WSZYSCY PAPIEŻE PRZECIW MASONERII – Sacra Congregatio

 Deklaracja

 

Sacra Congregatio

 

O katolikach zapisujących się do stowarzyszeń masońskich

 

Kongregacji Nauki Wiary

 

17 lutego 1981 r.

 

 

 

 

 

19 lipca 1974 r. Święta Kongregacja Nauki Wiary skierowała do niektórych Konferencji Episkopatów list na temat interpretacji kanonu 2335 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zabrania katolikom, pod karą ekskomuniki, przynależności do stowarzyszeń masońskich i im podobnych.

 

Ponieważ wspomniany list, stawszy się własnością publiczną, dał okazję do błędnych i tendencyjnych interpretacji, Kongregacja Nauki Wiary, nie chcąc uprzedzać ewentualnych dyspozycji nowego Kodeksu, stwierdza i precyzuje:

 

1) w żaden sposób nie została zmodyfikowana aktualna dyscyplina kanoniczna, która pozostaje w pełnej mocy;

 

2) nie została zniesiona ekskomunika ani inne przewidziane kary;

 

3) jeśli wspomniany list dotyczy interpretacji nadanej kanonowi, powinien być rozumiany tak, zgodnie z intencją Kongregacji, a więc wyłącznie jako przypomnienie zasad ogólnych interpretacji prawa karnego dla rozwiązania przypadków poszczególnych osób, które mogą być poddane osądowi ordynariusza. Nie było natomiast intencją Kongregacji zwrócenie się do Konferencji Episkopatu o publiczne wydanie sądu, mającego charakter ogólny, o naturze stowarzyszeń masońskich, co zakładałoby odwołanie wspomnianych norm.

 

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 17 lutego 1981 r.

 

+ Franjo Kard. Šeper

Prefekt

 

+ fr. Jerôme Hamer O[rdo]P[redicatorum]

arcybiskup tytularny Loreny

secretarz