Miłość

Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy.

Wiliam Blake

Kochający nie mogą umrzeć, bo miłość jest nieśmiertelna.

Emily Dickinson

Miłość mierzy się termometrem cierpień.

św. Faustyna Kowalska

Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość.

Urszula Kozioł

Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to co nam się wydaje nadmiarem – to może miłość siebie lub miłość miłości.

Anna Kamieńska

Miłość zaczyna się tam gdzie nie ma oczekiwania na dar.

Antoine de Saint-Exupéry

Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.

Erich Fromm

Trzeba tak kochać, jak świeci słońce.

Simone Weil

Miarą miłości jest miłość bez miary

św. Franciszek Salezy

Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie…

św. Faustyna Kowalska

Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność

Antoine de Saint-Exupéry

Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy.

Honoriusz Balzak

Za dnia dochodzi do kłótni małżeńskich. Ale nocą ten, co się kłóci, odnajdzie w sobie miłość. Bo miłość jest silniejsza od słów rzucanych na wiatr. I człowiek zamyślony, siada w oknie, pod wygwieżdżonym niebem, i czuje się znów odpowiedzialny za tych, co śpią, za chleb, który trzeba zdobyć, za sen żony, leżącej tuż, tak kruchej, delikatnej i nietrwałej. Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest.

Antoine de Saint-Exupéry

Nic piękniejszego ponad życie, w życiu nic ponad czar miłości.

Carpio Lope de Vega

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian (13,8.13)

Miłość jest owocem, który dojrzewa w każdym czasie i jest w zasięgu każdej dłoni.

Matka Teresa z Kalkuty

Miłość nie wybiera, miłość tylko daje.

Matka Teresa z Kalkuty

Nie my kochamy biednych, lecz Chrystus; Chrystus kocha ich przez nas, ponieważ chce być cieleśnie blisko nich.

Matka Teresa z Kalkuty

Wielu ludzi umiera z braku chleba lecz jeszcze więcej z braku miłości.

Matka Teresa z Kalkuty

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.

kard. Stefan Wyszyński

Ludzie mówią – ,,czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – ,,czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

kard. Stefan Wyszyński

Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata.

kard. Stefan Wyszyński

Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.

kard. Stefan Wyszyński

Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości.

kard. Stefan Wyszyński

Bo takie rzeczy miłość z ludźmi wyprawia: nieszczęśliwym każe się gryźć rzeczami, którymi by się nikt nie martwił, a szczęśliwym chwalić każe i takie rzeczy, którymi się cieszyć nie warto.

Platon

Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupéry

Doświadczenie nas uczy, że miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry

Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.

Stefan Kisielewski

Jeśli chcesz być kochany, kochaj.

Seneka Młodszy

Kochać to znaczy zapomnieć o sobie.

Seneka Młodszy

Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość.

Seneka Młodszy

Cierpienie w miłości ma swój sens. Jest jedyną możliwością sprawdzenia miłości. Nieważne jest, jak kto cierpiał, ale dlaczego cierpiał. Jeżeli cierpiał z miłości do drugiego człowieka, to jego cierpienie jest świadectwem miłości. Potwierdza jego miłość. Prawdziwa miłość szuka trudnych dróg…

ks. Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

ks. Jan Twardowski

Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia.

Phil Bosmans

Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi.

Phil Bosmans

Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść.

Alfred de Musset

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.

Paulo Coelho

Któż może się oprzeć tej miłości, która utrzymuje świat przy życiu?

Matka Teresa z Kalkuty

Miłość, aby była prawdziwa, musi kosztować, musi boleć, musi ogałacać nas z samych siebie.

Matka Teresa z Kalkuty

Miłość jest poszanowaniem życia we wszystkich przejawach.

Erich Fromm

Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.

Khalil Gibran

Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą.

Khalil Gibran

Miłość, pożywienie zgłodniałego, woda czysta spragnionego, słońce człowieka zziębniętego, nieodzowna energia życia.

Michel Quoist

Miłość to akt nieustannego przebaczania, czułe spojrzenie, które wchodzi w nawyk.

Peter Ustinov

Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają.

Rainer Maria Rilke

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.

Antoine de Saint-Exupéry

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi

św. Augustyn

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka.

Bruno Ferrero

Miłość do Boga czysta jest wtedy, gdy radość i cierpienie wzbudzają w nas taką samą wdzięczność.

Simone Weil