NOTATKI: Głosowanie nad życiem nienarodzonych

Próba wprowadzenia zmiany do konstytucji gwarantującej obronę życia od poczęcia nie powiodła się. Do zmiany konstytucji potrzeba 2/3 głosów. W kluczowym głosowaniu wzięło udział 413 posłów, czyli wymagana większość to 276 głosów. Głosy rozłożyły się w następujący sposób:

Była więc większość za życiem, ale do wymaganej większości zabrakło 111 głosów, dokładnie tyle ilu posłów wstrzymało się. Uzmysławia to, że w głosowaniu nad zmianą konstytucji wstrzymanie się jest równoznaczne z głosowaniem na nie. Winę ponoszą też ci, co nie głosowali. Bywają ważne przyczyny nieobecności na głosowaniu (np. ciężka choroba – to się zdarza po każdej stronie), ale gdy nie głosuje 47 posłów to w większości przypadków jest to ucieczka przed odpowiedzialnością. Nie wolno tego usprawiedliwiać. Na zwolenników aborcji sposobu nie ma, ale

wstrzymujący się i ci, co nie głosowali to ludzie letni. To przez nich przegrywa normalność.

prof. Maciej Giertych

(,,Opoka w Kraju”, nr 62 [83], 06.2007 r.)