Anioł Pański. Królowo Nieba

 

ANIOŁ PAŃSKI

Rano, w południe i wieczorem

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 

Oto ja Służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo…

 

A Słowo Ciałem się stało.

I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

 

KRÓLOWO NIEBA

W okresie wielkanocnym

 

V. Królowo nieba, wesel się, alleluja,

R. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

V. Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,

R. Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

 

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.