10 warunków dobrego dialogu

1. Punktem wyjścia do dialogu jest miłość bliźniego.

2. Musisz odróżnić w sobie uczycie od ocen i osądów.

3. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.

4. Uśmiechaj się w czasie rozmowy, bądź pogodny.

5. Staraj się bardziej słuchać niż mówić.

6. Podejmuj dialog wciąż na nowo nawet, gdy się nie układa.

7. Bądź cierpliwy, nie prowadź dialogu za wszelką cenę.

8. Nie próbuj dialogiem zmieniać rozmówcę.

9. Kieruj się miłością, a nie chęcią podporządkowania sobie drugiej osoby.

10. Kluczem dialogu jest zaufanie, a progiem przebaczenie.

( www.adonai.pl )