„Litania Narodu Polskiego”

 

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych pt. „Litania narodu polskiego” w opracowaniu Gabriela Turowskiego, z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II na temat poszczególnych świętych oraz ze zdjęciami Adama Bujaka – to najnowsza, licząca 260 stron księga wydana przez krakowskie Wydawnictwo „Biały Kruk”.

 

Litanię narodu polskiego Polacy odmawiali w czasach walk o niepodległość, w trudnych chwilach dla Ojczyzny. Na podstawie znalezionego na strychu egzemplarza Litanii z 1915 r. prof. Gabriel Turowski opracował jej nową wersję. Było to w Rzymie w 1981 r., gdy po zamachu na Ojca Świętego przebywał w poliklinice Gemelli w gronie lekarzy odpowiedzialnych za życie i zdrowie Jana Pawła II.

Uzupełniona o nowych świętych i błogosławionych, po uzyskaniu zgody władzy kościelnej na prywatne odmawianie, Litania w nowym opracowaniu była kolportowana najpierw w Rzymie, a następnie w Polsce.

„Klerycy odbijali ją na ksero i rozdawali Polakom na Placu św. Piotra. Potem była przemycana do kraju i w tysiącach egzemplarzy rozprowadzana wśród internowanych i społeczeństwa. Przekazałem ją także Ojcu Świętemu, który od tego czasu ją odmawia. Kiedyś powiedział mi nawet, że zabiera mu to ok. 15 minut” – mówił podczas prezentacji książki w Wydawnictwie „Biały Kruk” prof. Turowski.

Dzieło, które powstało na kanwie tekstu Litanii, to uporządkowany alfabetycznie według imion wykaz świętych, błogosławionych i sług Bożych – w sumie 237 biografii. Każdy dział zaznaczony jest innym kolorem. Życiorys świętego dopełnia często rozważanie Ojca Świętego, rzucające światło na wyniesionych na ołtarze i skłaniające do refleksji. W książce znajduje się ponad sto ilustracji Adama Bujaka, obrazujących osoby, miejsca, rzeczy lub wydarzenia, które kojarzą się z daną postacią. Katalog polskich świętych jest długi i wciąż się zmienia. Przybywają nowi święci, a kult niektórych na przestrzeni wieków wygasa. Cennym więc dodatkiem do dzieła jest zamieszczona na końcu leksykonu lista osób uznawanych za świątobliwe, których kult z biegiem lat zanikł. Wśród polskich świętych znajdują się także tacy, którzy nie byli Polakami, a nawet nie przebywali na polskiej ziemi, ale dzięki rozmaitym uwarunkowaniom zrośli się z naszą historią i zostali naszymi patronami. Należą do nich święci: Wojciech, Bruno z Kwerfurtu, Cyryl i Metody, Florian, Wacław i wielu innych, których relikwie u zarania chrześcijaństwa, gdy jeszcze nie mieliśmy swoich świętych, uroczyście sprowadzano do powstających w Polsce katedr i kościołów.

„Ta książka jest adresowana do tych, którzy kochają swój naród i chcą odmawiać tę litanię, poznając swoich świętych, a głównie do młodego pokolenia, żeby poznawało ponadtysiącletnią historię narodu” – powiedział prof. Turowski.

Adam Bujak – autor zdjęć ze zdumieniem i miłym zaskoczeniem stwierdził: „Pamiętam broszurkę z tekstem Litanii narodu polskiego wydaną na powielaczu i rozprowadzaną w okresie stanu wojennego wśród pielgrzymów. Nie przypuszczałem, że z tego zrodzi się kiedyś, na początku XXI wieku, wielkie dzieło, które ma 260 stron i tak wspaniałe teksty. Mogę tylko podziękować Autorowi i Wydawcy za to piękne dzieło”.

Na rynku wydawniczym mamy więc kolejną pozycję, która powinna znaleźć się w każdym polskim domu nie po to, aby stać na półce, ale do częstego przeglądania, czytania i rozważania.

 

Wydawnictwo „Biały Kruk”, ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel. (0-12) 260-32-40, e-mail: biuro@bialykruk.pl, www.bialykruk.pl

 

Za: http://www.niedziela.pl