Litania do Ducha Świętego

 

 

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże Duchu Święty,

 

Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności

Duchu Święty, źródło radości

Duchu Święty, strażniku sumień naszych

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu

Duchu, Święty, dawco rady i męstwa

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty

 

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej

Od braku serca wobec bliźnich naszych

Od zatwardziałości w grzechach

Od zaniedbania pokuty

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Od potępienia wiekuistego

 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

V. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste

R. I odnów we mnie moc ducha.

 

 

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

Za: http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=37