Inne modlitwy wieczorne

Stawmy się w obecności Boga i oddajmy Mu cześć

Uwielbiam Cię, Panie, najpokorniej, pomny na obecność Twoją. Wierzę w Ciebie, Boże, boś jest samą prawdą, ufam Tobie, boś jest nieskończenie dobry; kocham Cię z całego serca, boś najwyższej miłości godzien, a dla miłości Twojej kocham bliźniego mego, jak siebie samego.

 

Dziękujmy Bogu za łaski nam wyświadczone

Jakież dzięki złożę Ci, o Boże mój, za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczyłeś! Tyś przed wiekami pamiętał na mnie, Tyś wywiódł mnie z nicości, Tyś oddał życie własne, aby mnie odkupić, i codziennie nieskończonymi dobrodziejstwami mnie obsypujesz. O Panie, cóż mogę uczynić dla podziękowania Twej dobroci? Duchy błogosławione, połączcie się ze mną, aby oddać chwałę Bogu nieskończonego miłosierdzia, który nie przestaje obdarzać dobrodziejstwami najniegodniejsze i najniewdzięczniejsze stworzenie swoje.

 

Prośmy Boga o łaskę rozpoznania grzechów naszych

Źródło wiekuiste światła, Duchu Święty Boże, rozprosz ciemności, które zasłaniają mi szpetność i złość grzechu. Przejmij mnie, Panie, tak wielkim ku niemu wstrętem, abym, jeśli to być może, tak go znienawidził, jak Ty Sam go nienawidzisz, a w przyszłości abym się niczego tak nie obawiał, jak grzechu.

 

RACHUNEK SUMIENIA

 

AKT ŻALU

 

Otom jest, Panie, wielce zawstydzony, przejęty żalem na widok grzechów moich. Brzydzę sie nimi w obliczu Twoim, szczerze bolejąc, żem obraził Boga, tak dobrego, miłosiernego i nieskończonej miłości godnego. Czyż takiej wdzięczności spodziewałeś się, Boże mój, umiłowawszy mnie, aż do tego stopnia, żeś krew Twoją za mnie przelał? O Panie, za daleko już zaszła złość i niewdzięczność moja. Przepraszam Cię, Boże mój, za to z całej duszy i błagam Cię przez tę samą dobroć, której skutków tyle już razy doświadczyłem, użycz mi łaski, abym od dnia dzisiejszego aż do śmierci szczerze za to pokutował.

 

Uczyńmy mocne postanowienie poprawy

Obym Cię, Boże mój, nigdy nie był obraził! Lecz gdy nieszczęsny, ściągnąłem już na siebie Twoją niełaskę, chcę Ci okazać moją skruchę, postępując inaczej niż dotąd postępowałem. Wyrzekam się od tej chwili grzechu i okazji do niego, wyrzekam się szczególnie tego, w który najczęściej wpadam. I jeśli raczysz udzielić mi Twej łaski, o co proszę i czego się spodziewam, będę się starał wiernie spełniać wszystkie moje obowiązki, a nic mnie nie zdoła odwieść od służby Twojej. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

 

Błogosław, Boże mój, spoczynkowi memu, który ma pokrzepić siły moje, abym Ci lepiej mógł służyć. Panno Przenajświętsza, Matko Boga mojego, a po Nim jedyna nadziejo moja, Aniele stróżu, św. Patronie mój, wstawiajcie się za mną, strzeżcie mnie tej nocy, jak i przez całe życie moje, oraz w godzinę śmierci. Amen.

 

Módlmy się za żyjących i za wiernych zmarłych

Racz Panie zlać błogosławieństwa Twoje na rodziców moich, dobroczyńców, krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół; wspieraj tych, których mi dałeś za zwierzchników, tak duchownych, jak i świeckich. Pociesz strapionych i więźniów, wspomóż ubogich, podróżnych, chorych i konających. Oświeć niewiernych, nawróć heretyków.

Boże dobroci i miłosierdzia, miej także litość nad duszami wiernych pokutujących w czyśćcu. Połóż kres ich cierpieniom, a tym, za których modlić się powinienem, daj światłość wiekuistą i wieczny odpoczynek. Amen.

 

Przed zaśnięciem

Jezus, Maryja, Józef, Wam oddaję serce, duszę i ciało moje.

Jezus, Maryja, Józef, bądźcie przy mnie w chwili skonu mego.

Jezus, Maryja, Józef, niech skonam w spokoju w obecności Waszej.

 

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski poprawiali ks. dr Stefan Świetlicki i ks. Henryk Nowacki, Opactwo Św. Andrzeja, Bruges 1931, str. 69-71, 60.