Litania do Św. Patronów Korony Polskiej (1848)

 

 

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się i t. d.

 

Boga Rodzico Maryo, Królowa Korony Polskiej, módl się za nami.

Święty Joachimie Ojcze Maryi Panny, za Protektora Ojczyźnie naszéj, przez Kościół Święty naznaczony, módl się za nami.

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Panny Maryi.

Święta Brygido.

Święta Doroto.

Święta Apolonio.

Święta Heleno.

Święty Kazimirzu.

Święci Metody i Cyrylu.

Święty Wojciechu.

Święta Atanazijo.

Święty Zygmuncie.

Święty Floryanie.

Święty Stanisławie biskupie i męczenniku.

Święty Jakóbie, pierwszy Lwowa arcybiskupie.

Święty Serwacy.

Święty Erazmie.

Święty Benonie.

Święty Bonifacy.

Święty Janie z Dukli.

Święci Andrzeju i Benedykcie męczennicy,

Święty Szymonie (z Lipnicy).

Święty Czesławie.

Święta Kunegundo.

Święty Rochu.

Święty Jacku.

Święta Teklo.

Błogosławiona Bronisławo.

Błogosławiony Ładysławie (z Gielniowa).

Błogosławiony Jozefacie Apostole Rusi.

Święty Wacławie.

Święta Jadwigo.

Święta Urszulo z Towarzyszkami.

Święty Brunonie.

Święty Janie (z Kapistranu).

Święty Wincenty (Kadłubku).

Święty Janie Kanty.

Święci Bracia męczennicy, Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystyanie.

Święta Salomeo.

Święty Stanisławie Kostko.

Święty z Chrystusem ukrzyżowany grzeszniku.

Wszyscy Święci i Święte, Patronowie i Patronki Ojczyzny nasze. Módlcie się za nami.

 

Bądź nam miłościw. Odpuść nam Panie!

Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas Panie!

Od wszelkiego złego. Wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego. Wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego. Wybaw nas Panie.

Od nagłej a niespodziewanéj śmierci. Wybaw nas Panie.

Z niewoli i tułactwa. Wybaw nas Panie.

Od rozpaczy i złorzeczenia wyrokom świętym Twoim. Zachowaj nas Panie.

Od choroby i wszelkiéj niemocy. Zachowaj nas Panie.

Od utraty wiary świętéj. Zachowaj nas Panie.

Od niezgody i bratniej nienawiści. Zachowaj nas Panie.

Od śmierci na tułactwie. Zachowaj nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Abyś grzechy nasze odpuścić, a słuszne karanie Twoje ukrócić raczył. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas wszystkich do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył.

Abyś uciśniony Kościół nasz rządzić i zachować raczył.

Abyś Kapłanów i sposobiących się do służby świętej Twojéj łaską swą przenajświętszą wspierać raczył.

Abyś małżeństwa w poprzysiężonéj wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny w wzajemnéj ku sobie przychylności utrzymywać raczył.

Abyś dusze Rodziców, Dobrodziejów, krewnych i przyjaciół naszych od wiekuistego zatracenia zachować raczył.

Abyś wszystkie wierne zmarłe do wiekuistego odpocznienia przyjąć raczył.

Abyś temi prośbami naszemi niepogardzać raczył. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odpuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami Panie!

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.

Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś Maryo i t. d.

 

Módlmy się.

Panie Boże Nieba i ziemi, widzisz pychę nieprzyjaciół naszych , wejrzyj na poniżenie nasze i pojrzyj na oblicze Świętych Twoich, a okaż, że nie opuszczasz ufających w Tobie, a dufne w sobie samych i chlubiące się w potędze swojéj poniżasz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Za: Zbiór Nabożeństw dla Chrześcian Katolików (1848r.)