Litania do Najświętszego Sakramentu

 

 

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny, zmiłuj się nad nami

Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił

Jezu, utajony Boże i Zbawicielu

Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza

Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza

Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych

Jezu, niewinny Baranku Boży

Jezu, Chlebie Anielski

Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy

Jezu, przymierze miłości i pokoju

Jezu, źródło łask wszelkich

Jezu, pociecho zasmuconych

Jezu, ucieczko grzesznych

Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych

Jezu, lekarzu chorych

Jezu, pokarmie w godzinie śmierci

Jezu, szczęśliwości wybranych

Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie

 

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie

Od wszelkich pożądliwości ciała

Od pożądliwości oczu

Od wszelkiej pychy

Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu

Od wszelkiej lekkomyślności umysłu

Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim

Od grzechu każdego

Od śmierci wiecznej

 

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie

Przez gorzką mękę i śmierć Twoją

Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał

Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił

Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył

 

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie

Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył

Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci ,się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył

Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył

Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył

Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił

Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył

Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył

Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył

Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył

Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył

Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył

Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył

Abyś nas wysłuchać raczył

Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Ojcze nasz…

 

Zdrowaś Maryjo…

 

O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona

Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa

 

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Za: http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=37