Litania do Przenajświętszej Trójcy

 

 

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

 

Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko

Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą

Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz

Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi

Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka

Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia

Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi

Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka

Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz

Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie

 

Od wszelkiego zła, wybaw nas Panie

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Przez Wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego

Przez Wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego

Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego

Przez przyczynę Najśw. Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich

 

Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas Panie

Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali

Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył

 

Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami

 

 

Za: http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=37