Litania narodu polskiego (2004)

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie

Jezu nieskończenie Miłosierny, zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie Mocny, zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski, módl się za nami
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami

Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami
Święty Wacławie, patronie Katedry Wawelskiej, módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami
Święta Jadwigo, królowo, Matko Narodów, módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska, módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku za wiarę, módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków, módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej, módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, módl się za nami

Wszyscy Święci i Święte, módlcie się za nami

 

Błogosławiony Bogumile, patronie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 Męczennikami Sandomierskimi, módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna, módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus, módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami

Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, módl się za nami
Błogosławiona Regino Protman, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 12 Męczennikami Unickimi z Pratulina, módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości, módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico, módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych, módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska, módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko opuszczonych i nieszczęśliwych ludzi, módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła, módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych, módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, kapłanie więźniów, w obozach koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej, módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz i 10 męczennic z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin, módlcie się za nami

Błogosławiony Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością, módl się za nami
Błogosławiony Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Błogosławiony Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, módl się za nami

Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie kobiet z marginesu, módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze, módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości, módl się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie

 

Winy Królów naszych, przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych, przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego, przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz, usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu, usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach, wojen narodu, usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni Wujek, usłysz, o Panie

 

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie

 

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „Ducha dobrego” daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje, Ducha i Tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego Jana Pawła II, na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła-Opiekuna Polski, Bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi, królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę, zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego i św. Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módlmy się:

 

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

Na progu nowego stulecia, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny.

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Bziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

 

Za: Litania narodu polskiego. Jan Paweł II – Rozważania. Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego, Wydawnictwo „Biały Kruk”, Kraków 2004.