Litania o wierze

 

 

Panie zmiłuj się nademną.

— Jezu Chryste zmiłuj się nademną.

— Panie zmiłuj się nademną.

Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nademną.

Duchu św. Boże, zmiłuj się nademną.

Ś. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nademną.

Boże litościwy, będąc prawdą odwieczną, zwodzić nie możesz, zmiłuj się nademną.

Boże, który będąc mądrością nieomylną, zwiedzionym być nie możesz, zmiłuj się nademną.

Boże, któryś zbudował Twój kościół na opoce niewzruszonej, zmiłuj się nademną.

Boże, któryś obiecał pomoc nieustanną kościołowi Twemu, zmiłuj się nademną.

Że jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, który dobre wynagradza a złe karze,   Wierzę mocno o mój Boże

Że jesteś jedynym w istocie a troistym w osobach,

 

Że Boski Syn Twój stał się człowiekiem,

Że umarł dla zbawienia świata,

We wszystko coś objawił w piśmie świętem,

We wszystko czego Chrystus w ewangelii nauczał,

We wszystko czego nauczali apostołowie,

We wszystko co sobory powszechne uznały za artykuły wiary,

We wszystko, w co kościół katolicki wierzyć nakazuje,

We wszystkie artykuły wiary pisane lub pamięcią przechowywane.

Z doskonałem przyzwoleniem mej woli,

Przez wyznanie wewnętrzne i zewnętrzne,

Dla majestatu Twego najwyższego,

Dla prawdziwości i nieomylności Twojej,

Gdyby mi to życie miało kosztować,

Łącząc się z wiarą żywą sprawiedliwych.

Łącząc się z wiarą stałą męczenników świętych,

Łącząc się z wiarą najdoskonalszą przenajświętszej Panny Maryi,

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Święty kościele rzymski, matko wiernych, kościele od Boga wybrany, aby dzieci Jego w jednej łączyły się wierze i miłości; całą mocą mej duszy będę się trzymał błogosławionej jedności Twojej. Jeżeli zapomnę o kościele rzymskim niech raczśj o sobie zapomnę.

 

Za: Ołtarzyk polski 1851r.;

http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3899&Itemid=37