Magazyn modlitwy

 

 

ŚREDNIOWIECZE

Kanon Mszy świętej (XV w.)

Modlitwy codzienne (XV w.)

Modlitwy Gertrudy Mieszkówny

Modlitewnik Nawojki (fragment)

Modlitewnik Ptaszyckiego (wybór)

Raj duszny (fragmenty)

Zdrowa Maryja, dziwnie jeś poczęła…

 

WYZNANIA WIARY

Pierwotne wyznania wiary

Główne wyznania wiary

Soborowe wyznania wiary

Przysięga antymodernistyczna

Wyznania wiary świętych

 

Modlitwa płomienna dla uproszenia misjonarzy

Litanie

Godzinki

Hymn Jesu, dulcis memoria (staropolska.pl), podzielono na mniejsze hymny i jedną sekwencję