Dziesięć rad dla codziennego życia

 

Dziesięć rad dla codziennego życia

1. Wszystkim dobrze czynić.

2. Wobec wszystkich być cierpliwym.

3. Wpierw słuchać, a potem sądzić.

4. Wpierw myśleć, potem mówić.

5. W gniewie milczeć.

6. Nieszczęśliwych wspomagać.

7. Za wyrządzone krzywdy o przebaczenie prosić.

8. O nikim źle nie mówić.

9. Strzec się oszczerców.

10. Plotkom nie wierzyć.