Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami!

Serce Maryi, łaski pełne,

Serce Maryi, błogosławione między sercami,

Serce Maryi, najczystsze,

Serce Maryi, najpokorniejsze,

Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,

Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,

Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone,

Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem

Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałobie pogrzebane,

Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,

Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha świętego nową łask pełnością obdarowane,

Serce Maryi, uzdrowienie chorych,

Serce Maryi, pociecho strapionych,

Serce Maryi, ucieczko grzesznych,

Serce Maryi, nadziejo konających,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

 

Módlmy się: Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkimi stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

Za: http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=37