MAGISTERIUM KOŚCIOŁA

 

WYZNANIA WIARY

Pierwotne wyznania wiary

Główne wyznania wiary

Soborowe wyznania wiary

Przysięga antymodernistyczna

Wyznania wiary świętych

WYBRANE

Bonifacy VIII (1294-1303)

bulla Unam sanctam (Jeden święty – fragment)

Klemens XII (1730-1740)

encyklika In Eminenti (W prowadzeniu – fragment)

Benedykt XIV (1740-1758)

encyklika Providas Romanorum (fragment)

Pius VII (1800-1823)

encyklika Ecclesiam a Jesu Christo (Kościół od Jezusa Chrystusa – fragment)

Leon XII (1823-1829)

encyklika Quo graviora (fragment)

Pius VIII (1829-1830)

encyklika Traditi humilitati (fragment)

Pius IX (1846-1878)

encyklika Qui pluribus (fragment)

encyklika Quanta cura

Syllabus Errorum (dołączony do encykliki Quanta cura)

Allokucja wygłoszona na konsystorzu w Gaecie w dniu 26 IX 1865 r. (fragment)

Leon XIII (1878-1903)

encyklika Humanum genus

encyklika Rerum novarum (Rzeczy nowe)

Pius X (1903-1914)

encyklika Pascendi Dominici Gregis

Przysięga antymodernistyczna

Pius XI (1922-1939)

encyklika Mortalium animos

SOBÓR FLORENCKI (1439-1443)

Dekret dla Jakobitów

SOBÓR TRYDENCKI (1545-1563)

O sakramentach

Nauka o Najświętszej Ofierze Mszy św.

Dekret o Najświętszym Sakramencie

Nauka o Komunii pod dwiema postaciami i Komunii małych dzieci

Nauka o sakramencie kapłaństwa

Dekret o grzechu pierworodnym

SOBÓR WATYKAŃSKI I (1869-1870)

konstytucja apostolska Pastor aeternus

WSZYSCY PAPIEŻE PRZECIW MASONERII

Klemens XII: encyklika In Eminenti (fragment)

Benedykt XIV: encyklika Providas (fragment)

Pius VII: encyklika Ecclesiam a Jesu Christo (fragment)

Leon XII: encyklika Quo graviora (fragment)

Pius VIII: encyklika Traditi (fragment)

Pius IX: encyklika Qui pluribus (fragment)

Pius IX: Syllabus Errorum

Pius IX: allokucja wygłoszona na konsystorzu w Gaecie w dniu 26 IX 1865 r. (fragment)

Leon XIII: encyklika Humanum genus

Kongregacja Nauki Wiary: deklaracja Sacra Congregatio

Kongregacja Nauki Wiary: deklaracja Quaesitum est

 

>> więcej dokumentów