Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

NA JUTRZNIĘ

Zacznijcie wargi nasze, wielbić Serce Pana, * Niech cześć Jemu należna od nas będzie dana.
Otwórz Jezu serca nasze dla Twej chwały, * Aby godnie Serce Twoje wysławiały.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj, wieczna ozdobo niebieskich przestrzeni, * Jezu, w którego ranach jesteśmy zbawieni.
Kiedyś się dla nas rodził, opuściłeś trony, * I Majestat przedwieczny, berła i korony.
Jezu, prześliczny Raju Aniołów i ludzi, * Niech Twa miłość gorąca i w nas miłość wzbudzi.
Byśmy, nędzne grzeszniki, stali się godnymi, * Wielbić najsłodsze Serce z rany głębokiemi.
Jezu, Synu kochany Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

O Przenajświętsze Serce Jezusa, woli Ojca przedwiecznego posłuszne, nakłoń do Siebie serca nasze, abyśmy się według upodobania Twego zawsze sprawowali!
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Wejrzyj, prosimy, najlitościwszy Boże, na Serce ukochanego Syna Twego, w którem sobie wielce upodobałeś i na rany Jego, przez które za grzechy nasze jesteś ubłagany, a daj sercom naszym ze skruchą Cię proszącym, odpuszczenie wszystkich grzechów, abyśmy miłością Serca tego zapaleni, Jemu podobnymi stać się  byli godni, przez tegoż Chrystusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA LAUDES

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj na wieki wieków niedość ocenione * Serce w słodkości Twej nieograniczone.
Rozpłomienione ogniem gorejesz miłości, * A nas wysusza upał światowych marności.
Lecz jako jeleń dąży do świeżych wód zdroju, * Tak my w Sercu Jezusa szukamy pokoju.
Ty, coś Samarytance dać obiecał wody, * Dawającej pragnącym niebieskiej ochłody.
Spraw, abyśmy czerpali zdrój życia nowego, * Nie u krynic Jakóba, lecz u Serca Twego.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Jezu, któryś serce Oblubienicy Twojej sygnetem miłości i łask Twoich dla Siebie poświęcił, racz i nasze serca tąże pieczęcią miłości Twojej na zawsze dla Siebie przeznaczyć.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Boże, któryś Najświętsze Serce Jezusa Syna Twego a Pana naszego wiernym Twoim dla niewymownej dobroci Jego godne kochania uczynił, daj prosimy, tak Je tu czcić i miłować na ziemi, abyśmy przez nie i z nim Ciebie kochać mogli, i od Ciebie i od Niego zasłużyli być miłowani. Przez tego Jezusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA PRYMĘ

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj Serce Jezusa, Niebian wesołości, * Czysta, najdoskonalsza sług Twoich radości!
Pociecho zasmuconych, serc rozradowanie, * Świętych pobyt rozkoszny, a grzesznych ufanie.
Tyś chwała w Trójcy Świętej Boga jedynego, * W Tobie obrał mieszkanie Syn Boga wiecznego.
W Tobie spoczął na wieki, jak w raju Duch święty, * W Tobie ukrył majestat Ojciec niepojęty.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

O najsłodsze Serce Jezusa, zbawienia naszego wielce żądające, nawróć nas grzesznych i pobudź do miłości Serca Twego.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Daj nam, Panie Jezu Chryste Serce Twoje, abyśmy je Sercu Ojca przedwiecznego ofiarując, Jemu we wszystkim podobać się mogli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym Bóg na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA TERCJĘ

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj, Serce jaśniejsze, jak ozdoba słońca, * Świątynio Zbawiciela wiecznego bez końca.
Tyś dla Jezusa domem nad niebo śliczniejszym, * Nad pojęcie Aniołów wyższym, wygodniejszym.
Duch święty Cię utworzył na godną stolicę, * Syna Boga wiecznego, gdy Oblubienicę
Maryę obrał, by Jej wnętrzności przeczyste * Z Panieńskiej krwi zrodziły Słowo przedwieczyste.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Przenajświętsze Serce Jezusowe, przykładzie czystości najdoskonalszej, uczyń serca nasze niezmazane, abyśmy według woli Twojej Tobie się podobali.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Przyjmij, prosimy Cię wszechmogący Boże ofiarę błagalną, którąć Przenajświętsze Serce Jezusa, Syna Twego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie utajone, za nas grzesznych codziennie ofiaruje, a racz nam odpuścić przewinienia nasze. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA SEKSTĘ

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj, Serce słodkością całe napełnione, * Serce z miłości ku nam głęboko zranione.
Ty, coś nas w śmierci nawet na krzyżu kochało, * Spraw, by się nasze serce Tobie podobało.
Myśmy występków mnóstwem na śmierć zasłużyli, * Lecz głęboka Twa rana chce, byśmy prosili.
A choć już podniósł rękę Bóg na nas zgniewany, * Przebaczy – krwawem Sercem Syna ubłagany.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Przenajświętsze Serce Jezusa ku nieprzyjaciołom Twoim najłaskawsze, niechaj mieszka pokój w sercach naszych, abyśmy prześladującym nas z serca odpuszczali.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Boże litościwy, którego wnętrzności miłosierdzia wszystkim są otwarte, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy Najświętsze Serce Jezusa nabożnie czcimy na ziemi, wiecznej szczęśliwości w niebie z Nim używać mogli, przez to najsłodsze Serce Jezusa, które żyje i króluje z Tobą i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA NONĘ

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj, Serce Jezusa, włócznią przebodzone, * Miłością dla miłości srodze otworzone.
Rana wolnego wstępu nigdy nie zabrania, * Z dala wabi grzesznika, do skruchy nakłania.
Serce, coś nas kochało aż do wysilenia, * Dla nas nie żałowało drogiej Krwi strumienia.
Spraw, niech do Ciebie przyjdziem w skrusze i w miłości, * Niech dusza nasza w Tobie na wiek wieków gości.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Serce Jezusa naszego najcierpliwsze, daj nam serce skruszone i upokorzone, abyśmy godne owoce pokuty za grzechy nasze czynili.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Boże wszechmogący, któryś dla odkupienia świata Syna Twego Jednorodzonego na śmierć krzyżową wydać raczył, prosimy Cię pokornie przez najświętszą Serca Jego ranę, którą na krzyżu poniósł, wybaw nas od mąk piekielnych, a racz nas domieścić do wiekuistych radości. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA NIESZPORY

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Witaj, Serce Jezusa, nowy cud czyniące: * Na Ucztę niesłychaną, świat zapraszające.
Gdyż nas Twem Boskiem Ciałem karmisz na zbawienie, * A Krwią hojnie rozlaną gasisz dusz pragnienie.
Tak ów, któremu ziemia i niebo się kłania, * Cudownie pod postacią chleba się zasłania.
Ów, co wszechmocnem berłem nad światami włada * Jest nasz pokarm! – przed grzesznem swe godności składa.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Przenajświętsze Serce Jezusa ubóstwo kochające, uwolnij serca nasze od wszystkich afektów ziemskich, aby tylko w Tobie, jako w łask skarbnicy zawsze upodobanie miały.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który wszystkich zbawiasz a nie chcesz zguby żadnego, wejrzyj miłościwym okiem na nas grzesznych, do Ciebie się nawracających, a dla miłości Najświętszego Serca Jezusa, Syna Twego, racz wybawić dusze nasze od zdrady nieprzyjaciół naszych, a błądzące serca nasze na drogę przykazań Twoich racz zaprowadzić. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA KOMPLETĘ

Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn

Słodkie Serce Jezusa, miłością zranione, * W Tobie Serce Maryi tęskni ulubione.
Serce Matki Maryi w miłości się trawi, * Tedy tylko szczęśliwe, kiedy w owem bawi.
Nierozerwalne więzy te dwa Serca łączą, * Jedno czerpa z drugiego swą miłość gorącą.
O Serce Jezusowe, Serce miłej Matki,* Niech z Serc waszych choć promyk padnie na nas dziatki.
Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!

 

Antyfona

Serce Jezusa najświętsze, kochającym Ciebie najłaskawsze, niech w Tobie dusze nasze i serca nasze najmilej spoczywają, bądź Bogiem serc naszych i cząstką naszą, Boże, na wieki.
V. Jezu cichy i Serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

 

Módlmy się. Wejrzyj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, na nas sługi i służebnice Twoje, za których Pan nasz Jezus Chrystus mękę i śmierć krzyżową podjąć raczył, a przez boleści i uciski Serca Jego najsłodszego, które cierpiało w momencie konania, racz nam być miłościwy w ostatniej chwili konania naszego i duszę naszą z ciała wychodzącą racz doprowadzić do wiekuistych radości. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

Polecenie Godzinek

Boskie Serce Jezusa, ofiarujem Tobie, * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
Przyjmij je od nas grzesznych, których wielka wina, * Więcej i głębiej rani, jak włócznia Longina.
Rozwesel dusze nasze grzechów odpuszczeniem, * Rozgrzej serca oziębłe miłości płomieniem.
O rano, słodka rano w Sercu Jezusowem, * Racz być bramą do raju synom Adamowym.
Od której ani Anioł, ni miecz niebezpieczny * Nie odpędzi, boś Ty jest duszom pokój wieczny!
V. Boskie Serce Jezusa drogą Krwią zalane.
R. Bądź na ziemi i w niebie wiecznie wychwalane.

 

Módlmy się. O najmilszy Jezu, któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie za pokarm i pociechę duszy dać nam raczył, spraw miłościwie, abyśmy Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twemu powinną cześć oddawali, teraz i przez nieskończone wieki wieków. R. Amen.

V. Najsłodsze Serce Jezusa, ratuj dusze nasze.
R. Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami. Amen.

 

Za: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, wyd. K. Miarka, Mikołów 1898.