucji 4 III, 25 VI, 13 XII, Łukasza 22 IV, 10 IX, 18 X.

   Macieja 30 I, 24 II, 14 V, Madleny 25 V, Magdaleny 29 V, 22 VII, Magdy 25 V, Mai 9 IV, Makarego 2 I, 28 II, 10 III, 10 IV, Maksyma 8 VI, 13 VIII, Maksymiliana 14 VIII, 12 X, Maksymina 29 V, Maliny 24 VIII, Malkolma 28 III, Malwina 4 VII, 1 X, Malwiny 4 VII, Małgorzaty 18 I, 22 II, 10 VI, 16 X, 16 XI, Mamerta 11 V, Manfreda 4 X, Mansweta 19 II, Marcela 16 I, 10 III, Marcelego 16 I, 10 III, Marceli 31 I, 28 VII, Marcelina 26 IV, 14 VII, Marceliny 9 I, Marcina 24 X, 11 XI, 7 XII, Marcjala 30 VI, Marcjana 17 VI, Marcjanny 9 I, Margarety 13 VII, Mariana 30 IV, 1 VII, Marianny 2 VI, 12 IX, Marietty 31 V, Marii 1 I, 2 II, 11 II, 24 III, 3 V, 16 VII, 22 VII, 15 VIII, 26 VIII, 8 IX, 12 IX, 7 X, 16 XI, 8 XII, Mariki 16 VII, Mariny 18 VI, Marioli 25 III, Marity 17 X, Mariusza 19 I, Marka 24 III, 25 IV, 18 VI, 7 X, 22 XI, Marleny 16 VI, 23 X, Marty 22 II, 29 VII, Martyniana 2 VII, Martyny 30 I, Maryli 27 VI, Maryny 3 III, Marzanny 2 VI, Marzeny 26 IV, Mateusza 21 IX, Matyldy 11 I, 14 III, Maura 15 I, 22 XI, Maury 30 XI, Maurycego 22 IX, Mauryna 10 VI, Medarda 8 VI, Melanii 31 XII, Melchiora 6 I, 7 IX, Metodego 14 II, Metody 7 VII, Michaliny 29 IX, Michała 10 IV, 29 IX, Mieczysława 1 I, Mieszka 1 I, Mikołaja 10 IX, 13 XI, 6 XII, Milenii 22 VII, Mileny 24 I, 24 V, Miłosława 2 II, Miłosza 25 I, Mirabelii 27 IX, Mirandy 11 V, Mirelli 7 X, Miromira 26 VI, Mirona 17 VIII, Mirosława 26 II, Mirosławy 26 II, 26 VII, Miry 11 V, Modesta 12 II, Modesty 5 IX, Moniki 4 V, 27 VIII, Mścibora 10 IX, Mścisława 8 I, Mścisławy 9 III, Mściwoja 4 XI, Myślibora 18 V.

   Nadii 1 VIII, Nadziei 15 V, Namysława 25 VIII, Napoleona 15 VIII, Narcyza 18 III, 29 X, Narcyzy 18 III, Natalii 27 VII, 1 XII, Nataszy 9 XII, Neli 10 XI, Nestora 8 IX, Niemira 14 II, Nikifora 9 II, Nikity 10 VI, Nikodema 15 IX,  Nikoli 19 V*, Nimfy 10 XI, Niny 15 XII, Noego 24 XII, Nony 5 VIII, Norberta 6 VI, Normana 6 I, Nory 12 II.

   Odona 4 VII, 18 XI, Odila 2 II, Odilli 23 X, Ody 27 XI, Odyseusza 1 I, Ofelii 13 V, Oksany 12 IV, Oktawiana 23 III, Oktawii 16 III, Oktawiusza 20 XI, Olafa 29 VII, Olecha 8 VIII, Olega 20 IX, Oleny 11 IV*, Olgi 11 VII, Olgierda 4 XI, Olimpii 17 XII, Oliwiera 21 XI, Oliwii 5 III, Onufrego 12 VI, Orchidei 1 VIII, Orestesa 23 XI, Orfeusza 27 II, Oriany 7 I, Oskara 3 II, Ostapa 20 II, Oswalda 5 VIII, Otmara 16 XI, Ottona 1 VII, 18 XI, Otylii 13 XII, Ozanny 9 IX.

   Pafnucego 19 IV, Palomy 19 IX, Pameli 12 VII, Pankracego 3 IV, 12 V, Pantaleona 27 VII, Parysa 17 III, Paschalisa 17 V, Patrycego 17 IV, Patrycji 28 VIII, Patrycjusza 9 VII, Patryka 17 III, Pauli 26 I, Paulina 22 VI, Pauliny 26 V, 10 X, 2 XII, Pawła 15 I, 25 I, 7 III, 28 IV, 26 VI, 29 VI, Pelagii 9 VI, 8 X, Pelagiusza 23 III, Petroneli 31 V, Petroniusza 6 IX, Pii 19 I, Piotra 18 I, 8 II, 29 IV, 19 V, 29 VI, 19 X, Piusa 11 VII, 21 VIII, Placyda 5 X, Polikarpa 26 I, 23 II, Pompejusza 10 IV, Praksedy 21 VII, Prokopa 8 VII, Prospera 23 VI, Prota 11 IX, Protazego 19 VI, 4 VIII, Przecława 7 IV, Przecławy 7 IV, Przemysława 13 IV, 30 X, Przesława 3 IX, Przybysława 27 I, Przybysławy 27 I, 22 X, Pulcherii 10 IX.

   Racibora 29 VIII, Racisława 2 VI, Radka 25 VIII, Radomiła 11 VI, Radomiły 13 VIII, Radomira 28 I, Radomysła 27 XII, Radosława 1 III, Radosławy 9 IX, Radowida 27 V, Radzimierza 12 II, Radzimira 12 IX, Radzisława 16 X, Rafaela 20 VI, Rafała 29 IX, 24 X, Rainera 30 XII, Rajmunda 7 I, 23 I, 31 VIII, Rajnolda 9 II, Ramona 4 VII, Ramony 31 VIII, Rebeki 30 VIII, Reginy 7 IX, Remigiusza 1 X, Rene 18 X, Renaty 12 XI, Reny 17 III, Rity 29 IV, Roberta 17 IV, 7 VI, Roberty 13 V, Rocha 16 VIII, Roderyka 13 III, Rodryga 13 III, Rogera 14 XI, Roksany 14 IX, Rolanda 9 VIII, Romana 28/29 II, 9 VIII, 18 XI, Romany 23 II, Romea 7 II, Romualda 7 II, 19 VI, 9 VIII, Romy 23 II, 22 V, Ronalda 18 VIII, Rościsława 17 I, Rozalii 4 IX, 4 X, Rozanny 14 IX, Rozyny 11 III, Róży 6 III, 30 VIII, Rudolfa 17 IV, 12 X, Rudolfiny 17 IV, 21 VI, Rufina 7 IV, Rufiny 10 VII, Rufusa 27 VIII, Ruperta 24 IX, Ruprechta 27 III, Ruty 16 II, Ryszarda 7 II, 3 IV, Ryszardy 7 IX.

   Sabina 30 XII, Sabiny 29 VIII, 27 X, Saby 5 XII, Salezego 29 I, Salomei 17 XI, 19 XI, Salomona 28 IX, Sambora 25 X, Samuela 16 II, 20 VIII, Samueli 20 VIII, Samsona 28 VII, Sandry 18 V, 26 VIII, Sary 13 VII, Saturnina 31 X, 29 XI, Sawy 7 V, Scholastyki 10 II, Sebastiana 20 I, Serafina 14 XI, Serafiny 29 VII, Sergiusza 24 II, 9 IX, Serwacego 13 V, Sewera 8 XI, Seweriana 8 XI, Sewery 20 VII, 13 VIII, Seweryna 8 I, 23 X, Seweryny 19 XI, Sędzimira 20 XI, Sędziwoja 8 XI, Skarbimierza 19 X, Skarbimira 19 X, Sławoja 9 VI, Sławomira 17 V, 5 XI, Sławomiry 23 XII, Sławosza 23 VII, Sławy 6 VIII, Sobiesława 20 VIII, Sobiesławy 1 XII, Soni 30 IX, Sotera 22 IV, Stanisława 8 V, 18 IX, 13 XI, Stanisławy 5 VIII, Stefana 16 VIII, 2 IX, Stefanii 18 IX, Stelli 15 VIII, Sulibora 17 XI, Sulimiery 30 V, Sulimierza 30 V, Sulimira 30 V, Sulisława 2 XII, Sulisławy 17 X, Swetłany 13 II, Sybilli 9 X, Sykstusa 28 III, 7 VIII, Sylwana 18 II, Sylwany 10 VII, Sylweriusza 20 VI, Sylwestra 26 XI, 31 XII, Sylwii 3 XI, Sylwina 17 II, Sylwiusza 8 VIII, Symeona 18 II, Symplicjusza 2 III, Szarloty 5 VII, Szczepana 26 XII, Szczęsnego 30 VIII, Szymona 18 VII, 3 IX, 28 X, Szymonety 16 V.

   Ścibora 9 IX, Światozara 8 XII, Świętopełka 1 VI, Świętosława 31 VIII, Świętosławy 3 V.

   Tacjany 12 I, Tadeusza 28 X, Taidy 1 III, Tamary 3 VI, Tatiany 25 I, Tekli 23 IX, Telesfora 5 I, Telimeny 3 II, Teobalda 1 VII, Teodora 19 IX, 24 IX, 9 XI, Teodory 1 IV, Teodozji 29 V, Teodozjusza 11 I, 25 X, Teofila 27 IV, 2 X, Teofili 28 XII, Terencjusza 23 IV, Teresy 1 X, 3 X, 15 X, Tezeusza 11 I, Tobiasza 2 XI, Tomasza 28 I, 7 III, 3 VII, 22 IX, 21 XII, 29 XII, Tomiła 10 X, Tomira 24 IX, Tomiry 24 V, Tomisława 21 XII, Toski 18 V, Tristana 28 XI, Tyberiusza 12 VIII, Tyburcjusza 14 IV, Tycjana 3 III, Tymona 19 IV, Tymoteusza 24 I, 26 I, Tytusa 4 I, 26 I.

   Ubalda 16 V, Ulryka 14 VII, Urbana 2 VII, 31 X, Ursyna 9 XI, Urszuli 21 X.

   Wacława 4 IV, 28 IX, Wacławy 15 IV, Wadima 9 IV, Waldemara 5 V, 11 XII, Walentego 14 II, Walentyna 13 XI, Walentyny 25 VII, Walerego 28 I, 29 I, Waleriana 14 IV, 27 XI, Walerii 28 IV, 5 VI, Waleriusza 28 I, Waltera 8 IV, 5 VI, Wandy 23 VI, Wasyla 20 III, Wawrzyńca 5 IX, Wenesy 24 V, Wernera 18 IV, Weroniki 13 I, 4 II, 9 VII, Wery 30 IX, Wespazjana 18 VII, Wiaczesława 18 II, Wieńczysława 25 III, Wiesława 7 VI, 9 XII, Wiesławy 22 V, Wiktora 25 II, 21 V, 28 VII, 17 X, Wiktorii 23 XII, Wiktoryna 29 III, Wilhelma 10 I, 25 VI, Wilhelminy 25 X, Wilmy 5 XII, Wincentego 22 I, 8 III, 5 IV, 19 VII, 27 IX, 9 X, Wincenty 5 V, Wińczysława 25 III, Wioletty 29 X, Wioli 15 VI, Wirgiliusza 27 XI, Wirginii 8 XII, Wirginiusza 5 VIII, 8 XII, Wisława 7 VI, Wita 15 VI, Witaliana 25 I, Witalisa 10 VII, Witolda 12 XI, Witomiła 27 X, Witomira 2 V, Witosława 4 III, Witosławy 4 III, Wiwanny 2 XII, Władymira 9 I, Władysława 2 IV, 27 VI, Włodzimierza 16 I, 15 VII, Włodzisława 19 VII, Włodzimira 13 XI, Wodzisława 19 VII, Wojciecha 23 IV, Wojmira 11 XII, Wojsława 8 X, Wolfganga 31 X, Wszebora 27 VII, Wyszomira 28 VIII.

   Zachariasza 5 XI, Zawiszy 17 VIII, Zbigniewa 17 III, 1 IV, Zbisława 23 III, Zbysława 17 XI, Zdobysława 30 VII, Zdzisława 29 I, 28 XI, Zdzisławy 16 XII, Zefira 26 VIII, Zefiryna 20 XII, Zefiryny 26 VIII, Zelmiry 21 IV, Zenobii 30 X, Zenobiusza 24 XII, Zenona 23 VI, 22 XII, Ziemisława 13 X, Ziemowita 19 X, Zofii 15 V, Zoriana 15 X, Zory 19 VI, Zuzanny 24 V, 11 VIII, Zygfryda 15 II, 22 VIII, Zygmunta 2 V, Zyty 27 IV.

    Żakliny 8 II, 23 VII, Żaliny 23 VII, Żanety 27 XII, Żanny 17 VIII, Żegoty 1 II, Żelisława 23 VII, Żytomira 7 XI, Żywii 21 III, Żywisława 27 IV.

 */ Imiona aktualnie wprowadzane do zbioru.

  Ten alfabetyczny wykaz imion (i odpowiednio do tego wybór imion w kalendarium z trzema imionami dziennie) zamieszczany jest między innymi w kalendarzyku kieszonkowym TIK, wydawanym od 1959 r. (dawniej przez Dom Książki) oraz w kalendarzu Tenoris. Wzorzec wyboru dla dwóch imion to Kalendarzyk dla Kobiet EWA.

 

Za: http://www.sawicki.cc/O%20imionach%20w%20kalendarzach.htm

http://www.sawicki.cc/DATY%20IMIENIN.htm