Akty codzienne

 

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

Akt miłości bliźniego

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Tym, co czynią mi przykrości,

Odpuszczam dla Twej miłości.

 

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu.

 

Akt ofiarowania

Myśli, słowa, sprawy moje

Poświęcam na chwałę Twoją.

Daj nam łaskę, przebaczenie,

Duszom zmarłych odpocznienie.

 

Do Pana Jezusa

O Jezu, nadziejo moja,

Niech mi żywot da śmierć Twoja;

Niech we krwi Twej się obmywam,

W ranach Twoich niech spoczywam.

 

Do Panny Najświętszej

Maryjo Bogarodzico,

Najczystsza ze wszech Dziewico,

Błagaj za mną Syna Twego,

Spraw niech pełnię wolę Jego.

 

Do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

Zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

 

Do świętego Patrona

Patronie mój ulubiony,

W poczet świętych policzony:

Przejednaj mi Boga mego,

Uproś z łaską miłość Jego.

 

Do wszystkich Świętych

Aniołowie, wszyscy Święci,

Wszyscy wierni w niebo wzięci,

Wstawcie się za mną modłami,

Bym oglądał Boga z wami.

 

Do Pana Boga

O Boże w Trójcy jedyny,

Przyjmij za mną te przyczyny,

Przez drogą śmierć Syna Twego,

Jezusa Pana naszego.

 

Za błądzących i grzeszników

Racz Panie wszystkich błądzących,

I w ciężkich grzechach leżących,

Łaską ratować skuteczną,

Zaciągnąć na chwałę wieczną.

 

Za zmarłych

Niech i wiernych zmarłych dusze,

Które zeszły w dobrej skrusze,

Miłosierdzie otrzymają,

I w pokoju spoczywają.

 

Opr. na podstawie: Józef Chociszewski, Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa zawierający najużywańsze modlitwy, pieśni i rozmyślania, Nakładem G. Jalkowskiego, Wydanie      czwarte pomnożone, Grudziądz 1883.