Dekalog ucznia

  1. Szkoła to twój drugi dom, o który zawsze dbaj.

  2. Każdy przedmiot w szkole jest ważny. Nie segreguj nauki na poszczególnych przedmiotach na wiedzę potrzebną i bezużyteczną.

  3. Umiej szanować w szkole to, co jest święte: krzyż, godło i flagę. Odnoś się zawsze do tych symboli z godnością chrześcijanina i Polaka.

  4. Pamiętaj, że twoi nauczyciele chcą dla ciebie dobrze. Nie lekceważ ich i bądź im posłuszny.

  5. Niech radość twojego życia będzie zauważalna przez wszystkich. Bądź dla wszystkich uprzejmy i miły.

  6. Wiedz, że twoi młodsi koledzy i koleżanki oczekują od ciebie dobrego przykładu i czekają na twoją pomocną dłoń.

  7. Nigdy nie niszcz w szkole żadnego sprzętu, bo wszyscy mają prawo uczyć się w przyjaznych warunkach i każdy w szkole chce korzystać z dobrych pomocy naukowych.

  8. Bądź człowiekiem prawdy i postępuj zawsze uczciwie, a wtedy się przekonasz, że to daje prawdziwą radość i zadowolenie.

  9. Zawsze staraj się w szkole zauważyć, szanować i doceniać pracę twoich kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a wtedy i twoja praca będzie doceniona i szanowana.

  10. Nie myśl, że twoja szkoła jest zła, bo ona będzie taka, ile ty włożysz w nią wysiłku i trudu osobistej pracy.

Opr. s. Wiesława Bochenek

( www.adonai.pl )