Modlitwa po nabożeństwie Oficjum

 

 

która wg zdania Ojca św. Leona X. ma ten przywilej, że roztargnienia w czasie nabożeństwa z ułomności popełnione wynagradza

 

Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy, ukrzyżowanemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w naturze ludzkiej, przebłogosławionej i najchwalebniejszej zawsze Panny Maryi dziedzictwu i płodności, i Wszystkich Świętych uczestnictwu niech będzie chwała i pokłon od wszelkiego stworzenia, a nam grzechów odpuszczenie na wieki wieków.

R. Amen.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Tu się odmawia po cichu Ojcze nasz i Zdrowaś Mario.