Litania za Ojczyznę do Świętych Patronów i Patronek Polski (1930)

 

 

Trójco Przenajświętsza, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Najświętsza Panno Marjo, Królowo Korony Polskiej, Ratuj nas,

Matko Boska w Częstochowskiej w Ostrej-Bramie i w innych wielu miejscach w Polsce cudami słynąca, Ratuj nas.

Niepokalana Dziewico, tylokrotnie ukoronowana na ziemi Polskiej, Ratuj nas.

Św. Józefie, Patronie Kościoła św., Ratuj nas,

 

Św. Michale Archaniele, Patronie Małopolski, Ratuj nas.

Św. Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, Módlcie się za nami!

Św. Wojciechu, pierwszy Biskupie polski i Męczenniku, Módl się za nami!

Św. Pustelnicy, Andrzeju Żurawku i Benedykcie, Módlcie się za nami!

Św. Stanisławie Szczepanowski, Biskupie krakowski, Módl się za nami!

Św. Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, później pustelniku, Módl się za nami!

Bł. Wincenty Kadłubku, Biskupie krakowski, Módl się za nami!

Bł. Jakóbie Strepo, Arcybiskupie lwowski, Módl się za nami!

Św. Jacku i bł. Czesławie, pierwsi w Polsce zakonnicy Dominika, Módlcie się za nami!

Bł. Sadoku i jego Towarzysze Męczennicy, Módlcie się za nami!

Św. Janie Kanty, ubogich miłośniku, kapłanów wzorze, Módl się za nami!

Bł. Izajaszu Bonarze, kapłanie z zakonu św. Augustyna, Módl się za nami!

Bł. Janie z Dukli, zakonniku reguły św. Franciszka, Módl się za nami!

Bł. Szymonie z Lipnicy, kapłanie z zakonu Bernardynów, Módl się za nami!

Bł. Władysławie z Gielniowa, kaznodziejo m. Warszawy, Módl się za nami!

Św. Kazimierzu królewiczu, Módl się za nami!

Św. Stanisławie Kostko, anielski młodzieniaszku, Módl się za nami!

Bł. Melchjorze Grodziecki, Męczenniku, kapłanie Tow. Jezusowego, Módl się za nami!

Bł. Andrzeju Bobolo, Misjonarzu i Męczenniku, Módl się za nami!

Św. Józafacie Kuncewiczu, Arcybiskupie połocki, umęczony za Unię z Kościołem, Módl się za nami!

Św. Klemensie Dworzaku, Apostole Warszawy, Módl się za nami!

Św. Janie Nepomucenie, Męczenniku za sekret spowiedzi, Módl się za nami!

Św. Wincenty, Męczenniku, Patronie m. Przemyśla, Módl się za nami!

Św. Jadwigo, księżno śląska, Módl się za nami!

Bł. Kingo, królowo Polski, Módl się za nami!

Bł. Bronisławo, Norbertanko, Módl się za nami!

Bł. Jolanto, księżno mazowiecka, Módl się za nami!

Bł. Salomeo, królowo Halicza, Módl się za nami!

Bł. Zdzisławo, Dominikanko, Módl się za nami!

Wszyscy śś. Patronowie i Patronki narodu polskiego, Módlcie się za nami!

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

 

Módlmy się.

Najłaskawszy P. Jezu Chryste, Królu narodów najpotężniejszy, Ucieczko nasza, błagamy Cię, Ojcze miłosierny, racz przebaczyć nasze winy i grzechy nasze a nieprzyjaciół Kościoła św. i Ojczyzny naszej racz poniżyć i nawrócić łaskawie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy, nie będziemy zawstydzeni na wieki.

Pani nasza Częstochowska, Królowo Korony Polskiej, strzeż Królestwa Swego!

Wszyscy Święci i Święte Polskie, módlcie się za nami! Amen.

 

Za: KALENDARZ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ NA ROK PAŃSKI 1930