Litania do Świętego Papieża Piusa X

 

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża — módl się za nami.

Święty Józefie, patronie Kościoła powszechnego — módl się za nami.

 

Święty Piusie X, wzorze kapłanów — módl się za nami.

Święty Piusie X, mądry biskupie — módl się za nami.

Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho — módl się za nami.

Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni — módl się za nami.

Święty Piusie X, pobożny nauczycielu — módl się za nami.

Święty Piusie X, poświęcony biednym — módl się za nami.

Święty Piusie X, pocieszycielu chorych — módl się za nami.

Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa — módl się za nami.

Święty Piusie X, pokornego serca — módl się za nami.

Święty Piusie X, wierny w służbie — módl się za nami.

Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót — módl się za nami.

Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia — módl się za nami.

Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie — módl się za nami.

Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza — módl się za nami.

Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię — módl się za nami.

Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej — módl się za nami.

Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej — módl się za nami.

Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór — módl się za nami.

Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej — módl się za nami.

Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich — módl się za nami.

Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz — módl się za nami.

Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie — módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami, Święty Piusie X,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Przez wstawiennictwo Św. Piusa X:

Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za: http://www.catholictradition.org/Litanies/litany54.htm