Papieski dekalog młodych

1. Wymagam od siebie, nawet gdy inni nie wymagają.

2. Nie zagłuszam sumienia.

3. Walczę o własną słuszną sprawę.

4. Dbam o moją Ojczyznę i moje życie.

5. Buduję cywilizację miłości.

6. Tworzę kulturę i jestem przez nią tworzony.

7. Nie jestem niewolnikiem rzeczy ani namiętności.

8. Szukam pomocy u rodziców.

9. Wiem, że wiedza otwiera horyzonty.

10. Nie lękam się głosić Ewangelii.

( www.adonai.pl )