Litania do Chrystusa Króla

 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje.

Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,

Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,

 

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.

Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,

Chryste, Królu rozumu,

Chryste, Królu woli,

Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,

 

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami.

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie: młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

 

Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami.

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,

Chryste, Królu chwały wiecznej,

Chryste Królu, Książę pokoju,

Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,

Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,

Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

 

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.

Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,

Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoja modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

P. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W. A pokój trwać będzie bez końca.

P. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

P. O Jezu, Twemu Sercu powierzamy wszystkie nasze sprawy i w Nim je składamy. Oddajemy się Tobie i zdajemy się na Ciebie, bo Ty nie zawiedziesz naszej ufności.    

P. Najświętsze Serce Jezusa

W. Przyjdź Królestwo Twoje.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

 

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. ,,Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy”. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. ,,Spraw aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu”. Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako źródło odkupienia i życia, ta Krew, której oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój, o Panie; użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw aby ze wszystkiej ziemi od końca jeden brzmiał głos: ,,Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.

 

Za: http://pallotyni.kiev.ua/pl/?Litanie-do-Chrystusa-Krola