NOTATKI: Przypomnienie

W kanadyjskim National Post (25.IX.04) ukazało się całostronicowe ogłoszenie z następujšcym przypomnieniem decyzji z różnych lat:

1) 1858 ,,W oczach prawa … niewolnik to nie osoba”, Sąd Najwyższy Wirginii.

2) 1881 ,,Indianin nie jest osobą w rozumieniu Konstytucji”, American Law Review.

3) 1909 ,,Słowo osoba w tych warunkach nie obejmuje kobiety”, Brytyjskie Prawo Wyborcze.

4) 1936 ,,Niemiecki Sąd Najwyższy nie uznał Żydów za osoby w sensie prawnym”.

5) 1997 ,,Prawo Kanady nie uznaje dzieci nienarodzonych za osoby posiadające prawa”, orzeczenie Sądu Najwyższego w Winnipeg.

prof. Maciej Giertych

(,,Opoka w Kraju”, nr 51 [72], 12.2004 r.)