Home APEL WS. EPIDEMII KORONAWIRUSA
« Home »
Możliwość komentowania APEL WS. EPIDEMII KORONAWIRUSA została wyłączona

APEL WS. EPIDEMII KORONAWIRUSA

Drodzy Rodacy!

 

Polska, podobnie jak niemal już wszystkie państwa świata, zmaga się z najpoważniejszą od dekad epidemią. Jej skutków ani zasięgu nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć. Wiemy, że choroba jest groźna, że rozprzestrzenia się szybko i że stanowi bardzo duże zagrożenie dla milionów ludzi na całym świecie – również w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że rządy, takie choćby jak południowokoreański, które w odpowiednim momencie zastosowały daleko idące, niekiedy nawet drastyczne, środki zmierzające do walki z epidemią, osiągają w tym zakresie sukcesy. Istnieją również przykłady przeciwne, jak choćby włoski. Na północy tego kraju sytuacja w służbie zdrowia określana jest na dziś jako katastrofalna, pacjenci z najcięższymi powikłaniami są selekcjonowani jeśli chodzi o szanse na przeżycie, ponieważ nie wszystkim można udzielić efektywnej pomocy. Zarażona jest część pracowników służby zdrowia a zakażeń i zgonów przybywa. Faktem jest również, że według wszelkiej dostępnej wiedzy oraz napływających, zwłaszcza od personelu medycznego, sygnałów, nasze państwo a przede wszystkim służba zdrowia nie są wystarczająco przygotowane na epidemię o takim zasięgu. Co jest wobec tego w tej chwili kluczowe? Kluczowe jest podjęcie wszelkich działań opóźniających rozwój epidemii i wzrost liczby zarażonych, choćby po to, by móc wyprodukować jak najwięcej sprzętu, przeszkolić jak najwięcej personelu, dotrzeć jak najszerzej z wiedzą do ogółu społeczeństwa, przygotować infrastrukturę. Nic nie wskazuje na to, żeby działania podejmowane w tym zakresie przez rząd do tej pory, takie jak zamknięcie placówek edukacyjnych lub rozrywkowych, były nieproporcjonalne do skali zagrożenia. Oczywiście, musimy wszyscy z uwagą monitorować sytuację i w sposób spokojny ale stanowczy sygnalizować problemy, braki czy błędy w działaniu aparatu państwowego. Nie jest to jednak czas retorycznych popisów czy ideologicznych krucjat albo mnożenia spiskowych teorii. Stany nadzwyczajne i nadzwyczajne zagrożenia wymagają nadzwyczajnych środków. Bagatelizowaniem sytuacji albo podważaniem zastosowanych procedur nikomu nie pomożemy. Wręcz przeciwnie, można się w ten sposób przyczynić do czyjejś choroby albo nawet śmierci. Może to dotyczyć również osób nam bliskich. W skali społecznej możemy dziś mówić o dwóch, fundamentalnych zagrożeniach: z jednej strony o grożącej nam panice jednych, z drugiej – o fatalnej nonszalancji innych. Obydwa zachowania są złe i skrajnie nieodpowiedzialne. Stan zagrożenia w jakim się znaleźliśmy powinien wszystkim, którzy do tej pory jeszcze tego nie rozumieli, jasno uzmysłowić jak potrzebne jest silne, sprawne i suwerenne państwo polskie. Państwo zdolne do zabezpieczenia swoich granic, do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, państwo posiadające odpowiednio zorganizowaną i profesjonalną ochronę zdrowia. Państwo, które w skrajnych sytuacjach, a z taką mamy właśnie do czynienia, ma również prawo ograniczyć czasowo zakres swobód i wolności jakie przysługują każdemu obywatelowi. W imię wyższego dobra – dobra wspólnego. Proszę wszystkich Was, wszystkich moich Rodaków o odpowiedzialne w tej sytuacji zachowanie. Nie nawołuję do bezkrytycznej wiary we wszystko co mówi rząd, sam staram się formułować własne wnioski i oceny. Niemniej – musimy wszyscy sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży w tym zakresie. Szczególna zaś – na politykach i wszelkich osobach publicznych, które w tej sprawie zabierają głos. To nie jest i nie będzie czas próby tylko dla rządu, ale dla całego narodu. Oby dobry Bóg pozwolił nam przez tę próbę przejść jak najlepiej, jak najmądrzej, w sposób zdyscyplinowany i z poczuciem ogromnej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Robert Winnicki

Prezes Ruchu Narodowego

Członek Rady Liderów Konfederacji

Poseł na Sejm RP

——————————

Proszę o udostępnianie tego apelu w grupach, na stronach, portalach etc. Dziękuję za pomoc i współpracę.

 

Źródło: https://www.facebook.com/KONFEDERACJA…