NOTATKI: Ks. Tischner

W wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego (18.II.97) ks. Józef Tischner powiedział m.in., że rozumie tendencję w obecnej kulturze europejskiej by trzymać państwo z dala od tematu aborcji czy narkotyków. Uważa, że plagi te trzeba zwalczać środkami niepaństwowymi, przy liberalnym prawie – tak jak proponuje Kuroń. Jak wiemy Kuroń zawsze konsekwentnie głosował za rozszerzeniem dopuszczalności aborcji. Ks. Tischner jest w radzie Fundacji Batorego, która poparła rozszerzenie dopuszczalności aborcji o czym pisałem w poprzednim numerze Opoki w Kraju.

W tym samym wywiadzie ks. Tischner skrytykował Radio Maryja za emocjonalność, która ,,lawiruje w stronę emocjonalności sekciarskiej”. Równocześnie pochwalił Tygodnik Powszechny za ,,niezależną myśl katolicką”, niezależną od hierarchii Kościoła. Na sugestię, że należy do masonerii powiedział: ,,Tego nie można dementować, bo to się nie przyjmie”.

prof. Maciej Giertych

(,,Opoka w Kraju”, nr 21 [42], 03.1997 r.)

Komentarz red. ,,Jednoczmy się”:

Żeby zrozumieć rolę rady Fundacji Batorego z ks. Józefem Tischnerem włącznie, przedstawię kilka faktów zacytowanych z ,,Opoki w Kraju”.

,,Otóż nie wszystkie działania Fundacji Batorego służą Polsce i Kościołowi. Wręcz przeciwnie – większość służy międzynarodowej, masońskiej i libertyńskiej ideologii. Na cele katolickie idą grosze, na libertyńskie i antypolskie miliardy. Przykładowo w Biuletynie Fundacji za grudzień 1996, podane są informacje, że Dwumiesięcznik Laski wydawany przez Tow. Opieki na Ociemniałymi dostał 2000,-zł, jezuicki Przegląd Powszechny 4200,-zł, dominikańskie W drodze 1971,- zł, Tygodnik Powszechny 3500.-zł, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Przemyśla 2500,-zł, Toruńska Fundacja Pomocy Samotnej Matce 12 000,- zł. itd.

Równocześnie Centrum Praw Kobiet dostało 282 500,- zł, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 265 900,- zł. Instytucje te zdominowane są przez feministki walczące o dostępność aborcji. W Biuletynie Fundacji za listopad 1996 r. jest informacja o dotacji 220 000,- zł na Ośrodek ,,Karta”, 170 000,-zł na Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, 90 000,- zł, na Fundację ,,Pogranicze” w Sejnach itd. Datki na cele katolickie to kropla w morzu, ale wystarczająca by stworzyć pozory pozytywnej działalności charytatywnej i uzyskać osłonę niektórych biskupów. Fundacja Batorego ma nie tylko bogatego sponsora, ale i liczących się protektorów w episkopacie”.

(,,Opoka w Kraju”, nr 23 [44], 08.1997 r.)