Mądrość

Perspektywy mądrości

Szczęśliwy kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi. Jej drogi, drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie ścieżki. Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia.

Księga Przysłów 3,13.17-18

Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż srebro najczystsze.

Księga Przysłów 8,19

Złote jabłka na sprzętach ze srebra, to słowo mówione w czasie właściwym.

Księga Przysłów 25,11

Mądrość to właściwe korzystanie z wiedzy.

Charles Haddon Spurgeon

Mądrość zakłada osiąganie najlepszych celów najlepszymi środkami.

Frances Hutcheson

Rozważny człowiek nad gniewem panuje.

Księga Przysłów 19,11

Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości.

Księga Przysłów

Powinnością wiedzy jest mówić, a przywilejem mądrości – słuchać.

Oliver Wendell Holmes

Jedynym celem prawdziwego kształcenia jest sprawić, by ludzie nie tylko robili właściwe rzeczy, lecz by się z tego cieszyli; nie tylko byli przedsiębiorczy, lecz by to ukochali; nie tylko byli uczeni, lecz by kochali wiedzę; nie tylko zachowywali czystość, lecz by ją kochali; nie tylko byli sprawiedliwi, lecz by łaknęli i pragnęli sprawiedliwości.

John Ruskin

Wielu ludzi sądzi, że myśli – a tak naprawdę to zmienia tylko swe uprzedzenia.

William James

Człowiek nie powinien nigdy wstydzić się przyznać do popełnionego błędu – co innymi słowy oznacza, że dzisiaj jest mądrzejszy niż był wczoraj.

Aleksander Pope

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,52

Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.

List św. Jakuba Apostoła 3,17

Mądrzy dostąpią chwały.

Księga przysłów 3,35

Życie pełne niepokoju i hałasu może się wydawać temu kto je wiedzie, mądre i godne pochwały; lecz mądrość to perła, którą najłatwiej znaleźć w spokojnej wodzie.

Wiliam Cowper

Praktykowanie mądrości

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Ewangelia wg św. Mateusza 7,24

Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Ewangelia wg św. Mateusza 11,19

Maleńki kwiatek – lecz gdybym potrafił zrozumieć, czym jesteś: korzeń i wszystko we wszystkim – wiedziałbym, kim jest Bóg i człowiek.

Alfred Lord Tennyson

Mądry się boi, od złego ucieka.

Księga Przysłów 14,16

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości.

List św. Jakuba Apostoła 3,13

Myślę, że miłość jest jedyną duchową mocą, nieodłączną od bycia żywym, która może przezwyciężyć skupienie na samym sobie.

Arnold Toynbee

Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce co krew niewinną przelały, serce knujące złe plany, nogi co biegną do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

Księga Przysłów 6,16-19

Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegóż żąda Pan od ciebie jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

Księga Micheasza 6,8

Miłość zawsze jest początkiem wiedzy, tak jak ogień – światła.

Thomas Carlyle

Jaka jest miłość? Ma ona ręce by pomagać innym. Ma stopy, które spieszą do ubogich i będących w potrzebie. Ma oczy, by widzieć nędzę i potrzeby innych. Ma uszy, by słyszeć westchnienia i głosy ludzkich skarg. Taka właśnie jest miłość.

Św. Augustyn z Hippony

Miłość to poświęcenie czasu i uwagi temu, co uznajemy za wartościowe. W stosunku do ludzi oznacza to zdolność rozpoznania ich wartości i próbę odpowiedzi na ich potrzeby.

Michael Marne

Mądry człowiek stwarza więcej możliwości, niż ich znajduje.

Francis Bacon

Wspieranie, uzdrawianie i pomoc we wzrastaniu to podstawowe możliwości kochania naszego bliźniego, co z kolei wymaga jako podstawy kochania samych siebie.

Jack Dominian

Cechą mądrości jest nie poddawać się rozpaczy.

Henry David Thoreau

Panie, uczyń nas narzędziem Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje niezgoda; wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Św. Franciszek z Asyżu

Przysłowia

Do mrówki się udaj leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swa żywność i zbiera swój pokarm we żniwa.

Księga Przysłów 6,6-8

Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju, niż dom pełen biesiad kłótliwych.

Księga Przysłów 17,1

Kto ufa bogactwu – upadnie: jak liście zazielenią się prawi.

Księga Przysłów 11,28

Bez pożytku są skarby źle nabyte.

Księga Przysłów 10,2

Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto bliźnich napoi.

Księga Przysłów 11,25

Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki.

Księga Przysłów 1,8

Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko.

Księga Przysłów 3,27.29

Serce szczęśliwe to uczta wieczysta.

Księga Przysłów 15,15

Kto dobrze czyni – pragnie łaski Boga, kto dąży do zła – ono go dosięgnie.

Księga Przysłów 11,27

Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie.

Księga Przysłów 11,13

Nienawiść wznieca kłótnię, lecz miłość wszelki błąd ukrywa.

Księga Przysłów 10,12

Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek.

Księga Przysłów 16,18

Kto ciemięży ubogiego – lży jego Stwórcę; czci Go ten, kto się nad biednym lituje.

Księga Przysłów 14,31

Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu.

Księga Przysłów 15,1

Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto.

Księga Przysłów 22,1

I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto biegnie za prędko.

Księga Przysłów 19,2

Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości.

Księga Przysłów 19,20

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!

Ewangelia wg św. Łukasza 6,31

Paradoksy

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy.

Księga Izajasza 35,1-2

Naturą człowieka jest pytać o znaczenie rzeczy.

Paul Tournier

W żartach jest wiele prawdy.

Autor nieznany

Pan posłał mnie, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.

Księga Izajasza 61,1-3

Serce się smuci i w śmiechu, a boleść jest końcem radości.

Księga Przysłów 14,13

Bóg płacze z nami po to, byśmy pewnego dnia mogli z Nim się śmiać.

Jűrgen Moltmann

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Ewangelia wg św. Mateusza 5,5

Słyszeliście, że powiedziano: ,,Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz miał w nienawiści”. A Ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół!

Ewangelia wg św. Mateusza 5,43-44

Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go, Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

List św. Pawła Apostoła do Rzymian 12,19.21

Straciłem to co zatrzymałem; a mam co rozdałem.

Przysłowie perskie

Prosiłem o bogactwo, bym mógł być szczęśliwy. Otrzymałem ubóstwo, bym mógł być mądry. Prosiłem o zdrowie, bym mógł czynić większe dzieła. Otrzymałem ułomność, bym mógł czynić dzieła lepsze.

Mike Yaconelli

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich.

Ewangelia wg św. Marka 9,35

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi.

Księga Przysłów 28,13

Jak śmierć potężna jest miłość.

Pieśń nad Pieśniami 8,6

Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany – od zdobywcy grodu.

Księga Przysłów 16,32

Miłość jest mądrością głupich i głupotą mądrych.

Samuel Johnson

Razy przyjaciela – znakiem wierności

Księga Przysłów 27,6

Bo przebaczając – zyskujemy przebaczenie, i dając – otrzymujemy, a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

Św. Franciszek z Asyżu

Uczyń mnie więźniem, Panie , a będę wolny.

George Matheson

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.

Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian 1,27

Załamanie, zniszczenie prowadzi do nowego życia. Tracimy nasze życie po to, by je zyskać. Umieramy, a oto znowu żyjemy.

Esther de Waal

Modlitwa

A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę; On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem.

Księga Hioba 28,12.23-24

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, który mnie kocha.

Św. Teresa z Avila

Gdy w sposób uczciwy staramy się spotkać z naszym sercem, często pierwszą rzeczą, z którą się spotykamy, jest nasza pustka.

Brent Curtis i John Eldredge

Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma.

List św. Jakuba Apostoła 1,5

Modlitwa dosięga wszystkiego co dotyczy człowieka – jego ciała, umysłu i duszy. Jej dary widoczne są nie tylko w wielkich rzeczach tego świata, lecz szczególnie właśnie w tym, co można nazwać małymi rzeczami naszego życia.

Edward McKendree Bounds

Każde źdźbło trawy wśród tysiąca traw; miliony liści, pożyłkowanych i delikatnie wyciętych na krzakach i drzewach; śpiew ptaków i ich wzorzyste pióra; brzęczenie owadów i kolorowe skrzydła motyli; powietrze ciepłe i łagodne; chmury znikające na niebie – wszystko to jest w mojej modlitwie.

Richard Jefferies

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś.

Psalm 104,24

Modlitwa porusza Boga nie w taki sposób, jak mówca porusza swych słuchaczy, lecz tak jak mowa dziecka wzrusza ojca. Dwa słowa dziecka, które boi się i płacze, mogą zdziałać więcej, niż starannie przygotowane przemówienie.

John Bunyan

W ciągu naszego życia musimy jedynie przywrócić do zdrowia oko naszego serca, dzięki któremu można zobaczyć Boga.

Św. Augustyn z Hippony

Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle.

Ewangelia wg św. Mateusza 6,22

Modlitwa jednoczy duszę z Bogiem

Św. Julianna z Norwich

Zaakceptowanie rzeczy, których nie można zmienić, wymaga spokoju, a zmiana rzeczy, które zmienić można, wymaga odwagi. Jak mamy je rozróżnić? Niełatwo jest to uczynić i dlatego więc prosimy o trzeci dar: o mądrość.

Frank Colquhoun

(opracowanie i wybór cytatów na podstawie: Mądrość na jedną chwilę , wybór tekstów: Jean Watson, Edycja Świętego Pawła)

Wybrane:

Jeśli nie wierzysz słowu, wierz faktom.

św. Jan Chryzostom

Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.

Benedykt XVI

Gdyby przezwyciężenie subiektywizmu nie było możliwe, w jaki sposób mielibyśmy budować wspólne życie?

Benedykt XVI

Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, ale obowiązkiem dla mnie i dla Ciebie.

Matka Teresa z Kalkuty

Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne.

Matka Teresa z Kalkuty

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.

kard. Stefan Wyszyński

Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.

św. o. Maksymilian Maria Kolbe

Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym.

Platon

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia.

Platon

Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność.

Platon

Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.

Stefan Kisielewski

Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby.

Stefan Kisielewski

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Seneka Młodszy

Panować nad sobą to najwyższa władza.

Seneka Młodszy

Błądzić jest rzeczą ludzką.

Seneka Starszy

Zasada oko za oko uczyniłaby wkrótce cały świat ślepym.

Mohandas Karamchand Gandhi

Zwyciężajcie nienawiść – miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem.

Mohandas Karamchand Gandhi

Dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli.

George Herbert

Głupi mówi, co wie, mądry wie, co mówi.

autor nieznany

Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy.

Prawa Murphy’ego

Kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym.

autor nieznany

Choć rada dobra, zważaj kto ją daje.

przysłowie ludowe

Krytykuj przyjaciela w cztery oczy a chwal przy świadkach.

Leonardo da Vinci

Najpewniejszym znakiem, że jest się na fałszywej drodze, są oklaski wrogów.

Thornton Wilder

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates

Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.

Mikołaj Rej

Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi.

Marek Aureliusz

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów niż głupiec od przyjaciół.

Benjamin Franklin

Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi stają się nicponie i plotkarze.

Søren Aabye Kierkegaard

Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim przez całe życie.

przysłowie chińskie

Radę którą dajesz zastosuj również do siebie.

Marie von Ebner-Eschenbach

Diabeł się przebiera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić.

Józef Ignacy Kraszewski

Człowiek, który umie dostrzec swoje wady, wie, jaką obrać drogę.

autor nieznany

Reguła prosta, że aż osłupia: kto się wymądrza, ten się wygłupia.

przysłowie polskie

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni – najwyżej doskonałe.

Albert Einstein