Inne modlitwy poranne

 

 

Postawmy się w obecności Bożej

Przenajświętsza i nierozdzielna Trójco, jedyny w trzech Osobach, Boże, wierzę mocno, że jesteś obecny wszędzie i na tym miejscu. Oddaję Ci pokłon i miłuję Cię nade wszystko. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył. Krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa odkupił, tej nocy od grzechu i wszelkiego nieszczęścia zachować raczył.

 

AKT OFIAROWANIA

O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy i sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami w jakich Ty sam za nas na ołtarzu się ofiarujesz. Ofiaruję Ci je za Ojca Świętego N., za Kościół święty, za nawrócenie grzeszników i za wszystkie intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone. Nic nie chcę dnia dzisiejszego uczynić, co by nie było dla samej miłości Twojej i zbawienia mego. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dzisiaj dostąpić mogę (i ofiaruję je za dusze w czyśćcu). Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

 

AKT WIARY

O Boże mój, wierzę mocno we wszystko, coś nam objawił i przez Kościół święty do wierzenia podał, ponieważ Ty sam jesteś Najwyższą i Nieomylną Prawdą. W tej wierze chcę żyć i umierać.

 

AKT NADZIEI

O Boże mój, mam niewzruszoną nadzieję, że przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dasz mi żywot wieczny i udzielisz środków do zbawienia potrzebnych, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, wszechmocny i wierny w obietnicach swoich. W tej nadziei chcę żyć i umierać.

 

AKT MIŁOŚCI

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko, boś jest najwyższym dobrem i najbardziej miłowania godnym, a dla Ciebie miłuję bliźniego, jak samego siebie. W tej miłości żyć i umierać pragnę.

 

Uczyńmy postanowienie:

Najdroższy Jezu! Boski wzorze doskonałości, do której zmierzać powinniśmy, będę usiłował, o ile możności mojej stać się Tobie podobnym; a mianowicie być łagodnym, pokornym, czystym, gorliwym w służbie Twojej, cierpliwym, miłosiernym i poddanym woli Boskiej, jak Ty; przede wszystkim zaś dołożę wszelkiej usilności, abym w dniu dzisiejszym nie dopuścił się tych grzechów…, które popełniam tak często, a z których szczerze poprawić się pragnę.

 

OFIAROWANIE SIĘ MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

 

O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję, a na dowód tego, żem Tobie oddany, poświęcam Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i strzeż jako rzeczy i własności swojej.

Zdrowaś Maryjo…

 

DO ŚWIĘTEGO PATRONA I ANIOŁA STRÓŻA

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy, Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie z Opatrzności Bożej poleconego, racz dnia dzisiejszego strzec, rządzić, bronić i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

 

Za: Te Deum Laudamus. Modlitewnik katolicki, Wyd. Te Deum, Warszawa 2000, str. 20-22; opr. na podstawie: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia, 1956, str. 56-57.