Pius IX – Qui pluribus

Pius IX

Encyklika z 1846 r.

Qui pluribus

(fragment)

Do wszystkich Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów.

…Dobrze też znacie, Czcigodni Bracia, inne potworne oszustwa i błędy, jakimi synowie tego świata starają się co dnia zwalczać zaciekle religię katolicką i boską władzę i autorytet Kościoła oraz jego nie mniej czcigodne prawa, jak bardzo pragnęliby oni podeptać prawa Świętego Urzędu oraz władzy świeckiej. Do tego właśnie celu dążą owe zbrodnicze spiski przeciwko Kościołowi rzymsko-katolickiemu, przeciw stolicy Ojca świętego, w której Jezus Chrystus założył niezniszczalną podwalinę całego swojego Kościoła. Do tego zmierzają wszystkie owe tajne stowarzyszenia wywodzące się z głębin ciemności, by spowodować zapanowanie wszędzie, wśród duchownych i wśród świeckich, spustoszenia i śmierci. Stowarzyszenia działające po kryjomu, tak często obkładane anatemą przez Biskupów Rzymu, Naszych Poprzedników, w ich listach pasterskich, które pragniemy w tej właśnie chwili pełnią Naszej władzy apostolskiej potwierdzić i jak najściślej zalecić do przestrzegania.

Kierując się słusznym porywem gorliwości i idąc za przykładem swego Poprzednika, świętej pamięci Grzegorza XVI, którego następcą, pomimo Naszej niegodności, zostaliśmy ustanowieni, a który potępił w swoich listach pasterskich te same tajne stowarzyszenia, które również pragniemy uznać za potępione i napiętnowane przez Nas