Pozdrowienia chrześcijańskie

Gdy wychodzimy z domu mówimy:

Zostań (-cie) z Bogiem;

zostający w domu odpowiadają:

Idź (-cie) z Bogiem.

Wiernych pozdrawiamy słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

(Odpust 300 dni)

Oni zaś odpowiadają:

Na wieki wieków. Amen.

Do pracujących mówimy:

Szczęść Boże!

pracujący odpowiadają:

Bóg zapłać.

 

Za: Chwalcie Pana. Modlitewnik i śpiewnik, Wydawnictwo Seminarium Zagranicznego, Potulice-Poznań 1947.

 

PRZYPOMINAM jakie są najbardziej prawidłowe pozdrowienia między wiernymi katolikami. Jest to wiedza najbardziej podstawowa, którą każde dziecko znać powinno. Niestety w dzisiejszych zepsutym i zlaicyzowanym świecie, nawet sami katolicy ulegli wygodnictwu i nowym modom, tak iż katolickie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”, uległo zaniechaniu lub uznaje się jako zarezerwowane wyłącznie dla duchowieństwa. Jest to wielkie nieporozumienie. Do tego sami kapłani psują wiernych ucząc ich świeckiego pozdrowienia „Szczęść Boże!”, podczas gdy było ono zawsze stosowane do ludzi pracujących, którym życzymy, aby Pan Bóg im poszczęścił na roli, w fabryce, kopalni czy w innych czynnościach. Miało ono dawniej charakter regionalny – śląski. Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, aby osobę duchowną witać świeckim pozdrowieniem „Szczęść Boże!” Obowiązkiem każdego katolika jest pozdrowić kapłana, zakonnika lub zakonnicę pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”, na co oni odpowiadają „Na wieki wieków. Amen!” Szanujący się kapłan, nie wstydzący się Chrystusa i wiary katolickiej, nie pójdzie na żaden kompromis w tej kwestii. Między dwoma katolikami świeckimi to pozdrowienie nie jest obowiązkowe, ale bardzo zalecane przez Kościół od XVIII w. To nie oznacza, że zawsze i wszędzie musimy tak się witać, ponieważ istnieją różne sytuacje i ludzie. Jest raczej powodem do chluby korzystać z każdej okazji do chwalenia Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa witając się z wiernym. To oczywiście nie oznacza, że katolikowi nie wolno witać się słowami „Dzień dobry”, Witaj” lub „Cześć”. Nie róbmy przesady i nie bądźmy też nadgorliwi. Kiedy ktoś pierwszy nas pozdrowi słowami „Szczęść Boże!”, które też są przecież bardzo godne pochwały, to mimo, iż być może zostały użyte niestosownie do sytuacji (nie wykonujemy pracy), to dla zachowania kultury osobistej i z szacunku do bliźniego, wypada niezwłocznie odpowiedzieć „Daj Boże” lub „Bóg zapłać”.

Warto życzliwie przypominać naszym braciom i siostrom w wierze te zasady. To dla nas też możliwość dania świadectwa wiary i próba odwagi.

Niektórzy w listach elektronicznych skracająją pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” do enigmatycznego LICH+. Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z takim skrótem, nie bardzo wiedziałem co to znaczy i pierwsze moje skojarzenia były następujące: Lichtenstein, Licheń albo licho… Proszę, nie piszcie takich hieroglifów, bo to jest w mojej opinii niestosowne. Mając zmysł katolicki, powinniśmy wyczuć, że nie godzi się pochwały Imienia Jezusowego zastępować, jakimś wygodnym zlepkiem liter, który nic nie znaczy. To już lepiej napisać „Witaj!” albo „Szanowny Panie”.

Historia pozdrowień katolickich i świeckich w Polsce jest bardzo ciekawa i dla jasnego zrozumienia poruszonego problemu, warto ją poznać. Na przykład z Encyklopedii staropolskiej:

Powitania i pozdrowienia. W przywileju Zygmunta I z r. 1523 herb Pogonia nazwany jest Boże-zdarz i Zdarzbóg. Są to wyrazy używane w Polsce od czasów zapewne bardzo dawnych przy spotykaniu się ludzi. Mówiono także: „Pomagaj-Bóg” lub „Pomaga-Bóg”. Jan Kochanowski we fraszce „Do Pawła” pisze: „Chciałem ci pomagabóg kilkakroć powiedzieć”. W rękopisie księdza Karola Żery, franciszkanina drohickiego, spisującego w XVIII w. dykteryjki i prawdziwe wypadki ku rozweseleniu braci zakonnej, znajduje się notatka (karta 26, nr. fragmentu 147), że pierwej nim zaczęto mówić do siebie przy spotkaniu: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, pozdrawiali się Polacy życzeniem: „Pomagaj-Bóg”. W zakrystyi zaś kościoła w Ostrożanach, w ziemi Drohickiej na Podlasiu, wisiało na tablicy zalecenie do ludu, aby przy spotkaniu z Żydem mówił: „Niech będzie Pan Bóg pochwalony”. Jakoż przypominamy sobie i Żydów wiejskich, pozdrawiających chrześcijan tem samem wyrażeniem. U pisarzów naszych z XVI i XVII w. znajdujemy, że gospodarz witał gościa w progach swego domu słowami: „Moja służba” — „Służba, sąsiedzie miły” — „Służba moja powolna”, żegnał zaś odjeżdżających, mówiąc: „Bóg żegnaj”. Lud wiejski, spotykając się przy pracy, mówi dotąd: „Pomagaj Bóg” — „Boże dopomóż” — „Panie Boże dopomóż”, na co odpowiada pozdrowiony: „Panie Boże zapłać” lub „Bóg zapłać”.

Za: Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. IV, Warszawa 1903.

Teofil

16.02.2020 r.

Zobacz również:

ks. Edward Wesołek, „Laudetur Iesus Christus!”

Fałszywe objawienia – wywiad z ks. Szymonem Bańką w Mediach Narodowych

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

„Skąd bierze się skłonność do tego, abyśmy wierzyli w rzeczy niepotwierdzone, czyli taka chora fascynacja, prywatnymi objawieniami i wizjonerstwem?”

Od takiego pytania redaktor Mediów Narodowych, Michał Murgrabia, rozpoczyna wywiad z ks. Szymonem Bańką FSSPX. Wywiad jest bardzo ciekawy i porusza szereg ważnych problemów życia duchowego, a szczególnie objawień prywatnych, różnych dziwactw wiernych w kościele, gestów liturgicznych i posłuszeństwa, zarówno Bogu jak i przełożonym. Link do wywiadu znajduje się poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=kZugD99_8wk

Polecam wszystkim gorąco ten mądry i bardzo treściwy wywiad, a szczególnie wszystkim zwolennikom ks. Piotra Natanka, bo o nim też tam będzie mowa. Skłoniły mnie do tego: dobrze zadane i konkretne pytania z konkretnymi zwięzłymi odpowiedziami Księdza, ważkość tematów, mocne pytania widzów, zasady rozeznania duchów, podawane przykłady z życia świętych, a szczególnie pisma św. Jana od Krzyża, które warto cytować wielokrotnie tym wszystkim biednym duszom rozczytującym się nieroztropnie w różnych orędziach nie zatwierdzonych przez Kościół.

Proszę powielać i poruszać te tematy z waszymi znajomymi, uzależnionych od objawień prywatnych i ruchów charyzmatycznych. Nie bądźmy obojętni. Nie musimy mieć daru wymowy i na wszystkim się znać, żeby zaoferować rodzinie, przyjaciołom, kolegom czy księdzu, czasopismo lub książkę, traktującą o tych fałszywych objawieniach, jak również ten wywiad:

https://www.youtube.com/watch?v=kZugD99_8wk

Na koniec znane polskie przysłowie:

„Ciekawość to pierwszy stopień do piekła”.

Jego źródłem jest zapewne Reguła Św. Benedykta z Clairvaux i nauka o 12 stopniach pychy. Warto je tutaj wymienić:

 1. Ciekawość.
 2. Lekkomyślność.
 3. Niestosowna wesołość.
 4. Chełpliwość.
 5. Odrębność.
 6. Zarozumiałość.
 7. Zuchwałość.
 8. Obrona grzechów.
 9. Kłamliwe wyznawanie grzechów.
 10. Bunt.
 11. Swoboda grzeszenia.
 12. Nałóg grzechu.

Pozdrawiam serdecznie!

in Christo

Teofil

Nacjonalizm a multikulturalizm – polemika z posłem Krzysztofem Bosakiem

Na początku grudnia 2019 r. w telewizji internetowej „Media Narodowe” pan Krzysztof Bosak, poseł Rzeczpospolitej Polski z partii „Konfederacja Wolność i Niepodległość”, udzielił wywiadu zatytułowanego „«Masowa imigracja jest dla społeczeństwa i gospodarki w kryzysie jak narkotyk!» Co na to korwinowcy?”. Poseł szeroko omawiał zagrożenia dla integralności państwa polskiego i gospodarki narodowej wynikającej z masowej imigracji i problemu multikulturalizmu. Postulował spójność narodową Polski. Aby zapobiec przekręcaniu jego słów, wyjaśnił, że nie postuluje jednolitość, ale spójność narodową, rozumianą jako stabilność etniczną, gdzie jeden naród jest w zdecydowanej większości, a mniejszości narodowe w bezpiecznej i ograniczonej liczbie. Jego zdaniem, jeszcze do niedawna Polska te kryteria spójności narodowej spełniała, ale dzisiejsza polityka rządu PiS-u i Unii Europejskiej doprowadziła do jej zniszczenia. W tym ciekawym wywiadzie padło wiele opinii pana Bosaka, z którymi w większości się zgadzam. Zaniepokoił mnie jednak fakt, że swoje postulaty głosi w oderwaniu od Nauki Kościoła i swoje daleko idące wnioski na temat spójności narodowej buduje na błędnych założeniach, na mieszaniu pewnych ważnych pojęć. Wszystko miałoby sprowadzać się do bardzo nieprecyzyjnego i nadużywanego – jak dla mnie – pojęcia multikulturalizmu.

Dlatego też napisałem obszerny komentarz do tego filmu z wywiadem na serwisie youtube, ale bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Komentarz bowiem utonął w gąszczu kilkuset wpisów widzów internetowych. Publikuję zatem poprawioną wersję tego komentarza, już bardziej jako publiczny list otwarty i apel do Pana Posła Krzysztofa Bosaka.

>> czytaj całość

Grzegorz Braun w jaskini lwa…

Pan Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, udzielił wywiadu dziennikarce Monice Jaruzelskiej, córce gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w samej willi generała! Z tego powodu w środowiskach patriotycznych, również związanych z Konfederacją, zaczęło się szemranie przeciwko panu Grzegorzowi, że jak on mógł upaść tak nisko, żeby pójść do takiej kobiety… Obejrzałem ten wywiad z wielkim zapałem i uwagą, powoli, ze skupieniem, „od deski do deski”. Wydaje mi się, że krytyka pochodzi zdecydowanie najbardziej ze strony osób, które nie obejrzały całego wywiadu, a najczęściej oparła się na nagłówkach prasowych oraz ze strony osób nie myślących po katolicku, osób które nie mają w sercu Boga i dlatego, pomimo dokładnego wysłuchania tego nagrania, nie zrozumiały jego prawdziwego przekazu i znaczenia społecznego.

Postanowiłem zatem stanąć w obronie pana Grzegorza Brauna i zacytować cały wpis jaki ośmieliłem się umieścić pod tym filmem na serwisie You Tube.

>> czytaj całość

Mamy katolickie radio!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Z radością informuję wszystkich Czytelników serwisu internetowego http://jednoczmysie.pl/ , że 12 stycznia, w Niedzielę Świętej Rodziny, umieściłem na stronie głównej panel Radia Chrystusa Króla z Łodzi. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z programem Radia Chrystusa Króla.

Przygodę z Radiem Chrystusa Króla rozpocząłem w okresie pierwszych słynnych Kongresów Chrystusa Króla, transmitowanych na żywo przez tę stację. Do dzisiaj dobrze wspominam „IV. Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla” 6 czerwca 2015 r. w Poznaniu, który był jednocześnie I. Międzynarodowym, od czasów tego przedwojennego. Później zainteresowanie Radiem stopniowo osłabło. Po 5 latach jego działania, postanowiłem jednak odwiedzić jego stronę internetową. Zauważyłem, że w ciągu tych kilku lat radio dokonało dużego postępu programowego, technicznego i wizualnego. Przede wszystkim rzuca się w oczy profesjonalizm graficzny strony internetowej radia z wieloma wygodnymi funkcjami, takimi jak samoaktualizująca się prezentacja czytań i komentarzy liturgicznych z dnia bieżącego, wg Mszału Rzymskiego z 1963 r., czytelny wykaz bieżących i następnych audycji, ramówka, szybki czat, piękne ilustracje. Z nowości programowych zauważyć należy INFO-TWITTER, czyli codzienne najświeższe wiadomości. Kanał radiowy jest prowadzony przez jedną osobę – skromnego i uczynnego pana Krzysztofa z Łodzi. Mimo braku „kadry”, mimo tego, że jest to inicjatywa w pełni prywatna, oddolna i niskobudżetowa, to trzeba zauważyć, że Radio jest bardzo nowoczesne.

Nowoczesny panel radia umożliwia szybkie przełączenie na kanał radiowy FSSPX – Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, gdzie transmitowane są przez cały dzień wszystkie nabożeństwa z kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, przy ul. Garncarskiej 32.

Radio Chrystusa Króla z Łodzi transmituje Mszę Świętą Wszechczasów, emituje wszystkie ważne katolickie nabożeństwa (Anioł Pański, Godzinki, Różaniec św., Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie, Apel Jasnogórski, itd.), wykłady i audycje kapłanów Tradycji katolickiej, (m.in. z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X i ks. Marka Bąka z Łodzi), lektura Pisma świętego, pism Ojców Kościoła i mistrzów życia duchowego, i wiele innych.

Uważam, że na obecną chwilę jest to najbardziej katolickie radio w Polsce, ponieważ jako w pełni kompletne radio internetowe, jako jedyne trzyma tak wysoki poziom intelektualny i kulturalny, a przede wszystkim szerzy prawdziwą wiarę katolicką, nieskażoną błędami modernizmu, bez jakiejkolwiek cenzury. Muzyka jest na wysokim poziomie i nie ma tutaj miejsca na żaden kicz lub jazgot, do jakiego zdołaliśmy się przyzwyczaić w modernistycznych stacjach radiowych, mieniących się katolickimi, a idących z duchem tego świata w kierunku coraz większej degrengolady. Muzyka poważna, chorał gregoriański, piosenki religijne, patriotyczne, pieśni kościelne, muzyka instrumentalna, dla duszy i dla ciała.

Zapraszam zarówno do odwiedzenia mojej strony internetowej http://jednoczmysie.pl/ na której można słuchać Radia Chrystusa Króla z Łodzi z nowoczesnego panelu jaki umieściłem na stronie głównej, jak i do odwiedzenia samego źródła, czyli serwisu radiowego http://www.radiochrystusakrola.pl/ .

Pozdrawiam serdecznie!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

ZAWSZE I WSZĘDZIE!

13.01.2020 r.

Teofil

Za: http://jednoczmysie.pl/mamy-katolickie-radio/ 

Pokora czy konformizm?

Mam wrażenie, że często dochodzi do nieporozumienia i zamiany tych dwóch pojęć. Mam na myśli to, że osoba przejawiająca zachowania konformistycznie niesłusznie uważa to za pokorę, a z kolei nonkonformiści niesłusznie oskarżani są o brak pokory. 

Może na początek poznajmy definicje. Warto zwrócić uwagę na to, że wydają się one pokazywać, że "pokora" ma zabarwienie pozytywne, a "konformizm" raczej negatywne, biorąc pod uwagę to, z czym zazwyczaj termin ten jest utożsamiany.

>> czytaj całość

Fałszywa pokora

Fałszywa pokora ma różne oblicza. Jak odróżnić brak pokory od odwagi i męskiej postawy, niegrzeczność od wyrazistości charakteru, "niewyparzony język" od umiejętności zajmowania głosu w sprawach społecznych? Z jednej strony słyszę głos nawołujący do cichości, powściągliwości, podporządkowania się, nie zwracania innym uwagi, kiedy nikt o to nie prosił. Z drugiej jednak strony głos mówiący, abyśmy byli męscy, wyraziści, konkretni, odważni, bardziej zdecydowani, pewni siebie, umieli wyrazić swoje poglądy, bez przejmowania się co ludzie o mnie pomyślą…

>> czytaj całość

Boże, błogosław Polskę!

Z okazji Święta Niepodległości A.D. 2019, życzę wszystkim Polakom i Polkom, nie tylko tym w których żyłach płynie polska krew, ale przede wszystkim tym którzy Polskę noszą w sercu, odbudowy wolnej, niepodległej i katolickiej Korony Królestwa Polskiego, która byłaby w pełni Królestwem Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny zawsze Dziewicy!!! Polska wolna, to Polska, która wraca do swoich korzeni, do cywilizacji łacińskiej, której generatorem był Kościół katolicki, a na której wyrosła nasza państwowość, kultura, szlacheckie obyczaje, uczciwe prawo, rozdział władzy duchownej i świeckiej, szacunek do mowy ojczystej, szczególne umiłowanie wolności, której przejawem cywilizacyjnym jest dobro, prawda, zdrowie, dobrobyt i piękno.

Z tej okazji przyłączam się do zaproszenia na X. Marsz Niepodległości i zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami:

Rok Niepodległości

Spór o hymn narodowy „Boże, coś Polskę”

https://marszniepodleglosci.pl/

Królowa niebios

Królowo Niebios

Cesarzowo Ziemi

Pani Monarsza

Czeluści piekielnych

Przyjm mnie pokorną między pokornemi

Niech pośród sług Twych siędę nieśmiertelnych

Mimo iż bardzo niegodna Twej łaski

Dobroć Twa Pani nadziemskiej pociechy

Większa o wiele niźli moje grzechy

Bez niej daremnie duszy się wydzierać

Tam, kędy świecą wiekuiste blaski

W tej wierze pragnę żyć, jak i umierać

 

Twemu Synowi

Powiedz, że w Nim żyję

Iż by me grzechy wymazał do tyla

Jako egipską rozgrzeszył Maryję

Lub jak wybawił mędrca Teofila

Który przez Ciebie spełnił święte dzieła

Mimo iż diabłu zaprzedał swą wolę

Strzeż mnie, bym w taką nie popadła dolę

Dziewico, któraś nie racząc otwierać

Żywota owoc bez zmazy poczęła

W tej wierze pragnę żyć, jak i umierać

 

Prostaczka jestem

Stara i uboga

Nic nie znam

Liter czytać nie znam zgoła

Oprócz parafii mej niskiego proga

Gdzie raj oglądam, harfy dookoła

I piekło, w którem potępieńców prażą

Jedno mnie trwoży, drugie zaś raduje

O daj Bogini, niech Twą radość czuję

Ku Tobie duszy daj grzesznej pozierać

Z ufnością w sercu i rzetelną twarzą

W tej wierze pragnę żyć, jak i umierać

 

W Twoim żywocie, o można Bogini

Jezus rzuciwszy precz niebiańskie kraje

Opuszcza niebo i spieszy nas wspierać

Na śmierć swą krasę młodzieńczą oddaje

On naszym Panem i Jego wyznaję

W tej wierze pragnę żyć, jak i umierać

______________________________

autor: François Villon (ur. 1431 lub 1432, zm. po 1463)

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński

muzyka: Jacek Łągwa

wykonanie: Ich Troje

Link: http://jednoczmysie.pl/krolowa-niebios/

O reformie nabożeństw

Poniższy tekst jest osobistą erratą do mojego opracowania pt. „Wybór usuniętych i spreparowanych modlitw od 1959 r.” i dokładniejszym wyjaśnieniem kwestii reform nabożeństw i pieśni kościelnych o charakterze ludowym (Godzinki, Różaniec do NMP, Gorzkie żale, Nowenna do Miłosierdzia Bożego, itd.). W ciągu kilku lat doświadczeń ze starymi modlitewnikami i mądrymi ludźmi, nabrałem wiele przemyśleń. Chciałbym wyprostować pewne własne nieścisłości i ustosunkować się do wielu nieporozumień na tym tle.

>> czytaj całość

Odległości do gwiazd

By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Od kilku miesięcy interesuję się tajemnicami kosmosu. Szczególnie interesujący jest Tytan – największy księżyc Saturna. Jako jedno z trzech ciał niebieskich w Układzie Słonecznym (poza Ziemią i Wenus) posiada gęstą atmosferę, składającą się głównie z azotu i małej ilości metanu, o ciśnieniu ok. 1,5 atmosfery ziemskiej, z temperaturą -180 ℃. Większy od Merkurego, jako jedyny poza Ziemią ma na powierzchni czynne rzeki. Lądy, góry, doliny i kamienie składają się z wodnego lodu; natomiast rzeki, jeziora i morza… z ciekłego metanu!!!  Pozwala mi to odpocząć od polityki i trudnych spraw społecznych. Filmy i wykłady o kosmosie pomagają mi się odprężyć, spojrzeć na rzeczywistość znacznie szerzej, skupić myśli na Stwórcy, na rzeczywistości niebiańskiej.

>> czytaj całość

Szczepionki nie działają

Chciałbym zwrócić uwagę na 2 fundamentalne argumenty w walce z maniakami szczepionkowymi.
1) Mechanizm działania każdej szczepionki (nawet tej bez konserwantów) który już z założenia jest błędny.
2) Alternatywa wobec szczepionek.
Ad. 1 Pan Wojciech Cejrowski w Radiu Wnet przypomniał, że szczepionka z założenia ma, w sytuacji kiedy choroby jeszcze nie ma, pobudzić układ immunologiczny do wytworzenia przeciwciał przeciw konkretnej chorobie. Wydolność tego układu nie jest nieskończona i ulegnie on zużyciu. Tak osłabiony układ odpornościowy, który zużył dużą część arsenału, w momencie przyjścia prawdziwej choroby, będzie bardziej na nią podatny. Tzn. zamiast skupić się na jednej chorobie, będzie zajmował się kilkoma fikcyjnymi i tracił swoje zapasy na walkę z czymś czego nie ma.
Ad. 2 Odpowiednia suplementacja witaminami i minerałami oraz dieta zabezpiecza przed chorobami. Trzeba o tym przypominać ludziom, ponieważ wydaje im się, że oprócz wadliwych szczepionek niczego lepszego medycyna nie wymyśliła. Trzeba walczyć z tym mitem.
Z tego wynika, że nie istnieje i nigdy nie istniała szczepionka mająca dobry wpływ na nasze zdrowie, nawet według dawniejszych technologii, tj. bez rtęci, aluminium, adiuwantu, polisorbatu, retrowirusów, itp. To co z samego pierwotnego założenia, z samej definicji, ma wywołać szczepionka w naszym organizmie, jest szkodliwe dla układu odpornościowego. Należy go wzmacniać substancjami odżywczymi a nie bezsensownie zużywać.

Genialna wypowiedź p. Wojciecha Cejrowskiego n/t mechanizmu działania szczepionek:

https://www.youtube.com/watch?v=S7R5LpsaL5I

13.07.2018

Teofil

Za: http://jednoczmysie.pl/szczepionki-nie-dzialaja/

Dar niebios czy dzieło szatana? O oddziaływaniu muzyki na człowieka

Jan van Eyck - Ołtarz Gandawski - AniołySkąd więc możemy wiedzieć, czy muzyka jest dobra czy zła, czy pochodzi z nieba czy z czeluści piekielnych, czy nam przynosi korzyści czy szkodzi? My, chrześcijanie, opieramy się na kryterium zawartym w Ewangelii, by zdecydować, czy coś jest dobre czy złe. Nasz Pan powiedział: „Z owoców ich poznacie” (Mt 7, 16). Dobre drzewo przynosi dobre owoce, złe drzewo – złe owoce. Z tego powodu chciałbym przedstawić właśnie owoce muzyki, mianowicie – jej oddziaływanie na człowieka.

>> czytaj całość