Dekalog idealnego ojca

1. Bądź zawsze sobą, nie udawaj.

2. Bądź zawsze gotowy do zabawy, rozmowy, słuchania.

3. Dawaj przykład samokontroli i bezkompromisowości, gdy chodzi o moralność.

4. Dawaj poczucie bezpieczeństwa, zarówno w kwestiach poważnych, jak i błahych, aby nauczyć dzieci widzieć sedno sprawy w dobrych i złych momentach życia.

5. Nigdy nie bądź nieomylny, ale ojcem, który «w końcu» znajduje rozwiązanie problemu.

6. Utrzymuj w tajemnicy sekrety dzieci powyżej dziesięciu lat, nawet przed żoną, jeżeli dziecko tak sobie życzy.

7. Dbaj o autorytet, ale nie bądź despotyczny, budź szacunek przykładem.

8. Kontroluj swój temperament w stosunku do dzieci tak jak do obcych.

9. Ukazuj dzieciom harmonię, szacunek i zrozumienie z żoną.

10. Uczyń przynajmniej kolację momentem spotkania z rodziną, kiedy można porozmawiać bez przeszkód z zewnątrz.

( www.adonai.pl )