Kłótnie o bzdury

Po ostatnich wyborach życie polityczne w Polsce uległo wielkiemu zubożeniu. Dziennikarze nie mają co robić. Nie mają o czym pisać. Stale słyszymy o sporach w sprawach nie tylko drugorzędnych, ale piętnastorzędnych. Dowiadujemy się o szczegółach uzgodnień między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych w sprawie ich wzajemnego spotkania. Czyja kancelaria nie dopełniła właściwego protokołu? Zastanawiamy się czy prezydent „wezwał” czy „zaprosił” ministra? Czy minister powinien był przerwać rozmowy w Brukseli i lecieć na wezwanie prezydenta, czy też nie powinien? Kto więcej korzysta z samolotu rządowego, prezydent czy premier? O której godzinie prezydent dowiedział się o katastrofie samolotu? Jaka była kolejność telefonów w tej sprawie? W jaki sposób uległ zniszczeniu jakiś laptop? Nie chodzi tu o jego zawartość, bo dysk jest nienaruszony, tylko o to jak został sam laptop uszkodzony. O to sprawy państwowej wagi! Są też drobiazgi personalne. Czy Zbigniew Romaszewski będzie czy nie będzie wicemarszałkiem Senatu? Czy Antoni Macierewicz będzie czy nie będzie członkiem komisji sejmowej? A czy będzie nim Jan Widacki?

Równocześnie dzieją się sprawy ważne. Mamy strajki w służbie zdrowia, w służbie granicznej, wśród górników. Tu różnice polegają na tym, że gdy rządził PiS to PO krytykowało rząd za nieudolność w negocjacjach, a teraz jest odwrotnie, PiS krytykuje PO. Uznaje się Kosowo, czeka ratyfikacja Traktatu z Lizbony, wejście do strefy euro i inne. Tu jednak różnic między głównymi partiami w Sejmie prawie nie ma. Spróbowałem zestawić tabelarycznie stanowisko partii w kilku ważnych sprawach, dołączając do listy partii nieobecną dziś w Sejmie LPR. To zestawienie wyraźnie ukazuje, dlaczego życie polityczne w poprzedniej kadencji było o wiele ciekawsze. Była partia autentycznie o coś walcząca, czymś się od innych różniąca.

  PO PiS LiD PSL LPR
Wzmocnienie obrony życia w konstytucji +
Ratyfikacja traktatu z Lizbony

+

+ + +
Wola wprowadzenia euro + + + +
Udział wojsk polskich w Iraku + + +
Udział wojsk polskich w Afganistanie + + +  
Patriotyzm w lekturach szkolnych +
Uznanie niepodległości Kosowa + + +
Porządek w szkołach + +
Podatek pro-rodzinny + becikowe + + +

Na dłuższą metę, życie polityczne nie wytrzyma bez istotnych różnic programowych. Udawanie, że PO i PiS to dwie formacje o różnych poglądach jest nie do utrzymania na bazie jedynie sporów personalnych i o drobiazgi. Samo życie zmusi do poważniejszych konfrontacji. Zaistnieje potrzeba obecności w życiu politycznym formacji o poglądach wyraźnie narodowych i katolickich, wyrażanych nie tylko werbalnie, ale i w czynach, a taką jest Liga Polskich Rodzin.

prof. Maciej Giertych

(,,Opoka w Kraju”, nr 66 [87], 03.2008 r.)