Hymny codzienne

wyjęte z Brewiarza Rzymskiego

 

 

JUTRZNIA (sobotnia)

Summæ Parens clementiæ

Ojcze najwyższej litości,

Wszechświata Władco wieczysty,

O Boże w swojej istocie

Jeden, w osobach Troisty:

Łaskawie przyjmij z pieśniami

Bujne łzy nasze, o Miły,

By serca czyste od grzechu

Bardziej się Tobą cieszyły.

W lędźwiach i grzesznej wątrobie

Niech ogień święty zagorze,

By członki, chuci dalekie,

Karnie rzucały swe łoże.

Abyśmy wszyscy, co w śpiewie

Nocne trawimy godziny,

Mogli uzyskać bogate

Dary ojczyzny jedynej.

O, spraw to, Ojcze najlepszy,

Synu, równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

 

LAUDESY (sobotnie)

Aurora iam spargit polum

Jutrzenka lśni na niebie,

Dzień ponad ziemią wschodzi,

Wystrzela światła promień,

Pierzcha, cokolwiek szkodzi.

Niech zginą mary nocne,

Kres wszelkiej ducha winie!

Grzech straszny, który ciemna

Przyniosła noc, niech zginie!

Oby w ostatni ranek,

To, o co kornie prosim,

Spłynęło nam z światłością,

Przy pieśni, którą głosim.

Więc chwalmy Boga Ojca

I Syna Jedynego,

Z Duchem Pocieszycielem,

Na wieki, dnia każdego.

Amen.

 

PRYMA

Iam lucis orto sídere

Gdy wzeszła gwiazda słońca,

Wznośmy do Pana modły,

By nas wśród dnia czynności

Chronił od szkody podłej.

Niech język nasz powściąga,

By nie brzmiał wady złością;

Niechaj nasz wzrok łaskawie

Osłania przed marnością.

Chowajmy czystość w sercach,

Z dala od zmysłów szału;

Trzeźwość i sprawiedliwość

Niech wydrze pychę ciału.

Byśmy, gdy po dnia końcu

Noc przyjdzie losem dana,

Powściągliwością czyści

Śpiewali chwałę Pana.

Więc chwalmy Boga Ojca

I Syna Jedynego,

Z Duchem Pocieszycielem,

Na wieki dnia każdego.

Amen.

 

TERCJA

Nunc, Sancte, nobis, Spíritus

O, Duchu Święty, Ty, któryś

Z Ojcem i Synem jest jedno,

Zechciej w nas obrać mieszkanie

W serca wniknąwszy sedno.

Niech usta, język, myśl, rozum,

Siła Twą chwałą robrzmiewa,

Niech rozpłomienia się miłość

I w bliźnich żary swe wlewa.

O, spraw to, Ojcze najlepszy,

Synu, równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

 

SEKSTA

Rector potens verax Deus

Boże prawdziwy, mocarzu,

Rządzący przemian umiarem,

Co blaskiem ranek oświecasz,

Południa darzysz nas skwarem:

Zagaś płomienie niezgody

I oddal upał szkodliwy,

Daj zdrowie ciału naszemu

A sercu pokój prawdziwy.

O, spraw to, Ojcze najlepszy,

Synu, równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

 

NONA

Rerum, Deus, tenax vigor

Boże, dzierżąca świat siło,

Wieczyście w sobie niezmienny,

Ty ograniczasz kolejno

Pory światłości codziennej:

Użycz nam światła wieczorem,

Niech życia nie mrze w nas siła,

Lecz dobrej śmierci nagrodę,

By wieczna chwała nam była.

O, spraw to, Ojcze najlepszy,

Synu, równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

 

NIESZPORY (sobotnie)

Iam sol recedit igneus

Zachodzi słońce ogniste:

Ty, wieczne światło, Jedności,

Trójco błogosławiona,

Użycz swej sercom światłości.

Sławimy Cię pieśnią rano,

Błagamy Cię o wieczorze;

Pozwól łaskawie proszącym

W niebiańskim wielbić Cię chórze.

Ojcu i razem Synowi,

I Duchu Święty, Tobie,

Po wieki wieków chwała,

Jak niegdyś, tak w każdej dobie.

Amen.

 

KOMPLETA

Te lucis ante términum

Nim jeszcze światło zagaśnie,

Błagamy, Stwórco wszech rzeczy,

Abyś przez swoją łaskawość

Miał nas w obronie i pieczy.

Niech senne pierzchną marzenia,

Nocne obrazy ułudy;

Powściągnij wroga naszego,

By nie kalały ciał brudy.

O, spraw to, Ojcze najlepszy,

Synu, równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

 

Za: Hymny Brewiarza i sekwencje Mszału, przełożył Leopold Staff, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1962.