Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

czyli najpewniejszy sposób wyproszenia sobie u Matki Bożej, pewnej, szczególnej, wybranej łaski

 

 

Modlitwa rzymska I

O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

Wspólne błagania

O Maryjo, usłysz błagania nasze!

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za płaczących, abyś im łzy otarła,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

 

Wspólne podziękowania

O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze!

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy.

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za miłość Twą macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną,

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

 

Wspólne prośby do MBNP

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

 

Wielka Matko Boża, Pomagaj nam nieustannie.

Matko nasza najlepsza,

Pośredniczko nasza u Boga,

Szafarko łask wszelkich,

Matko świętej wytrwałości,

Tronie Miłosierdzia Bożego,

Wszechmocy błagająca,

Poręko naszego zbawienia,

Pogromczyni mocy piekielnych,

Kotwico naszej nadziei,

Umocnienie słabych,

Ucieczko uciśnionych,

Żywicielko głodnych,

Opatrzności ubogich,

Cudowna Lekarko w chorobach,

Ratunku ginących grzeszników,

Nadziejo zrozpaczonych,

Patronko misji świętych,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Mistrzyni życia duchowego,

Strażniczko czystości,

Opiekunko rodzin,

Czuła Matko sierot,

Zbawienie umierających,

Pani naszych losów,

Przewodniczko pewna do nieba,

Obrono nasza na Sądzie,

Wybawicielko z czyśćca.

 

V. Tyś naszą ucieczką o Pani!

R. Pomocą w uciskach i smutku!

 

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, której sławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Matko Nieustannej Pomocy, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Swego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

 

Modlitwa rzymska II

O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. O tak jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami Twojej potężnej prawicy.

Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mną przed Twoim cudownym obrazem, proszę za całym Kościołem św. i za całą nieszczęśliwą ludzkością. Wejrzyj Królowo świata jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących, popatrz jak ciężkie są nasze czasy. Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Obecna godzina jest Twoją godziną. Więc okaż nam się Matką, spiesz co prędzej z pomocą Swoją w tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Antyfona kościelna

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.

(z Brewiarza)

 

Modlitwa za chorego

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego Wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, chroń od rozpaczy. Mario, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas ratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

 

Modlitwa w chorobie

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

 

PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

1. Anielskie Twoje lico * O Matko i Dziewico * Niech rozwesela nas * W strapieniu każdy czas.

Nieustającą Pomocą Swą * Wspieraj Maryjo wciąż duszę mą.

2. Anielskie Twoje oko * Spogląda tak głęboko * Przenika duszę wskroś, * Pomaga w cnocie rość.

Nieustającą…

3. Anielska Twoja ręka, * Gdy Syna trwoży męka * Zachęcić Jego chcę, * Mnie wesprze, dziecię Swe.

Nieustającą…

4. Anielskie Twoje cnoty * Dodają nam ochoty, * Podążać w Matki ślad, * Zwyciężać grzeszny świat.

Nieustającą…

5. Anielskie Serce Twoje * Osładza ludzkie znoje * Wciąż pomoc niesie nam, * Do niebios wiedzie bram.

Nieustającą…

 

1. Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, * Błagalne pienia wciąż płyną, * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * Nadzieją Tyś nam jedyną!

W cierpienia czas pomocą darz * I nieustannie ratuj nas!

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, * Daleki duszy cierpiącej, * Spoglądnij na nas przez obraz on, * Pomocy Nieustającej.

W cierpienia czas…

3. Twe lica jakże łaskawe są, * Pociąga słodycz z nich Twoja, * Ufamy mocno, że ulżysz łzom * I wsparciem staniesz się w znojach.

W cierpienia czas…

4. Gdy duszę smutku zasępi cień, * Ułuda myśl nam zamąca, * Niech noc nam w jasny zamieni dzień, * Twa Pomoc Nieustająca.

W cierpienia czas…

5. A jeśli zdoła się w duszę wryć, * Śmiertelna jakaś przewina, * Litosną dłonią grzesznika chwyć, * Przed gniewem ocal go Syna.

W cierpienia czas…

6. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już, * Gromnicę światłem płonącą, * Śmiertelnych wrogów, Maryjo, zmóż, * Pomocą Nieustającą.

W cierpienia czas…

 

1. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją, * Jak miło duszy upadającej, * Na Ciebie wspomnieć nasza nadziejo, * Matko Pomocy Nieustającej.

Refren 1-szy:

Maryjo ratuj, o Matko pociesz, * Maryjo ratuj, o Matko pociesz nas.

Refren 2-gi:

Maryjo ratuj, Matko pociesz * Maryjo, Matko, pociesz nas. * O ratuj nas, Maryjo, Matko pociesz, * Maryjo, Matko, pociesz nas.

2. Łzę ledwie jedną w smutku uronię, * I w prośbie Ciebie wezwę gorącej, * Litosne zaraz mi dajesz dłonie, * Matko Pomocy Nieustającej.

Maryjo ratuj…

3. Słodkimi Matko patrzysz oczyma, * Z obrazu tego, gdzie kochającej, * W dwóch rączkach Jezus dłoń Twoją trzyma, * Matko Pomocy Nieustającej.

Maryjo ratuj…

4. O patrz tak ciągle na nas, na naszych, * Na cały lud Twój pielgrzymujący, * Daj żyć, daj umrzeć w objęciach Waszych, * Matko Pomocy Nieustającej.

Maryjo ratuj…

5. Na dusze także wejrzyj czyścowe, * Za winy. życia pokutujące, * Ofiaruj za nie łzy Jezusowe, * Matko Pomocy Nieustającej.

Maryjo ratuj…

 

1. Gdy trwoga nas ogarnie, * Matko wspomóż, wspomóż nas, * I smutku skróć cierpienia, * Matko, wspomóż nas!

Matko Ty wspomagaj nas, * Nieustannie w każdy czas!

2. Gdy wiarę tracim żywą, * Matko wspomóż, wspomóż nas, * Nadzieję wzbudź prawdziwą, * Matko, wspomóż nas!

Matko Ty wspomagaj…

3. Gdy miłość gaśnie w duszy, * Matko wspomóż, wspomóż nas, * Niech głos nasz Ciebie wzruszy, * Matko, wspomóż nas!

Matko Ty wspomagaj…

4. W pokusy złej godzinie, * Matko wspomóż, wspomóż nas, * Kto wzywa Cię, nie zginie, * Matko, wspomóż nas!

Matko Ty wspomagaj…

5. Gdy śmierci grot nas zrani, * Matko wspomóż, wspomóż nas, * Do nieba prowadź Pani, * Matko, wspomóż nas!

Matko Ty wspomagaj…

 

1. Matko najlepsza, Ty cierpień ciosy * I nasze troski najlepiej znasz, * W pieśni ku Tobie wznosimy głosy, * Pociechę Ty nam i pomoc dasz.

Nieustająca Tyś Pomoc nasza, * Więc nas wspomagaj w niedoli czas, * Kiedy łza gorzka lica nam zrasza, * Do serca Swego przygarnij nas.

2. Płynie w nowennie nieustającej * Do Ciebie prośby i skargi ton, * Serce Twe bowiem nam współczujące * To miłosierdzia i łaski tron.

Nieustająca Tyś…

3. Obraz Twój kiedyś hen przed wiekami * Na wyspie Krecie lud wierny czcił, * Wkrótce zasłynął on tam cudami, * Największym skarbem krainy był.

Nieustająca Tyś…

4. Potem do Rzymu był przeniesiony, * Gdy pogan wojska zdobyły wschód, * Tutaj znany, kochany, czczony, * Przez sługi Twoje, przez wierny lud.

Nieustająca Tyś…

5. Kościół Alfonsa Tyś wybrać chciała * By Ci wzniesiono tam miły tron, * Aby szerzyła się stąd Twa chwała, * Byś pomoc niosła stąd w każdy dom.

Nieustająca Tyś…

 

1. Nieustającej, Matko, pomocy, * Weź w swą opiekę naród sierocy, * Daj mu swą miłość odczuć na nowo, * Królowo!

2. We walkach życia, w drodze do nieba, * Tyle nam dzisiaj mocy potrzeba, * Jeśli u Ciebie jej nie znajdziemy, * Zginiemy!

3. Czego się chwyci naród znękany, * Pryska mu w ręku jak bańka piany, * Na marne idą trudy ofiarne, * Na marne!

4. Ty jedna, Matko, wśród zwątpień nocy, * Świecisz nam gwiazdę trwałej pomocy, * Próśb Twoich Serce, odrzucić, Boże, * Nie może!

5. Ty jedna umiesz, gdy coś zaboli, * Nadzieją lepszej pokrzepić doli, * Tyś nam krynicą łaski przeczystą, * Wieczystą.

6. Spraw, niech Twe dzieci nędzą przybite, * We chrzcie nawiedzeń Pańskich obmyte, * Na nowo życiem Bożym ożyją, * Maryjo!

 

1. Otocz pomocą Matko Swe dzieci, * Wspieraj nas każdy dzień, * Promień Twej łaski niech nam zaświeci, * Smutku rozprasza cień.

Nieustającej Pomocy, * O Matko, wzywamy Twej, * Swym płaszczem we dnie i w nocy * Swe dziatki osłaniać chciej.

2. Otocz pomocą czyste te dusze, * Które chce uwieść świat, * Strzeż ich czystości, wybiel je w skrusze, * Cnoty zachowaj kwiat.

Nieustającej Pomocy…

3. Otocz pomocą dusze w rozterce * Pośród rozstajnych dróg, * Syna Twojego otwórz im Serce, * Przywiedź do Jego stóp.

Nieustającej Pomocy…

 

1. Słyszę Matko, żeś jest wielka, * Święta Boża Rodzicielka, * Za nami spieszysz ze swą pomocą, * Nieustannie dniem i nocą.

Przeto proś Jezusa za mną, * Bądź Pomocą Nieustanną.

2. Słyszę też, że wieki całe, * Cuda czynisz wciąż niemałe, * Ufność budzisz w sercach ludu, * Świadka niejednego cudu.

Przeto proś…

3. Słyszę Matko, że masz w Rzymie, * Ulubioną Swą świątynię, * Lecz i po wszej ziemi końce, * Twe obrazy lśnią jak słońce.

Przeto proś…

4. Słyszę Matko, że kto szczerze, * Cześć Twą szerzy w większej mierze, * Jest Ci miły, bliższy w niebie, * Zbawia drugich, zbawia siebie.

Przeto proś…

5. Słyszę Matko, że Twą chlubą, * Jest pomagać swoim sługom, * Że uznaniem Twej wszechmocy, * Jest wciąż błagać Twej pomocy.

Przeto proś…

 

1. W Rzymskim kościele Zbawiciela * Obraz cudami słynie w krąg, * Wszystkim proszącym łask udziela, * Które z Maryi płyną rąk.

To Twój, obraz, Matko droga, * Nieustającej Pomocy, * Gdy nas w życiu ciśnie trwoga, * Pomocy, Matko, Pomocy!

2. Tysiące kopii w świecie całym, * Licznych Jej cudów sławi blask, * Więc pieśni płyną dla Jej chwały, * W hołdzie za liczny szereg łask.

To Twój, obraz…

3. Ktokolwiek wzywa Jej imienia, * Ufnie w modlitwie zwraca się, * Ona mu łaskę uzdrowienia, * Oraz Swą pomoc z niebios śle.

To Twój, obraz…

4. Na wzór Alfonsa Liguorego, * Który miłością Maryi żył, * Duchowi też synowie Jego * Chwałę Jej szerzą z wszystkich sił.

To Twój, obraz…

5. Z sztandarem Maryi misjonarze, * Chętnie na zbożny idą trud, * Matce swej wznoszą wciąż ołtarze, * Które otacza tłumnie lud.

To Twój, obraz…

6. Jakoby z cudnej z gwiazd korony, * Którą dłoń Boska zdobi Ją, * Niejeden naród rozmodlony, * Włożył koronę na Jej skroń.

To Twój, obraz…

7. Pięćset obrazów w Polsce całej, * Sieje wokoło błogi czar, * Płyną więc pieśni dla Jej chwały, * Ciągłej pomocy sławiąc dar.

To Twój, obraz…

 

Za: Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, czyli Najpewniejszy sposób wyproszenia sobie u Matki Bożej, pewnej, szczególnej, wybranej łaski, Nakład i własność Księży Misjonarzy, Kraków – Kleparz 1937.